Canon van de Nederlandse geschiedenis

18. Rembrandt

In 1642 schilderde Rembrandt van Rijn in opdracht wat een van zijn bekendste schilderijen zou worden: De Nachtwacht, een portret van een groep Amsterdamse burgers die zich als schutters hebben opgesteld rond hun kapitein Frans Banning Cocq. Het was bestemd voor de grote zaal van de gerenoveerde Kloveniersdoelen. Ook de collega's van Banning Cocq bestelden zo’n groepsportret bij een gerenommeerd schilder. Het schuttersstuk van Rembrandt hing aanvankelijk dan ook in gezelschap van andere groepsportretten in de nieuwe Doelenzaal, waar de schutters geregeld samenkwamen om te eten, te drinken en te roken. Toch is het meer dan een gelegenheidsstuk. Het blijft intrigeren en commentaar uitlokken. Er staat iets te gebeuren, maar wat?

Rembrandt was toen een veelgevraagd portrettist. Hij was een ambitieuze schilder die op jeugdige leeftijd zijn geboorteplaats Leiden had verlaten in de hoop in het rijkere en grotere Amsterdam carrière te maken. Daarin was hij geslaagd. Met zijn dure portretten en schilderijen van bijbelse en mythologische figuren en geschiedenissen bediende hij een elite van welgestelde burgers en kunstkenners.

Ook van gewone burgers was er zo’n grote vraag naar schilderijen voor hun woonhuizen dat overal in de Republiek kunstschilders probeerden een plaats op de markt te verwerven. Omstreeks 1650 waren er in Amsterdam circa 175 werkzaam. Het merendeel van hen produceerde goedkope schilderijtjes voor een anonieme markt, veelal landschapjes en zogenaamde genrestukken, voorstellingen van alledaagse scènes. Er is wel berekend dat in de zeventiende eeuw ruim vijf miljoen schilderijen moeten zijn vervaardigd. Niet alleen Rembrandt is daarom symbool van de opvallende culturele bloei van de zeventiende eeuw, maar ook Vermeer en Steen en al die honderden lokale schilders van tweede en derde garnituur die zich, overschaduwd door beroemde meesters of werkzaam in kleinere kunstcentra als Enkhuizen of Zwolle, probeerden staande te houden.

Mirjam Alexander-Knotter, Jasper Hillegers en Edward van Voolen,

De ‘joodse’ Rembrandt : de mythe ontrafeld
Zwolle : Waanders, 2006.
ISBN: 978-90-400-8301-3.
Aan de hand van Rembrandts tekeningen, schilderijen (waaronder ‘Het joodse bruidje’) en etsen waarbij sprake zou zijn van een joodse context, ontzenuwen de auteurs de mythe dat er een speciale band was tussen de schilder en de joden. Uitgebracht ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Joods Historisch Museum van Amsterdam in 2007.

Jorella Andrews,

Dit is Rembrandt
Tielt : Lannoo, 2016. Vertaling van: This is Rembrandt.
ISBN: 978-94-01-43283-2.
Speelse introductie van het leven en werk van Rembrand, afgewisseld met thematische pagina's over de tijd waarin hij leefde.

Jonathan Bikker,

Late Rembrandt
Brussel: Mercatorfonds, 2014. Vertaling van: Rembrandt : The Late Works, 2014.
ISBN: 978-94-623-0052-1.
Overzicht in woord en beeld van werk van Rembrandt uit de periode vanaf circa 1650 tot zijn dood in 1669 naar aanleiding van de tentoonstellingen 'Rembrandt: The Late Works' in The National Gallery in Londen (15 oktober 2014-18 januari 2015) en 'Late Rembrandt' in het Rijksmuseum in Amsterdam (12 februari-17 mei 2015).

Jonathan Bikker,

Marten en Oopjen : twee monumentale portretten van Rembrandt
Amsterdam : Rijksmuseum, 2016.
ISBN: 978-94-917148-2-5.
De auteur vertelt het verhaal van het gefortuneerde jonge stel Marten Soolmans en Oopjen Coppit, die hun portret ten voeten uit door Rembrandt lieten schilderen in 1634. Het Rijksmuseum en het Louvre zijn gezamenlijk de bezitters van de monumentale portretten.

