Website voorlezen

VerhalenBieb: het ideale 'leestussendoortje'

Banner

Korte verhalen die je overal kunt lezen, voor leden en niet-leden. Zo maak je van je wachtmoment een leesmoment!

- Download de app in de App Store
- Download de app in in de Google Play Store

Canon van de Nederlandse geschiedenis

 1. 1. Hunebedden
 2. 2. De Romeinse Limes
 3. 3. Willibrord
 4. 4. Karel de Grote
 5. 5. Hebban olla vogala
 6. 6. Floris V
 7. 7. De Hanze
 8. 8. Erasmus
 9. 9. Karel V
 10. 10. De Beeldenstorm
 11. 11. Willem van Oranje
 12. 12. De Republiek
 13. 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
 14. 14. De Beemster
 15. 15. De grachtengordel
 16. 16. Hugo de Groot
 17. 17. De Statenbijbel
 18. 18. Rembrandt
 19. 19. De Atlas Major van Blaeu
 20. 20. Michiel de Ruyter
 21. 21. Christiaan Huygens
 22. 22. Spinoza
 23. 23. Slavernij
 24. 24. Buitenhuizen
 25. 25. Eise Eisinga
 26. 26. De patriotten
 27. 27. Napoleon Bonaparte
 28. 28. Koning Willem I
 29. 29. De eerste spoorlijn
 30. 30. De Grondwet
 31. 31. Max Havelaar
 32. 32. Verzet tegen kinderarbeid
 33. 33. Vincent van Gogh
 34. 34. Aletta Jacobs
 35. 35. De Eerste Wereldoorlog
 36. 36. De Stijl
 37. 37. De crisisjaren
 38. 38. De Tweede Wereldoorlog
 39. 39. Anne Frank / Jodenvervolging
 40. 40. Indonesië 1945-1949
 41. 41. Willem Drees
 42. 42. De watersnood
 43. 43. De televisie
 44. 44. Haven van Rotterdam
 45. 45. Annie M.G. Schmidt
 46. 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
 47. 47. Srebrenica
 48. 48. Veelkleurig Nederland
 49. 49. De gasbel
 50. 50. Europa
 1. 1. Hunebedden

  1. Hunebedden

  Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
  Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

  Lees verder
 2. 2. De Romeinse Limes

  2. De Romeinse Limes

  47-ca. 400.
  Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

  Lees verder
 3. 3. Willibrord

  3. Willibrord

  658-739.
  De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

  Lees verder
 4. 4. Karel de Grote

  4. Karel de Grote

  724-814.
  Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder...

  Lees verder
 5. 5. Hebban olla vogala

  5. Hebban olla vogala

  Omstreeks 1100.
  Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

  Lees verder
 6. 6. Floris V

  6. Floris V

  1254-1296.
  Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

  Lees verder
 7. 7. De Hanze

  7. De Hanze

  1356-ca. 1450
  Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de...

  Lees verder
 8. 8. Erasmus

  8. Erasmus

  1469?-1536
  Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke...

  Lees verder
 9. 9. Karel V

  9. Karel V

  1500-1558.
  Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

  Lees verder
 10. 10. De Beeldenstorm

  10. De Beeldenstorm

  1566.
  Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van...

  Lees verder
 11. 11. Willem van Oranje

  11. Willem van Oranje

  1533-1584.
  Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

  Lees verder
 12. 12. De Republiek

  12. De Republiek

  1588-1795
  Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een...

  Lees verder
 13. 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  13. De Verenigde Oostindische Compagnie

  1602-1799
  De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een...

  Lees verder
 14. 14. De Beemster

  14. De Beemster

  1612
  Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

  Lees verder
 15. 15. De grachtengordel

  15. De grachtengordel

  1613-1662
  Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal...

  Lees verder
 16. 16. Hugo de Groot

  16. Hugo de Groot

  1583-1645
  Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het...

  Lees verder
 17. 17. De Statenbijbel

  17. De Statenbijbel

  1637
  In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

  Lees verder
 18. 18. Rembrandt

  18. Rembrandt

  1606-1669
  Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en...

  Lees verder
 19. 19. De Atlas Major van Blaeu

  19. De Atlas Major van Blaeu

  1662-1665
  Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave...

  Lees verder
 20. 20. Michiel de Ruyter

  20. Michiel de Ruyter

  1607-1676
  Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het...

  Lees verder
 21. 21. Christiaan Huygens

  21. Christiaan Huygens

  1629-1695
  Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet...

  Lees verder
 22. 22. Spinoza

  22. Spinoza

  1632-1677
  Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

  Lees verder
 23. 23. Slavernij

  23. Slavernij

  1621-1863
  De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

  Lees verder
 24. 24. Buitenhuizen

  24. Buitenhuizen

  17e en 18e eeuw
  In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

  Lees verder
 25. 25. Eise Eisinga

  25. Eise Eisinga

  1744-1828.
  Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

  Lees verder
 26. 26. De patriotten

  26. De patriotten

  1780-1795
  Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

  Lees verder
 27. 27. Napoleon Bonaparte

  27. Napoleon Bonaparte

  1769-1821
  Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

  Lees verder
 28. 28. Koning Willem I

  28. Koning Willem I

  1772-1843
  Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

  Lees verder
 29. 29. De eerste spoorlijn

  29. De eerste spoorlijn

  1839
  Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

  Lees verder
 30. 30. De Grondwet

  30. De Grondwet

  1848
  Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

  Lees verder
 31. 31. Max Havelaar

  31. Max Havelaar

  1860
  De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max...

  Lees verder
 32. 32. Verzet tegen kinderarbeid

  32. Verzet tegen kinderarbeid

  19e eeuw
  Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken...

  Lees verder
 33. 33. Vincent van Gogh

  33. Vincent van Gogh

  1853-1890
  Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

  Lees verder
 34. 34. Aletta Jacobs

  34. Aletta Jacobs

  1854-1929
  Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

  Lees verder
 35. 35. De Eerste Wereldoorlog

  35. De Eerste Wereldoorlog

  1914-1918
  Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

  Lees verder
 36. 36. De Stijl

  36. De Stijl

  1917-1981
  Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de...