Paul Brood (redactie),

De 25 dagen van Nederland : beslissende momenten uit de vaderlandse geschiedenis
Zwolle [etc.] : Waanders, 2005-2006.
ISBN: 978-90-400-1722-3.
Bundeling in twee banden van 25 eerder afzonderlijk aangeboden afleveringen van de serie De 25 dagen van Nederland. Zo gaan de delen 3 en 10, beide geschreven door René van Stipriaan, over respectievelijk de gevangenneming van Floris V en de synode van Dordrecht in 1618-1619, waar besloten werd tot een nieuwe bijbelvertaling, de Statenvertaling, en waar de remonstranten werden veroordeeld. Deel 11, geschreven door Han van der Horst, is gewijd aan het faillissement van Rembrandt op 26 juli 1656.

Ben Broos,

Saskia : de vrouw van Rembrandt
Zwolle : WBooks, 2012.
ISBN: 978-90-400-0775-0.
Monografie over Saskia van Uylenburgh (1612-1642), de vrouw van Rembrandt: haar jeugd in Leeuwarden, haar milieu, haar vriendschappen, haar ambities en haar emoties.

Antoon Erftemeijer,

De aap van Rembrandt : kunstenaarsanekdotes van de klassieke oudheid tot heden
Haarlem : Becht, 2011. 3e dr. 1ste dr.: 2000.
ISBN: 978-90-230-1333-4.
Selectie van anekdotes over ruim 450 kunstenaars, waarvan de titel is ontleend aan het verhaal dat Rembrandt tegen de zin van zijn opdrachtgevers zijn overleden huisdier, een aap, een plaatsje op een familieportret had gegeven.

D.M. Field,

Rembrandt
Rijswijk : Atrium, 2006. Vertaling van: Rembrandt, 2003. Vertaling: Marianne Palm e.a.
ISBN: 90-5947-156-3.
Levensverhaal van Rembrandt, met bijzondere aandacht voor zijn leefwereld en de historische en sociale context ervan.

Rudi Fuchs,

Rembrandt spreekt : een verslag
Amsterdam : De Bezige Bij, 2006.
ISBN: 90-234-1930-8.
Met een bijna microscopische precisie analyseert kunsthistoricus en voormalig museumdirecteur Rudi Fuchs de compositie van de figuurstukken van Rembrandt, in zijn visie een kunstenaar in de moderne zin van het woord.

Arthur Graaff en Michiel Roscam Abbing,

Rembrandt voor dummies
Amsterdam [etc.] : Addison Wesley, 2006.
ISBN: 90-430-1280-7.
Aan Rembrandt gewijd deel in de bekende serie, waarin onder meer wordt ingegaan op zijn privéleven, zijn tijd, zijn techniek, de onderwerpen in zijn werk en de receptie daarvan.

B. Haak,

Hollandse schilders in de Gouden Eeuw
Zwolle : Waanders, 2003.
ISBN: 90-400-8791-1.
Beschrijving van meer dan vierhonderd schilders uit de Gouden Eeuw, van wie tevens representatief werk wordt afgebeeld.

Peter Hecht,

Van Gogh en Rembrandt
Amsterdam [etc.] ; Van Gogh Museum, 2006.
ISBN: 978-90-400-8239-9.
De visie van Vincent van Gogh, ontleend aan zijn brieven, op de schilderkunst, op de religie in de schilderkunst, op 17de-eeuwse kunstenaars en in het bijzonder Rembrandt, voor wie hij een grote bewondering had.

Jasper Henderson en Victor Schiferli,

Rembrandt : leven en werk van een meesterschilder
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 2012.
ISBN: 978-90-868-9069-9.
Introductie op zakformaat tot Rembrandt, met naast onder meer een tijdlijn en citaten uit de wereldliteratuur een overzicht van 25 van zijn werken uit het Rijksmuseum.

Kees Kaldenbach (teksten),

Museumgids : Rembrandt, Vermeer, Van Gogh : compleet museum-schilderijen overzicht
Deventer : Scriptio, 2008.
ISBN: 978-90-8773-011-6.
Overzicht van de locaties, zowel de musea als (zover bekend) de privé-collecties, waar zo goed als alle schilderijen van Rembrandt, Vermeer en Van Gogh zich bevinden. Van bijna elk werk wordt een korte beschrijving gegeven.