  Lees verder
 37. 37. De crisisjaren

  37. De crisisjaren

  1929-1940
  Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

  Lees verder
 38. 38. De Tweede Wereldoorlog

  38. De Tweede Wereldoorlog

  1940-1945
  Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

  Lees verder
 39. 39. Anne Frank / Jodenvervolging

  39. Anne Frank / Jodenvervolging

  1942-1945
  Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

  Lees verder
 40. 40. Indonesië 1945-1949

  40. Indonesië 1945-1949

  1945-1949
  Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

  Lees verder
 41. 41. Willem Drees

  41. Willem Drees

  1886-1988
  Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

  Lees verder
 42. 42. De watersnood

  42. De watersnood

  1 februari 1953
  De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

  Lees verder
 43. 43. De televisie

  43. De televisie

  Vanaf 1948
  In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende...

  Lees verder
 44. 44. Haven van Rotterdam

  44. Haven van Rotterdam

  Vanaf circa 1889
  Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

  Lees verder
 45. 45. Annie M.G. Schmidt

  45. Annie M.G. Schmidt

  1911-1995.
  De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

  Lees verder
 46. 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

  Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

  Lees verder
 47. 47. Srebrenica

  47. Srebrenica

  1995
  Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

  Lees verder
 48. 48. Veelkleurig Nederland

  48. Veelkleurig Nederland

  Vanaf 1945.
  In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

  Lees verder
 49. 49. De gasbel

  49. De gasbel

  1959-2030.
  De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

  Lees verder
 50. 50. Europa

  50. Europa

  Vanaf 1945.
  Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

  Lees verder

Overzicht van de canon

Agenda

 • Radio en TV

  • 14feb

   Charlotte's Web

   Fantasy-avontuur (VS, 2006) van Gary Winick, naar het gelijknamige kinderboek van E.B. White (1899-1985). Met Dakota Fanning, Beau Bridges en de stemmen van Julia Roberts, Steve Buscemi, John Cleese, Oprah Winfrey,...

   Van 07:15 tot 09:05
   RTL 4, - TV

  • 14feb

   De verwondering met Wielie Elhorst

   In het NCRV-programma De verwondering ontmoet Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Zij neemt haar gasten mee de stilte van de zondag in om...

   Van 08:25 tot 08:55
   NPO 2, - TV

  • 14feb

   Heksje Lilly - De draak en het magische boek (Hexe Lilli: Der Drache und das magische Buch)

   Familiefilm (D/I/Sp/Oost, 2009) van Stefan Ruzowitzky, naar de gelijknamige kinderboeken van Knister (ps.v. Ludger Jochmann). Met Alina Freund, Ingo Naujoks, Anja Kling e.a. Lilly is een normaal meisje van tien....

   Van 10:30 tot 12:00
   RTL 8, - TV

  • 14feb

   VPRO Boeken met Roel Bentz van den Berg en Menno Wigman

   Te gast in deze aflevering zijn Roel Bentz van den Berg over zijn roman Het naderen van een brug en dichter Menno Wigman over zijn dichtbundel Slordig met geluk . Wim Brands blikt vooruit Elke week tekent Wim...

   Van 11:20 tot 11:55
   NPO 1, - TV

  • 14feb

   De nieuwe wereld met Bert Keizer

   Colet van der Ven gaat in deze talkshow in gesprek met diverse gasten, op zoek naar maatschappelijke betrokkenheid, engagement en vrijzinnigheid. Welke dromen, idealen en inzichten hebben zij? Waaraan ontlenen zij hun...

   Van 11:30 tot 11:58
   NPO 2, - TV

  • 14feb

   Verborgen verleden: Jochem Myjer (herhaling)

   Acht prominente Nederlanders proberen te achterhalen van welke voorouders zij afstammen en hoe die hebben geleefd. Waren ze arm of rijk, gewoon of bijzonder, goed of slecht? Hoe hebben ze geleefd en wat hebben ze...

   Van 13:30 tot 14:15
   NPO 2, - TV

  • 14feb

   84 Charing Cross Road

   Romantisch drama (GB/VS,1987) van David Hugh Jones, naar de gelijknamige memoires van Helene Hanff (1916-1997). Met Anne Bancroft, Anthony Hopkins, Judi Dench e.a. Amerikaanse boekeliefhebster Helene Hanff kan haar...

   Van 14:30 tot 16:00
   BBC 2, - TV

  • 14feb

   2DOC: Het geheugen van Glen Campbell (herhaling)

   In 2011 onderneemt countryzanger en meervoudig Grammy-winnaar Glen Campbell, bekend van onder meer Rhinestone Cowboy, een ongekend muzikaal avontuur. Terwijl artsen hem net verteld hebben dat hij aan de ziekte van...

   Van 14:50 tot 15:55
   NPO 2, - TV

  • 14feb

   The Importance of Being Earnest

   Komedie (GB, 1952) van Anthony Asquith, naar het gelijknamige toneelstuk van Oscar Wilde (1854-1900). Met Michael Redgrave, Michael Denison, Dorothy Tutin e.a. Twee rijke vrijgezellen doen zich voor als de onstuimige...

   Van 16:00 tot 17:30
   BBC 2, - TV

  • 14feb

   Uitmarkt 2015

   Uitmarkt 2015: Pauline Slot.

   Van 16:50 tot 16:57
   NPO Cultura [digitaal themakanaal], - Internet

  • 14feb

   Love & Engineering

   Reportage (D/Fin/Bulg, 2014) van Tonislav Hristov. Met Atanas Boev, Todor Vlaev, Tuomas Nieminen, Markus Virtanen, Andon Nikolov e.a. Wat zijn 'gevoelens' precies, en kunnen we ze beheersen? In deze film gaan...

   Van 17:00 tot 17:50
   NPO Cultura [digitaal themakanaal], - Internet

  • 14feb

   Jacobine op zondag met onder meer Beatrijs Ritsema en Paulien Timmer

   In Jacobine op zondag , de wekelijkse talkshow waarin Jacobine Geel gasten ontvangt voor gesprekken over actualiteit en ‘de zin’ in samenleving en cultuur. Wat is toch het geheim van de liefde? Op Valentijnsdag een...

   Van 17:10 tot 17:40
   NPO 2, - TV

  • 14feb

   Rizzoli & Isles: Born to Run (herhaling)

   Aflevering uit de misdaadserie (VS, 2013) van Norman Buckley naar het werk van Tess Gerritsen. Met Angie Harmon, Sasha Alexander, Jordan Bridges e.a. De twee stoere en sexy vrouwen, detective Jane Rizzoli en forensisch...

   Van 17:45 tot 18:35
   Net 5, - TV

  • 14feb

   Welkom in de IJzeren Eeuw (8/8): Dagelijks leven

   Kinderprogramma (NL, 2015) van Niek Barendsen. Met Plien van Bennekom, Pierre Bokma, Marc-Marie Huybregts e.a. Regentes Emma vertelt Dorine over het dagelijkse leven aan het einde van de negentiende eeuw, over de...

   Van 18:00 tot 18:30
   NPO 3, - TV

  • 14feb

   Langs de oevers van de Yangtze (2/6): Double happiness

   Zesdelige documentaireserie waarin fotograaf Ruben Terlou stroomopwaarts langs China's langste rivier, de Yangtze, reist. Aflevering 2: Double happiness. Liefde en geluk zijn niet vrijblijvend in China, sterker nog:...

   Van 20:15 tot 21:05
   NPO 2, - TV

  • 14feb

   The Lucky One

   Romantisch drama (VS, 2012) van Scott Hicks naar de roman van Nicholas Sparks. Met Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Danner e.a. Sergeant Logan Thibault keert terug naar Amerika na zijn derde missie in Irak. Bij...

   Van 20:30 tot 22:30
   Net 5, - TV

  • 14feb

   Call the Midwife - series 5, episode 5/8

   Dramaserie (GB), gebaseerd op het gelijknamige boek van Jennifer Worth. Met Jenny Agutter, Linda Bassett, Pam Ferris, Judy Parfitt e.a. With modern advances starting to change things for the better, even medical...

   Van 21:00 tot 22:00
   BBC 1, - TV

  • 14feb

   VPRO Tegenlicht: Tinder love

   Talloze apps en sites worden speciaal ontworpen met het doel onze behoefte aan seks en intimiteit te bevredigen en te gelde te maken. Hoe veranderen menselijke relaties als seks en intimiteit zich steeds meer in het...

   Van 21:05 tot 21:55
   NPO 2, - TV

  • 14feb

   Zondag met Lubach

   Satirische latenightshow, 'zo goed als nieuws'. Zeven dagen nieuws in dertig minuten, geremixt door Arjen Lubach. Met irrelevante verhalen van relevante gasten of andersom, vol platte inhoud en diepgravende grappen....

   Van 21:20 tot 21:55
   NPO 3, - TV

  • 14feb

   The British Academy Film Awards: Red Carpet

   Hosted by Angela Scanlon, the show features all the action from the red carpet as the stars arrive for the EE British Academy Film Awards at the Royal Opera House, London. Angela is on the red carpet chatting to the...

   Van 21:30 tot 22:00
   BBC 3, - TV

  • 14feb

   Children of the Hippies

   Vrijstaat Christiania in Kopenhagen is zowel een symbool van openheid jegens alternatieve levensstijlen als een plek met taboes en gure verhalen, die de inwoners goed verborgen hielden. De ideeën klonken goed ten tijde...

   Van 21:40 tot 22:45
   Canvas, - TV

  • 14feb

   24 uur met... Thomas Acda

   Bijna twintig jaar lang vormden hij samen met Paul de Munnik het beroemdste popduo van Nederland. Thomas Acda beschikt over meerdere talenten, hij is cabaretier, zanger, acteur en ook schrijver. Hij regisseerde zijn...

   Van 21:55 tot 22:45
   NPO 3, - TV

  • 14feb

   The British Academy Film Awards, 2016: The Ceremony

   Stephen Fry hosts the most prestigious and star-studded event in the British film calendar, live from the Royal Opera House in London. Nominees for the coveted BAFTA masks include Eddie Redmayne, Kate Winslet, Leonardo...

   Van 22:00 tot 23:59
   BBC 1, - TV

  • 14feb15feb

   Adieu God? met Jan Marijnissen

   Jan Marijnissen gaat met Tijs van den Brink terug naar de kerk in Oss waar hij als kind misdienaar was. Op tienjarige leeftijd mocht hij als misdienaar het kruis dragen aan het hoofd van een begrafenisstoet. Het was de...

   Van 15 februari 2016 t/m 15 februari 2016
   NPO 2, - TV

  Meer Radio en TV

 • Evenementen

  • 01jan31dec

   2016 Jaar van het Boek

   Het Jaar van het Boek is het Jaar van Alles en Nog Meer. Want een boek voert je mee in zinnenroes en woordenstroom en geeft je duizenden verhalen. - Aad Meinderts, Directeur Letterkundig Museum 2016 is Jaar van het...

   Van 01 januari 2016 t/m 31 december 2016
   Diverse locaties, Nederland

  • 14feb

   De poëzie van... W.H. Auden

   Stop all the clocks, cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Iedereen kent de scène uit Four weddings and a funeral , waarin bij de kist opeens dit bloedstollend mooie gedicht wordt...

   Van 16:00 tot 18:00
   De Nieuwe Liefde, Amsterdam

  • 14feb

   Fotoboek!

   Vierde editie van het evenement Fotoboek! in Het Nutshuis, Den Haag. Een dag voor professionals en liefhebbers van het fotoboek. Het programma is gevuld met een lezing, interview, film, brainstorm, speeddates met...

   Van 12:00 tot 17:30
   Het Nutshuis, Den Haag (Scheveningen)

  • 14feb

   Lancering digitale special Nestelholte

   Literair Werk presenteert een digitale special rondom het liefdesverhaal ‘Nestelholte’ van Sam Gerrits. Het verhaal wordt voorgelezen en aangekleed met beeldende kunst en muziek die is geïnspireerd op de tekst....