Henri Nouwen,

Thuiskomen : verdere gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’
Tielt : Lannoo, 2009.
ISBN: 978-90-209-3013-9.
Vervolg op Eindelijk thuis (1991, herdrukt in 2016), een meditatie van theoloog Henri Nouwen over Rembrandts schilderij ‘De terugkeer van de verloren zoon’, dat voor hem een verlangen naar geborgenheid, veiligheid en aanvaarding openbaarde. Dit nieuwe boek komt voort uit niet eerder gepubliceerde notities, opgetekend tijdens een driedaagse workshop over zijn ervaringen met het schilderij.

Jan Riemersma,

Een glimp van de hemel : het geheim van Rembrandts geloof
Kampen : Kok, 2016.
ISBN: 978-90-435-2729-3.
De auteur positioneert Rembrandt in de literaire en theologische context van zijn tijd. Achter de natuur en de natuurlijke werkelijkheid zag Rembrandt, die zijn hele loopbaan gefascineerd was door de Bijbelse verhalen, iets van God oplichten.

Carla Rombouts,

Kleur je eigen Rembrandt en zijn leerlingen
Utrecht : Kosmos Uitgevers, 2016.
ISBN: 978-90-439-1881-7.
Twaalf kleurplaten op A3-formaat voor volwassenen met de bekende meesterwerken van Rembrandt van Rijn en zijn leerlingen Gerard Dou, Govert Flinck en Ferdinand Bol. Bij elke kleurplaat staat het originele meesterwerk afgebeeld als voorbeeld.

Martijn de Rooi en Sylvia Pessireron,

De Rembrandt gids : tochten door de wereld van de meester
Weesp : N&L Publishing, 2006. Foto’s: Jurjen Drenth.
ISBN: 90-8541-022-3.
Culturele reisgids over leven en werk van Rembrandt en de daarmee verbonden plekken in Leiden en Amsterdam en omgeving.

Pepin van Rooijen,

Rembrandt : artists' colouring book
Amsterdam : The Pepin Press, 2015.
ISBN: 978-94-6009-813-0.
Kleurboek met 16 grote vellen professioneel zuurvrij tekenpapier (25 x 34,5 cm, 180 g/m2), geschikt voor vele kleurtechnieken, zoals potlood, pastel, viltstift, ecoline, aquarel en gouache.

Michiel Roscam Abbing,

Rembrandt : leven en werk van de grootste schilder aller tijden
Utrecht [etc.] : Kosmos-Z&K, 2006. Vertaling van: The Rembrandt Experience (2006).
ISBN: 90-215-8483-2.
Vlot leesbaar, thematisch ingedeeld boek over leven en werk van Rembrandt, met als bijlage documenten in facsimile, zoals brieven, ambtelijke stukken en plattegronden.

Michiel Roscam Abbing,

De schatten van Rembrandt : het verhaal van zijn leven en werk
Utrecht : Kosmos Uitgevers, 2015. Vertaling van: The Treasures of Rembrandt, 2006.
ISBN: 978-90-215-6072-4.
Rijk geïllustreerde boek in luxe cassette waarin alle aspecten van Rembrandts successen, tegenslagen, artistieke ontwikkeling en vaardigheid worden beschreven. Met losse kopieën van kaarten, schetsen, documenten en brieven.

Epco Runia en Ariane van Suchtelen,

Rembrandt
Den Haag [etc.]: Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis [etc.], 2006.
ISBN: 90-400-8174-3.
De conservator en de curator van het Mauritshuis schetsen het leven van Rembrandt en geven een beeld van zijn werk aan de hand van tien schilderijen uit de eigen collectie van het museum.

Jaco Rutgers en Mieke Rijnders (redactie),

Rembrandt in perspectief : de veranderende visie op de meester en zijn werk
Heerlen : Open Universiteit, 2014.
ISBN: 978-94-911966-0-7.
Handboek bij de gelijknamige cursus van de Open Universiteit waarin enerzijds inzicht wordt gegeven in de geschiedenis van de waardering van Rembrandts werk door de eeuwen heen en anderzijds een overzicht wordt geboden van het type onderzoek waarmee kunsthistorici in de afgelopen eeuw zijn werk hebben benaderd.