   Van 16:30 tot 17:30
   Theatercafé De Bastaard, Utrecht

  • 14feb

   Poëzielunch bij W.H. Auden

   Kom voorafgaand aan Poëzie van W.H. Auden lunchen. W.H. Auden schreef: ‛Alleen vulgair volk houdt van doorgekookte kool, verfijnde mensen houden van kool zoals Chinezen die bereiden.’ En dat is kort gebakken. Dus...

   Van 14:30 tot 16:00
   De Nieuwe Liefde, Amsterdam

  • 14feb

   Saint Amour 2016: My Funny Valentine

   Liefde doet iets met een mens. Ze maakt niet alleen blind, maar ook onhandig, lichtvoetig, melancholisch en bij momenten zelfs krankzinnig. Snikken en grimlachjes – Piet Paaltjens wist het al. In My Funny Valentine ,...

   Van 15:00 tot 17:30
   De Grote Post, Oostende (België)

  • 14feb

   Uitgelezen Verhalen

   Acteurs lezen live literaire verhalen voor: verhalenschrijvers als Tsjechov, Raymond Carver en Lydia Davis een podium voor hun bijzondere verhalen. Vandaag brengen de acteurs Petra Laseur, Marcel Faber en Ludwig...

   Van 15:00 tot 17:00
   Betty Asfalt Complex, Amsterdam

  Meer Evenementen

 • Theater

  • 14feb

   Alice in Wonderland (8+)

   Dromerig spektakel voor alle feestbeesten en angsthazen. Vreemderer en vreemderer wordt het leven voor Alice. Terwijl ze echt niet meer in sprookjes gelooft. Moe van het aardig doen, valt Alice, valt ze in de wereld...

   Van 14:30 tot 16:00
   Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem, Haarlem

  • 14feb

   Beauty and the Beast

   Musical gebaseerd op het sprookje Belle en het beest van Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1756). Wie kent het verhaal niet van de mooie Belle die terechtkomt in het duistere kasteel van een jonge prins die door...

   Van 12:00 tot 13:30
   AFAS Circustheater, Den Haag (Scheveningen)

  • 14feb

   Beauty and the Beast

   Musical gebaseerd op het sprookje Belle en het beest van Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1756). Wie kent het verhaal niet van de mooie Belle die terechtkomt in het duistere kasteel van een jonge prins die door...

   Van 16:00 tot 17:30
   AFAS Circustheater, Den Haag (Scheveningen)

  • 14feb

   De Gelaarsde Poes (8+)

   Een vrolijke bewerking van het oude verhaal, in de traditie van familievoorstellingen als Snorro en De Zere Neus van Bergerac . Als molenaarszoon Jaap alles kwijtraakt wat hij had, kan hij nog maar op één vriend...

   Van 16:00 tot 17:30
   TAQA Theater De Vest, Alkmaar

  • 14feb

   De boze heks en de zandtekenaar (4+)

   De verhalen van de boze heks zijn bewerkt tot één groot avontuur met spannende liedjes. De zandtekenaar brengt het verhaal tot leven met magische zandtekeningen.Gebaseerd op Verhalen van de boze heks van Hanna Kraan...

   Van 15:00 tot 16:00
   Theater Carrousel, Ommen

  • 14feb

   De klokkenluider van de Notre Dame

   De Klokkenluider van de Notre Dame is een wervelende familiemusical vol muziek, dans en vrolijkheid. Maar het is ook het tijdloze verhaal over je alleen voelen en onverwachte vriendschappen. Precies twintig jaar na de...

   Van 14:00 tot 16:00
   Calypso Theater, Wijk bij Duurstede

  • 14feb

   De stille kracht

   Niet alleen is De stille kracht één van de grote meesterwerken uit de Nederlandse literatuur, het is een boek van wereldklasse waarmee Couperus bewijst dat hij moeiteloos naast grote tijdgenoten als Emile Zola en...

   Van 20:00 tot 22:30
   Desingel, Antwerpen (België)

  • 14feb

   Diplodocus Deks

   Diplodocus Deks is een eigen productie van Corrosia met landelijke topacteurs en drie lokale Almeerse acteurs, speciaal gemaakt ter gelegenheid van de heropening in Almere Haven. Deze vlijmscherpe komedie van...

   Van 15:00 tot 16:30
   Corrosia Theater, Expo & Film, Almere Haven

  • 14feb

   Het Volk in Dothan

   Stichting Toneelgroep Het Volk viert het 40-jarig bestaan met een reprise van één der beste en meest gelauwerde stukken uit haar bestaan. Een treurspel voor drie docenten en één put. Wie kent niet het bijbelse...

   Van 14:00 tot 16:30
   TOP theater, Bemmel

  • 14feb

   Hotel de grote L (10+, première)

   Als je vader je beste vriend is en hij krijgt een hartaanval, en als je dan het hotel van je vader moet runnen, samen met je drie knettergekke zussen die net zo weinig van jongens snappen als jij van meisjes, en je...

   Van 15:00 tot 16:30
   Schouwburg De Meerse, Hoofddorp

  • 14feb

   Ik kom terug

   Adriaan van Dis en Olga Zuiderhoek samen op het toneel. Al tijdens het schrijven van zijn roman Ik kom terug (Libris Literatuur Prijs 2015) stond Adriaan van Dis een toneelstuk voor ogen. Hij hoorde zijn moeder...

   Van 16:00 tot 18:15
   Figi Hotel Theater, Zeist

  • 14feb

   Koning Arthur (8+)

   Beleef het magische sprookje met dappere ridders, tovenaars en prinsessen! Het Engelse volk verlangt al jaren naar een koning en volgens een legende kan er in hun land pas iemand gekroond worden, wanneer het hem lukt...

   Van 15:00 tot 16:45
   Theater Geert Teis, Stadskanaal

  • 14feb

   Oeroeg

   'Oeroeg was mijn vriend'. Zo begint het beroemde prozadebuut van Hella S. Haasse. Oeroeg vertelt het aangrijpende verhaal van de vriendschap tussen een Javaanse jongen en de zoon van een Nederlandse administrateur...

   Van 14:30 tot 16:45
   DeLaMar Theater, Amsterdam

  • 14feb

   Prentenboekjesfestival (2+)

   Wat is er nu heerlijker dan een theater binnen te gaan waarvan de foyer is veranderd in een creatieve Prentenboekenstad, vol bekende figuren uit de vele prachtige prentenboeken die Nederland rijk is? Stap letterlijk de...