Simon Schama,

De ogen van Rembrandt
Amsterdam : Contact, 1999. Vertaling van: Rembrandt’s Eyes (1999). Vertaling: Karina van Santen e.a.
ISBN: 90-254-1195-9.
Vertelling over Rembrandt, zijn schilderkunst en de ambitie in zijn vroege jaren Rubens te evenaren, geplaatst tegen de achtergrond van het politieke en culturele klimaat van de zeventiende eeuw.

Gary Schwartz,

De grote Rembrandt
Zwolle : Waanders, 2006. Vertaling: Loekie Schwartz.
ISBN: 90-400-8240-5.
Bijzonder rijk geïllustreerd standaardwerk waarin leven en werk van Rembrandt worden behandeld in negen thema’s en circa honderd subthema’s, met daarbij achtergronden, verbanden en vergelijkingen.

Gary Schwartz,

De Nachtwacht
Amsterdam [etc.] : Rijksmuseum [etc.], 2009. Vertaling: Loekie Schwartz.
ISBN: 978-90-8689-037-8.
Deel in de serie Rijksmuseum-Dossiers, met een beschrijving van De Nachtwacht vanuit verschillende invalshoeken, waarbij onder meer wordt ingegaan op de traditie van de schuttersstukken en het bijzondere van Rembrandts schilderij. Andere aan Rembrandt gewijde Rijksmuseum-Dossiers zijn onder meer Rembrandt in het Rijksmuseum (2006) van Volker Manuth en Marieke de Winkel en Rembrandt en de kunst van het tekenen (2006) van Marijn Schapelhouman.

Gary Schwartz,

Ontmoet Rembrandt : leven en werk van de meesterschilder
Amsterdam : Nieuw Amsterdam/Rijksmuseum, 2009.
ISBN: 978-90-8689-058-3.
Een toegankelijke en persoonlijke kennismaking met leven en werk van Rembrandt in de serie Rijksmuseum-Dossiers.

Ernst van de Wetering,

Rembrandt in nieuw licht
Amsterdam : Local World, 2009. Vertaling: Barbara de Lange.
ISBN: 978-90-811681-7-5.
De auteur, al veertig jaar betrokken bij het Rembrandt Research Project en bij tentoonstellingen van het werk van Rembrandt, heeft in dit overzicht van diens leven en werk de nieuwste inzichten verwerkt.

Ernst van de Wetering e.a.,

Rembrandt : zoektocht van een genie
Zwolle [etc.] : Waanders, 2006.
ISBN: 90-400-9165-X.
Monografie met bijdragen van Ernst van de Wetering en andere Rembrandt-experts, waarin de nadruk valt op de levenslange artistieke zoektocht die hem tot een van de grote vernieuwers van de kunst maakte. Mede op basis van nieuwe ontdekkingen in het Rembrandt Research Project.

Kenneth Wilkie en Eddy Posthuma de Boer,

Op pad met Rembrandt
Amsterdam : Lubberhuizen, 2006. Vertaling: Irving Pardoen.
ISBN: 90-5937-125-9.
Journalist Kenneth Wilkie en fotograaf Eddy Posthuma de Boer treden in de voetsporen van Rembrandt en schetsen in woord en beeld het verhaal van zijn leven.

Koos de Wilt,

Rembrandt Inc. : marktstrategieën van een genie
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 2006.
ISBN: 978-90-468-0184-0.
Jurist, marketeer en kunsthistoricus De Wilt analyseert de marktstrategieën van Rembrandt die niet alleen een succesvol schilder maar ook een goed zakenman was en geeft aan wat zakelijk diens sterke en zwakke kanten waren.

David de Witt, Leonore van Sloten en Jaap van der Veen,

Rembrandts late leerlingen : in de leer bij een genie
Amsterdam : Museum Het Rembrandthuis, 2015.
ISBN: 978-90-898964-6-9.
Publicatie bij van de gelijknamige tentoonstelling in het Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam, over de late Rembrandt als leermeester, de relatie met zijn leerlingen en het onderwijs dat zij van hem kregen tijdens de laatste periode van zijn carrière, van omstreeks 1650 tot zijn dood in 1699.

Jan Wolkers,

De schuimspaan van de tijd : verzamelde essays
Amsterdam : De Bezige Bij, 2007. 2e uitgebr. dr.
ISBN: 978-90-234-2536-6.
Hoe Rembrandt Jan Wolkers ertoe heeft gebracht zijn eerste literaire personage te creëren, is te lezen in ‘Rembrandt is Rembrandt’, een essay in Rembrandt in Rommeldam (1994), dat ook is opgenomen in deze verzameling van zijn essays.

Jörg Zink,

In het licht : Rembrandt, schilder van de Bijbel
Utrecht : Uitgeverij Kok, 2015. Vertaling van: Was die Nacht hell macht : Rembrandt als Maler der christlichen Botschaft, 2015. Vertaling: Bertie van Zoest en Ger Meesters.
ISBN: 978-90-435-2599-2.
Een aantal werken van Rembrandt met bijbelse taferelen wordt geanalyseerd en besproken.

Joseph Heller,

Verbeeld je
Baarn : Diogenes, 1995. 3e dr. Vertaling van: Picture This (1988). Vertaling: Ronald Cohen.
ISBN: 90-6074-984-7.
Met als uitgangspunt Rembrandts schilderij van Aristoteles worden in deze kruising van een roman en een historische studie de levens en ideeën van een aantal Grieken (Socrates, Plato, Aristoteles) en van Rembrandt zelf verteld en becommentarieerd.

Jörg Kastner,

Het blauw van Rembrandt
Uithoorn : Karakter, 2018. Herdruk. Vertaling van: Die Farbe Blau (2005). Vertaling: Peter de Rijk.
ISBN: 978-90-452-1599-0.
In 1669, in de laatste weken van het leven van Rembrandt, wordt zijn laatste leerling in Amsterdam geconfronteerd met moord en doodslag rond een schilderij in de stijl van de meester, maar met gebruik van een indringende kleur blauw die hij zelf nooit zou gebruiken.

Sylvie Matton,

Ik, Hendrickje Stoffels
Amsterdam : Arena, 1999. Vertaling van: Moi, la putain de Rembrandt (1998). Vertaling: Nini Wielink.
ISBN: 90-6974-343-4.
In een lange innerlijke monoloog vertelt Hendrickje Stoffels, eerst dienstmeid, daarna maîtresse van Rembrandt, over haar leven met hem van 1649 tot 1663.

Sarah Emily Miano,

Van Rijn
Amsterdam : De Bezige Bij, 2006. Vertaling van: Van Rijn (2006). Vertaling: Sjaak de Jong en Marijke Versluys.
ISBN: 90-234-1869-7.
Als de jonge uitgever Pieter Blaeu, zoon en kleinzoon van cartografen, in 1667 prins Cosimo de Medici moet rondleiden langs schildersateliers in Amsterdam, ontmoet hij de oude, verarmde schilder Rembrandt en raakt in de ban van de man en zijn werk.

Margriet de Moor,

De schilder en het meisje
Amsterdam : De Bezige Bij, 2011. 6e dr. 1ste dr.: 2010.
ISBN: 978-90-234-5749-7.
Het verhaal van een achttienjarig meisje uit Jutland dat in een barre winter naar Amsterdam reist en op een meidag in 1664 op de Dam aan de wurgpaal wordt terechtgesteld. En het verhaal van een schilder die gebukt gaat onder het verdriet om zijn gestorven vrouw en wiens leven verstrikt raakt met de lotgevallen van het meisje.

Ton van Mourik,

Rembrandt en ik : een meesterschilder in vier portretten belicht
Barneveld : Plateau, 2011.
ISBN: 978-90-5804-056-5.
Boek gebaseerd op de scripts van de gelijknamige vierdelige EO-televisieserie over het leven van Rembrandt, waarin zijn leven wordt belicht door de ogen van vier tijdgenoten.

Saam Nijstad,

Rembrandt op de Olympus : waar de joodse bruid de herderin Aspasia wordt, waar koning David de profeet Daniël blijkt te zijn, en waar Jozef de onderkoning van Egypte is
Abcoude : Uniepers, 1999.
ISBN: 90-6825-224-0.
Op De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (1718) gebaseerde roman waarin op een denkbeeldige Nederlandse Olympus de belangrijkste Nederlandse 17de-eeuwse schilders en schilderessen zijn samengebracht om over elkaar en hun werk te praten.