   Van 09:30 tot 17:00
   Schouwburg Kunstmin, Dordrecht

  • 14feb

   Raad eens hoeveel ik van je hou (4+)

   Helemaal tot aan de maan… en terug! Hazeltje en Grote Haas houden vreselijk veel van elkaar. Maar hoeveel precies, dàt is niet makkelijk te meten! Tijdens de lente, zomer, herfst en winter probeert Hazeltje iets héél...

   Van 14:00 tot 15:00
   De Kom, Nieuwegein

  • 14feb

   Suske en Wiske De Musical (6+)

   Suske en Wiske vieren dit jaar hun 70ste verjaardag. Ter ere van dit feestelijke jaar presenteren Van Hoorne Entertainment, Music Hall en WPG Uitgevers de familiemusical Suske en Wiske - De Circusbaron . Wanneer de...

   Van 11:00 tot 12:30
   Capitole Gent, Gent (België)

  • 14feb

   Suske en Wiske De Musical (6+) - Vlaamse cast

   Suske en Wiske vieren dit jaar hun 70ste verjaardag. Ter ere van dit feestelijke jaar presenteren Van Hoorne Entertainment, Music Hall en WPG Uitgevers de familiemusical Suske en Wiske - De Circusbaron . Wanneer de...

   Van 15:00 tot 16:30
   Capitole Gent, Gent (België)

  • 14feb

   Suus zingt Annie

   Suzan Seegers, de kleine vrouw met de grote stem, weet met haar warme geluid en sprankelende persoonlijkheid keer op keer de harten van het publiek te raken. Afgelopen jaar bracht ze een alom geprezen eerbetoon aan...

   Van 14:00 tot 15:30
   Theaterhoeve Horckerhof, Baexem

  • 14feb

   Wachten op de Barbaren

   Wachten op de Barbaren is een bijzondere combinatie van theater, dans en een geluidsdecor naar het gelijknamige boek van J.M. Coetzee. Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee (o.a. In ongenade ) schreef een realistische...

   Van 20:15 tot 22:30
   Theater Bellevue, Amsterdam

  Meer Theater

 • Tentoonstellingen

  • 07okt20mrt

   Chansons grises - Poemes pourpres

   In de winter van 2015 is in het Louis Couperus Museum, het Panorama Mesdag en De Mesdag Collectie het project Chansons grises te zien. Ontwerper Peter George d'Angelino Tap verbeeldt literaire en auditieve inspiratie...

   Van 07 oktober 2015 t/m 20 maart 2016
   Louis Couperus Museum, Den Haag

  • 24apr24apr

   De anatomie ontleed, Plantin als uitgever van geneeskundig werk

   In deze presentatie staat Christoffel Plantins uitgave, de Vivae imagines corporis humani van de Spaanse arts Juan Valverde, centraal. Dit werk is gebaseerd op het anatomisch werk van Andreas Vesalius. Tot op vandaag...

   Van 24 april 2014 t/m 24 april 2016
   Museum Plantin-Moretus, Antwerpen (België)

  • 22nov27feb

   Een Bijbel

   Rébecca Dautremer maakte samen met auteur Philippe Lechermeier een nieuwe, eigenzinnige versie van de Bijbel die ook voor niet-gelovigen heerlijk om te lezen is. In haar typische stijl toverde topillustrator Rébecca...

   Van 22 november 2015 t/m 27 februari 2016
   Literair Museum, Hasselt (België)

  • 11dec24apr

   Hans Dorrestijn. De kunst van het lijden

   Hij schreef romans en vogelboeken, evenals de welbekende tune van Sesamstraat (‘Laat je speelgoed staan, schuif gezellig aan…’): Hans Dorrestijn. Op onnavolgbare wijze beoefent de schrijver en cabaretier al jaren...

   Van 11 december 2015 t/m 24 april 2016
   Letterkundig Museum, Den Haag

  • 02feb18mrt

   Kèk mè nâh; Marnix Rueb en Haagse Harry

   In oktober 2014 overleed Marnix Rueb, de geestelijk vader van Haagse Harry. In februari staat heel Den Haag in het teken van deze rondborstige Hagenees: 25 februari wordt een standbeeld onthuld. Ook zal in de Centrale...

   Van 02 februari 2015 t/m 18 maart 2016
   Centrale Bibliotheek, Den Haag

  • 18okt30apr

   Marten Toonder sr., Van Eierzoeker tot Zeekapitein'

   Openluchtmuseum het Hoogeland brengt een expositie over het boeiende leven van Marten Toonder senior. Het museum staat in Warffum, de geboorteplaats van deze bijzondere man. Onder de titel 'Marten Toonder sr., Van...

   Van 18 oktober 2015 t/m 30 april 2016
   Openluchtmuseum Het Hoogeland, Warffum

  • 01jun31okt

   Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog

   Van 2014 tot 2018 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog woedde. In heel Europa en ook daarbuiten wordt de oorlog gedurende deze jaren herdacht. En dat is niet voor niets. De Eerste Wereldoorlog heeft...

   Van 01 juni 2014 t/m 31 oktober 2018
   Online (digitale) tentoonstelling

  • 21jan17mei

   Op reis met Nieuwenkamp

   De Universitaire Bibliotheken Leiden en de Stichting Museum Nieuwenkamp organiseren een tentoonstelling over de grafiek en toegepaste kunst van W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950) en de Nieuwe Kunst rond 1900. De reizen van...

   Van 21 januari 2016 t/m 17 mei 2016
   Universiteitsbibliotheek Leiden, Leiden

  • 24sep06mrt

   Penselen in het Rijksmuseum

   Het Rijksmuseum toont zoals ieder jaar de originele prenten van de winnaars van de Penselen, de Paletten en de Vlag en Wimpels, de prijzen voor de mooist geïllustreerde kinderboeken van het afgelopen jaar. Er zijn...

   Van 24 september 2015 t/m 06 maart 2016
   Rijksmuseum - Teekenschool, Amsterdam

  • 01jan01jan

   Vaste tenstoonstelling: Fiep Westendorp

   De eerste en enige permanente expositie in Nederland, over het leven en werk van Fiep Westendorp. De beroemde illustratrice van Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en vele andere creaties is geboren en opgegroeid in...

   Van 01 januari 2010 t/m 01 januari 2100
   Stadskasteel Zaltbommel / Maarten van Rossumhuis, Zaltbommel

  • 15jan31dec

   Vaste tentoonstelling (online): Leaving Europe: A new life in America

   Wat dreef de 30 miljoen emigranten tussen 1820 en 1920 van Europa naar Amerika? Bijna een eeuw na de grootste piek in de emigratie lanceren de Digital Public Library of America (DPLA) en Europeana de online...

   Van 15 januari 2013 t/m 31 december 2100

  • 08jan31dec

   Vaste tentoonstelling (online): Schatten van de Nederlandse taal

   Voor de ontwikkeling van het grootste woordenboek ter wereld, het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), zijn destijds duizenden bronnen gebruikt. Zestien bijzondere exemplaren zijn nu te zien in een digitale...

   Van 08 januari 2014 t/m 31 december 2100
   Online, zie link onderaan in de tekst

  • 01jan01jan

   Vaste tentoonstelling: Anton Pieck

   Anton Pieck is vooral bekend om zijn romantische illustraties en als geestelijk vader van het sprookjespark "De Efteling". Hij was echter een veelzijdig kunstenaar, getuige o.a. zijn tekeningen, illustraties,...

   Van 01 januari 1985 t/m 01 januari 2100
   Anton Pieck Museum, Hattem

  • 06okt31dec

   Vaste tentoonstelling: Belgisch Stripcentrum

   In het Belgisch Stripcentrum vind je inderdaad zowat alles wat te maken heeft met het Europese stripverhaal, van de prestigieuze begindagen tot de meest hedendaagse ontwikkelingen. De tijdelijke en permanente...

   Van 06 oktober 1989 t/m 31 december 2100
   Belgisch Stripcentrum, Brussel (België)

  • 05mrt01jan

   Vaste tentoonstelling: De Nationale Schrijversgalerij

   Van Kader Abdolah tot Joost Zwagerman, van Louis Couperus tot Anna Enquist, van De Schoolmeester tot Toon Tellegen; sta oog in oog met schrijvers van toen en nu. Alfabetisch op schrijversnaam zijn meer dan 500...

   Van 05 maart 2010 t/m 01 januari 2100
   Letterkundig Museum, Den Haag

  • 03mrt01jan

   Vaste tentoonstelling: Het Pantheon. 100 schrijvers – 1000 jaar literatuur.

   Voor het eerst zijn in een tentoonstelling Nederlandse en Vlaamse schrijvers vanaf de middeleeuwen tot heden te bewonderen. Het Pantheon brengt alle hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur in de meest brede zin...

   Van 03 maart 2010 t/m 01 januari 2100
   Letterkundig Museum, Den Haag

  • 17dec01jan

   Vaste tentoonstelling: Het muizenhuis

   Het muizenhuis is door Karina Schaapman gebouwd als decor voor haar kinderboek over de muizen Sam en Julia. Het huis is gemaakt van kartonnen dozen en papier-maché. Voor het interieur heeft Karina authentieke stoffen...

   Van 17 december 2011 t/m 01 januari 2100
   OBA - jeugdetage, Amsterdam

  • 14okt01jan

   Vaste tentoonstelling: In Hôf fol Sang

   De tentoonstelling In Hôf fol Sang (Een hof vol zang) biedt in een notendop een overzicht van enige honderden jaren Friese literatuur. Beginnend met de Oudfriese wetsteksten, waarin poetische elementen verborgen...

   Van 14 oktober 2004 t/m 01 januari 2100
   Tresoar - Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden

  • 20mrt01jan

   Vaste tentoonstelling: Kikker

   Kikker en zijn vriendjes krijgen een vast onderkomen in het Kinderboekenmuseum. De tentoonstelling Kikker nodigt de allerkleinsten uit tot spel en prikkelt hun fantasie. Bekende Kikker-boeken zoals Kikker is Kikker,...

   Van 20 maart 2011 t/m 01 januari 2100
   Kinderboekenmuseum, Den Haag

  • 09dec01jan

   Vaste tentoonstelling: Papiria

   Ga gewapend met je fantasie en een Slurper op avontuur in een literair luilekkerland dat Papiria heet. Dolend door onder meer het Diepe Denkersdal en de Dwarse Donderstenenravijn ontmoet je schrijvers, tekenaars én...

   Van 09 december 2010 t/m 01 januari 2100
   Kinderboekenmuseum, Den Haag

  • 29nov31dec

   Vaste tentoonstelling: Provinciaal Suske en Wiske-Kindermuseum

   Op 29 november 1997 werd het Provinciaal Suske en Wiske-Kindermuseum officieel geopend. Het Suske en Wiske-Kindermuseum wil als doe-museum een brug slaan tussen verleden, heden en toekomst. Suske en Wiske zijn het...

   Van 29 november 1997 t/m 31 december 2100
   Provinciaal Suske en Wiske-Kindermuseum, Kalmthout

  • 20okt31dec

   Vaste tentoonstelling: Stripmuseum

   Het Nederlands Stripmuseum Groningen heeft maar liefst 12 vaste exposities die het hele jaar door te zien zijn. Ervaar hoe een striptekenaar tekent op het Atelierplein, ontdek de geschiedenis van de strip in Voorlopers...

   Van 20 oktober 2012 t/m 31 december 2100
   Het Nederlands Stripmuseum, Groningen

  • 21jan01jan

   Vaste tentoonstelling: Van lood tot led, de ontwikkeling van het boek sinds 1850

   Tentoonstelling over de ontwikkeling van het boek van 1850 tot heden in Museum Meermanno. Meermanno toont al permanent middeleeuwse handschriften en vroege drukken in de fraaie Boekzaal. Omdat Meermanno meer aandacht...