Nina Siegal,

Tulpen & terpentijn
Amsterdam : The House of Books, 2015. Vertaling van: The Anatomy Lesson, 2014. Vertaling: Rob van Moppes.
ISBN: 978-90-443-4593-3.
De conservator van het Mauritshuis die werkt aan de restauratie van het schilderij 'De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp' dat Rembrandt in 1632 maakte, doet een ontdekking die nieuw licht werpt op de geschiedenis, het schilderij en zijn maker.

Jan Tetteroo,

No flash
[Amsterdam] : Nieuw Amsterdam, 2005. Herdr. 1ste dr.: 1992.
ISBN: 90-468-0014-8.
Een man heeft een afspraak met een hem onbekende vrouw in de Nachtwachtzaal van het Rijksmuseum. Als zij niet verschijnt, geeft hij zich over aan beschouwingen over de figuren op het schilderij.

Typex,

Rembrandt
Amsterdam : Oog & Blik [etc.], 2013.
ISBN: 978-90-5492-396-1.
Een aantal fragmenten uit het leven van een ijdele en licht ontvlambare maar daardoor des te menselijker Rembrandt in een beeldroman die, zoals Marijn Schapelhouman in de inleiding schrijft, geen cultureel correcte hagiografie is maar een ongemeen rijk prentenboek voor gevorderde kijkers.

Theun de Vries,

Rembrandt, meester tussen licht en donker
Utrecht : Bruna, 2005. 1e dr.: 1931.
ISBN: 90-229-9149-0.
Biografische roman over de latere, dramatische jaren in het leven van Rembrandt. Hij wordt getroffen door het overlijden van zijn geliefden en een faillissement en raakt in conflict raakt met andere Amsterdamse schilders.

Dick Adelaar en Michiel Roding (samenstelling),

Lezende Titus : Rembrandt, zijn leven en werk in versregels
Utrecht : Kwadraat, 1991.
ISBN: 90-6481-140-7.
Chronologisch geordende bloemlezing met 55 gedichten van binnen- en buitenlandse dichters over Rembrandt.

Anton Korteweg (samenstelling),

Wie waren het, die Rembrandt zagen? : een bloemlezing schilderijgedichten
Amsterdam : Athenaeum - Polak & Van Gennep, 1992.
ISBN: 90-253-3137-8.
Dertien gedichten van Nederlandse dichters over elf schilderijen van Rembrandt, uitgebracht naar aanleiding van de tentoonstelling Rembrandt: de meester & zijn werkplaats, eind 1991-begin 1992 in het Rijksmuseum.

Lyrisch van Rembrandt : twintig nieuwe gedichten naar de oude meester
Amsterdam : Nieuw Amsterdam [etc.], 2006.
ISBN: 90-468-0063-6.
Twintig nieuwe, op initiatief van het Rijksmuseum door twintig dichters geschreven gedichten bij evenzoveel schilderijen van Rembrandt uit het bezit van het museum.

Willem L. Meijer,

Rembrandt en het evangelie : beeldgedichten & beeldgedachten
Vaassen : Medema, 2006.
ISBN: 90-6353-479-5.
Gedichten geïnspireerd door bijbelse voorstellingen van Rembrandt, gevolgd door kunsthistorische beschouwingen over dezelfde kunstwerken.

Victor Schiferli (samenstelling),

Rembrandt van Rijn : de mooiste gedichten over de schilder en zijn werk
Amsterdam : Rainbow, 2015.
ISBN: 978-90-417-4094-6.
Bloemlezing van aan Rembrandt en zijn werk gewijde gedichten van onder nmeer Joost van den Vondel, Rainer Maria Rilke, Anna Enquist, Rutger Kopland, Ida Gerhardt, Simon Vestdijk en Maria Barnas.

Olivier en Denis Deprez,

Rembrandt
Brussel : Casterman, 2008.
ISBN: 978-90-303-6210-4.
Vrije stripbewerking van het leven van Rembrandt, van zijn verhuizing van Leiden naar Amsterdam in 1631 tot zijn verhuizing vanwege schulden uit de Breestraat naar de Rozenstraat.