   Van 21 januari 2012 t/m 01 januari 2100
   Museum Meermanno | Huis van het boek, Den Haag

  • 18feb01jan

   Vaste tentoonstelling: nijntje museum

   Hét museum waar peuters en kleuters spelenderwijs hun wereld ontdekken. Kinderen leren zoveel meer als ze de ruimte krijgen om hun eigen pad te kiezen. Zo ziet Dick Bruna, nijntjes geestelijk vader, dat ook. In 2006...

   Van 18 februari 2006 t/m 01 januari 2100
   nijntje museum, Utrecht

  Meer Tentoonstellingen

 • Voorstellingen

  • 01jan31dec

   Letter spetter (3+)

   Een duik in de zee, achter de boeken aan! Deze interactieve kleutervoorstelling neemt kinderen mee de onderwater-wereld in! Stilzitten kan bijna niet op de op maat gemaakte liedjes! Meezingen, meespelen, en zelfs...

   Van 01 januari 2016 t/m 31 december 2016
   Theatergroep Smoesjes!

  • 01feb31dec

   Lab7 (6+)

   Professor Algebra sluit zich al maanden op om aan zijn nieuwste uitvinding te werken. Zo mooi als het leek om alle kinderen van de stad te trakteren op alle boeken die ooit zijn geschreven, zo ellendig heeft het helaas...

   Van 01 februari 2015 t/m 31 december 2016
   Theatergroep Smoesjes!

  • 01jan31dec

   De Biebshow (6+)

   Twee keurige, onberispelijke bibliothecarissen zijn in hun werk verzonken. Afstempelen, gegevens invoeren, bladzijdes plakken. Maar als een eeuwenoud boek van de bovenste plank valt, waait er stof op! De dames kunnen...

   Van 01 januari 2013 t/m 31 december 2016
   Theatergroep Smoesjes!

  • 01jan31dec

   Loet broedt (4+)

   Loet broedt is de geweldige opvolger van de bekroonde familietheatervoorstelling Loet moet door Rabo Talent Ruth Bakker. Een interactieve en muzikale voorstelling met poppen- en schimmenspel. Het stoere meisje...

   Van 01 januari 2016 t/m 31 december 2016
   Ruth Bakker

  • 01jan31dec

   Loet leest voor (3+)

   Loet is een nieuw kinderboekenpersonage, maar ze bestaat al langer in het theater. Loet Moet is een voorleesactiviteit vol liedjes en (poppen)spel van de bekroonde theatermaakster Ruth Bakker. Het kinderboek Loet...

   Van 01 januari 2016 t/m 31 december 2016
   Ruth Bakker

  • 01jan31dec

   Loet moet!

   Loet moet is de bekroonde familietheatervoorstelling van Rabo Talent Ruth Bakker. Het won de Publieksprijs in Nederland en België. Loet moet is een interactieve en muzikale voorstelling met (poppen)spel. Het...

   Van 01 januari 2015 t/m 31 december 2016
   Ruth Bakker

  • 01sep31dec

   Dolfje Weerwolfje en De kunst van het lezen (6+)

   Paul leest voor en vertelt over zijn boeken, over schrijven en deuren, waarachter geheime werelden liggen. Natuurlijk gaat het over Dolfje Weerwolfje, De Griezelbus en Foeksia de miniheks. En ook over Jimi Rip. Samen...

   Van 01 september 2012 t/m 31 december 2016
   Paul van Loon & Andere Snuiters

  • 01sep31dec

   De liedjes van Plaza Pattata (7+)

   De geliefde boeken van Plaza Patatta zijn spannend en grappig, en niet al te dik.Inmiddels zijn er al negen delen verschenen en het tiende volgt najaar 2014. Bij de boeken hoort een website vol (gratis) kunst &...

   Van 01 september 2013 t/m 31 december 2016
   Nanda Roep

  • 01sep31dec

   De Mees Kees Show (7+)

   Een flitsende voorstelling met veel muziek, verhalen, raps, non-stop-PowerPoint, graffiti en vooral: Mees Kees! Mees Kees is nog maar stagiair, maar toch kan hij al heel goed orde houden. Grote rampen, zoals rekenen...

   Van 01 september 2008 t/m 31 december 2016
   MOEX

  Meer Voorstellingen

 • Cursussen

  • 17mrt23jun

   Voorjaarscursus: Schrijven onder de Vughtse toren

   Heb je lef en een beetje fantasie? 
Schrijf je graag verhalen, gedichten of liedjes, of wil je dat eens proberen? Deze doe-cursus biedt je oefeningen en technieken om blokkades te overwinnen,
 nieuw materiaal aan te...

   Van 17 maart 2016 t/m 23 juni 2016
   Judy Elfferich

  • 28mrt16mei

   Literatuurhuis Academie: Poëzie schrijven

   Wat is poëzie? Wat is goede poëzie, en hoe herken je die? Hoe leer je om je eigen werk en het werk van anderen te verbeteren? Deze cursus draait om alle aspecten van het dichterschap: het lezen van inspirerende...

   Van 28 maart 2016 t/m 16 mei 2016
   Ingmar Heytze

  • 13apr08jun

   Literatuurhuis Academie: Proza schrijven

   Voor ieder die een kort literair verhaal wil schrijven, biedt de Schrijfcursus Proza de handvatten. Aan bod komen vragen als: Hoe zet ik een verhaallijn uit? Hoe introduceer ik een personage? Welk vertelperspectief...

   Van 13 april 2016 t/m 08 juni 2016
   Robbert Welagen

  • 01jan31dec

   WISPER, artistieke cursussen voor 18+

   WISPER pakt elk seizoen uit met nieuwe workshops / cursussen / opleidingen, o.a. op het gebied van literatuur: proza, poëzie, scenario, non-fictie, autobiografie en andere. - Het ultrakorte verhaal - Moderne sprookjes...

   Van 01 januari 2014 t/m 31 december 2015
   Diverse

  • 01sep31dec

   Masterclass Schrijven

   Door de grote vraag van ex-cursisten zijn we in 2009 de Masterclass 'Schrijven' gestart. Tijdens een Masterclass zullen de eerste 100 pagina's van uw roman worden behandeld. De eerste vijftig pagina's krijgen een close...

   Van 01 september 2009 t/m 31 december 2015
   Paul Sebes

  • 16sep11nov

   Cursus Korte verhalen schrijven

   Ontdek de schrijver in jezelf en schrijf je eigen verhaal. Altijd al willen schrijven, maar iedere keer weer excuses gevonden om het uit te stellen? Grijp dan je kans en schrijf je nu in! De cursus korte verhalen...

   Van 16 september 2015 t/m 11 november 2015
   N.n.b.

  • 29aug11jun

   Basiscursus Voor kinderen schrijven

   Wil je ontdekken of je talent hebt om kinderverhalen en/of informatieve teksten voor kinderen te schrijven en wil je weten wat er in de beroepspraktijk allemaal bij komt kijken? In een groep van maximaal twaalf...

   Van 29 augustus 2015 t/m 11 juni 2016
   Annemarie Bon

  • 26sep19mrt

   Schrijf en publiceer je boek binnen een half jaar!

   In Nederland werken meer dan 100.000 mensen aan een boek. Veel schrijvers hebben al een half manuscript in de la liggen of lopen al jaren rond met een verhaal in hun hoofd. Wintertuin en de Bibliotheek bieden deze...

   Van 26 september 2015 t/m 19 maart 2016
   Diverse docenten

  • 02okt10jun

   Schrijfacademy 15+

   Schrijf je graag? En ben je benieuwd wat er allemaal bij het schrijverschap komt kijken? Bij de Schrijfacademy volg je vakken creatief schrijven die alle tekst- en publicatievormen behandelen: van verhalen tot...

   Van 02 oktober 2015 t/m 10 juni 2016
   Diverse docenten

  Meer Cursussen

Erfgoedbibliotheek Overijssel

Sprengenberg animatie

In de Erfgoedbibliotheek Overijssel vindt u bijzondere collecties, nieuws, weblogs, speciale dossiers en nog veel meer over het rijke en historische Overijsselse erfgoed.

Ga naar de Erfgoedbibliotheek Overijssel

PoëzieBieb-app

Met de PoëzieBieb-app geniet je van een selectie dichtbundels, die speciaal zijn geselecteerd in het kader van de Poëzieweek. Tijdens deze week staan de roerselen van het hart centraal. Met deze app kun je op een leuke manier kennismaken met verschillende dichters en poëzie.

Nieuws

 1. Alec van der Horst wint eci Debutantenprijs 2016

  Alec van der Horst wint eci Debutantenprijs 2016

  ‘Zijn vrouw ligt in stukken gehakt in een diepvrieskist. Die diepvrieskist had hij besteld via internet. Levering binnen 24 uur, stond in de advertentie. De bezorgers waren twee vriendelijke Oost-Europeanen. Bij het...

  Publicatiedatum: 11 februari 2016

 2. Else Kemps wint zevende editie Turing Gedichtenwedstrijd

  Else Kemps wint zevende editie Turing Gedichtenwedstrijd

  Uit 10.243 inzendingen werd gisteravond in de Stadsschouwburg Amsterdam het gedicht ‘En of het zo door kan gaan’ van de twintigjarige Else Kemps uit Malden bekroond met de hoofdprijs van 10.000 euro. De derdejaars...

  Publicatiedatum: 04 februari 2016

 3. Vier romans van Podium op longlist Libris Literatuur Prijs

  Vier romans van Podium op longlist Libris Literatuur Prijs

  Reglementair telt de longlist van de Libris Literatuur Prijs, de prijs voor de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar, achttien titels. De jury van de editie 2016, met Dick Benschop als...

  Publicatiedatum: 02 februari 2016

 4. Carmien Michels wint NK Poetry Slam

  Carmien Michels wint NK Poetry Slam

  Carmien Michels heeft gisteravond in Utrecht het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam 2016 gewonnen. In de Cloud Nine Zaal in TivoliVredenburg wist ze zeven medefinalisten achter zich te houden in de strijd om de...

  Publicatiedatum: 30 januari 2016

 5. Gesprek met Dichter des Vaderlands Anne Vegter

  Gesprek met Dichter des Vaderlands Anne Vegter

  Sinds 2013 is Anne Vegter Dichter des Vaderlands. Ze blijft dat tot en met januari 2017. Over het Dichter des Vaderlands zijn en over haar eigen dichterschap had Erik Jan Harmens een diepgaand gesprek met haar....

  Publicatiedatum: 28 januari 2016

 6. VSB Poëzieprijs voor Ilja Leonard Pfeijffer

  VSB Poëzieprijs voor Ilja Leonard Pfeijffer

  Met de bundel Idyllen , een uitgave van De Arbeiderspers, is Ilja Leonard Pfeijffer de winnaar geworden van de VSB Poëzieprijs 2016. Die is zojuist aan hem uitgereikt in het Academiegebouw in Groningen. De VSB...

  Publicatiedatum: 27 januari 2016

 7. Ruth Lasters wint Herman de Coninckprijs

  Ruth Lasters wint Herman de Coninckprijs

  ‘ Lichtmeters van Ruth Lasters weet je vanaf het eerste moment te grijpen. Het is een sterke, coherente bundel met schitterende zinnen, rake metaforen en vergelijkingen in een heldere taal. Waar veel dichters in hun...

  Publicatiedatum: 27 januari 2016

 8. Nationale Voorleesdagen van start gegaan met Voorleesontbijt

  Nationale Voorleesdagen van start gegaan met Voorleesontbijt

  Met het Voorleesontbijt is vanochtend de dertiende editie van de Nationale Voorleesdagen van start gegaan. Op honderden kinderdagverblijven, bibliotheken en scholen door het hele land werd een Voorleesontbijt gehouden....

  Publicatiedatum: 27 januari 2016

 9. Boek Inez van Oord Beste Spirituele Boek 2016

  Boek Inez van Oord Beste Spirituele Boek 2016

  In het TV-programma Jacobine op zondag is zojuist bekendgemaakt dat Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan? van Inez van Oord, een uitgave van Kosmos, is gekozen tot het Beste Spirituele Boek 2016. Van Oord...

  Publicatiedatum: 24 januari 2016

Meer nieuws & actueel op Literatuurplein

Op zoek naar recensies van jouw favoriete boek?

literom