Bert van de Meij,

Het geheime schilderij van Rembrandt
Amsterdam : Sherpa, 2006.
ISBN: 978-90-75504-82-8.
De schilder Jan Lievens, met wie Rembrandt in zijn Leidse jaren bevriend is, verkoopt een schilderij van Rembrandt onder zijn eigen naam. Dit stripalbum werd in het kader van het Rembrandtjaar 2006 aangeboden aan alle Leidse middelbare scholieren.

Bert Haanstra (regie),

Bert Haanstra docubox
[Hilversum] : Just Entertainment, 2009. 4 dvd-video's (547 min.). 1 tekst ([8] p.).
Met als uitgangspunt twee zelfportretten van Rembrandt, een dat hij op zijn twintigste en een dat hij op zijn zestigste maakte, geeft Bert Haanstra in Rembrandt, schilder van de mens (1960, 20 min.) een beeld van de tussenliggende jaren die de schilder kenmerken als iemand met veel aandacht voor de mens. De documentaire is opgenomen op de eerste van de vier dvd’s in deze verzamelbox met alle documentaire films van Haanstra.

Marleen Gorris (regie)

, Rembrandt en ik
[Houten] : Video/FilmExpress, 2011. 2 dvd-video's (200 min.).
Videoversie van de televisieserie. Het leven van de schilder, gezien vanuit vier personages: collega Jan Lievens, echtgenote Saskia van Uylenburgh, leerling Govert Flinck en dochter Cornelia.

Theo Kok (regie),

Rembrandt : zijn etsen en zijn meesterwerk
Naarden : Strengholt Multimedia, 2006. 1 dvd (54 min.), 1 cd-rom met 2 teksten.
ISBN: 90-860202-4-0.
De dvd bevat de film Nachtwacht onder ’t mes uit 1976, over de restauratie van het schilderij nadat het in 1975 bij een aanslag zwaar vernield was. De cd-rom, getiteld Rembrandt de etser, bevat veel informatie over de schilder en zijn werk, te selecteren op jaartal, thema of techniek.

Alexander Korda (regie),

Rembrandt
Beerzel : Lime-Lights pictures, 2011. Videoversie van de Britse film uit 1936. Als zijn vrouw Saskia overlijdt, gaat Rembrandt kapot van verdriet. Zijn werk wordt duister en eigenzinnig en hij trekt zich steeds minder aan van de wensen van zijn opdrachtgevers.

Charles Matton (regie),

Rembrandt
Rijen : Prime Time Entertainment, 2001. 1 dvd (103 min.)
Dvd met een speelfilm uit 1999, met onder anderen Klaus Maria Brandauer en Johanna ter Steege. In de vorm van een raamvertelling wordt verteld over het leven van Rembrandt, zijn vrouwen en minnaressen en zijn conflicten met opdrachtgevers.

Paul Molijn (regie),

Rembrandt van Rijn
Apeldoorn : Source 1 Media, 2011. 1 dvd-video (53 min.) .
Drietalige dvd over het leven en de artistieke ontplooiing van Rembrandt, waarin via beelden wordt getoond waar hij zijn inspiratie vandaan haalde. Deel 2 in de serie Famous Dutch Painters.

Ellen Mulligan (regie),

Rembrandt : 400 jaar
Schelluinen : House of Knowledge, 2005. 1 dvd (44 min.).
Dvd met een Amerikaanse televisiefilm uit 2004, waarin Rembrants artistieke ontwikkeling wordt gevolgd van leerling in Leiden tot zijn vestiging als kunsthandelaar en schilder in opdracht in Amsterdam.

Simon Schama (tekst en regie),

Late Rembrandt
Amsterdam : B-Motion, 2015.
Documentaire waarin kunstexpert Simon Schama een indrukwekkend beeld schetst van Rembrandts passie en creativiteit in zijn late meesterwerken.

Jos Stelling (regie),

Rembrandt fecit 1669
[S.l.] : A-Film Distribution, 2006. (1 dvd, 108 min.).
Speelfilm uit 1977 op dvd die een beeld schetst van het leven van Rembrandt aan de hand van de feiten en van zijn kunstwerken. Zijn laatste zelfportret, op zijn 63ste, signeerde hij met ‘Rembrandt fecit 1669’.