Canon van de Nederlandse geschiedenis

24. Buitenhuizen


In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren ruime buitenhuizen bouwen, met prachtige tuinen. Langs de Vecht zijn er nog veel te vinden, buitenhuizen waar vanaf de zeventiende eeuw rijke Amsterdammers de zomermaanden in de natuur kwamen doorbrengen. De concentratie van deze paleisjes met vaak schitterende tuinen langs de rivier illustreert de enorme rijkdom van Amsterdam in de Gouden Eeuw. Zo’n zomers verblijf ging gepaard met grootscheepse verhuizingen, meestal per trekschuit. Het personeel en vaak een deel van de huisraad gingen mee. De koopmannen zelf kwamen slechts af en toe. Ook ’s zomers moesten ze vaak voor hun werk in stad zijn. Wel nodigden ze veel gasten uit op hun buitens: vrienden uit de eigen sociale kring, maar ook kunstenaars en intellectuelen.

De tuinen bij de huizen waren prachtig en zijn dat vaak nog. Die zijn geïnspireerd door de formele Franse stijl van tuinarchitectuur, met strakke geometrische patronen. Van hieruit ontwikkelde zich een eigen, ‘Hollandse’ stijl: wel strak en geometrisch, maar met meer barokke elementen en speelse toevoegingen, zoals theekoepels, kanalen, waterpartijen en doolhoven. De tuin was er vooral om mee te pronken, de ene was nog mooier en groter dan de andere.

Het zomerse leven in de buitens van deze aristocratische burgers zette zich in de achttiende eeuw voort, hoewel het toen economisch slechter ging met Nederland. Maar blijkbaar konden rijke families vooralsnog op hun familiekapitaal teren. Tegenwoordig zijn de meeste buitens niet meer particulier bewoond. Nu zijn het toeristische attracties en prestigieuze locaties voor kantoren en partijen.

Martin van Beek, Elyze Storms-Smeets en Elianne van Winden,

Gelders Arcadië : kansen voor Gelders Arcadië
Utrecht : Matrijs, 2011.
ISBN: 978-90-5345-444-2.
Naast mogelijkheden als het herstel van tuinen of de herbestemming van een landhuis worden voor een Gelders Arcadië nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden geschetst, zoals het gebruik van biomassa, de aanleg van een natuurbegraafplaats of het bouwen van een nieuw landhuis op een oude huisplaats.

Roy van Beek, Jan Zomer, Otto Brinkkemper en Bert Groenewoudt,

Cultuurhistorische atlas van de Vecht : biografie van Nederlands grootste kleine rivier
Zwolle : WBooks, 2011.
ISBN: 978-90-400-7830-9.
Het rijk geïllustreerde verhaal van de geschiedenis van het Vechtdal en zijn bewoners, afgewisseld met nieuwe en historische kaarten, foto’s van het huidige landschap en beelden van vroeger.

Johan Carel Bierens de Haan,

Gelders Arcadië : atlas van een buitenplaatsenlandschap
Utrecht : Matrijs, 2011.
ISBN: 978-90-5345-428-2.
Geschiedenis van het arcadische landschap aan de Veluwezoom, op de grens van de Veluwe en de rivieren Rijn en IJssel, waar vanaf de zeventiende eeuw een honderdtal buitenplaatsen en landgoederen is aangelegd.

Hans Bleumink en Jan Neefjes,

Kroondomein Het Loo
Utrecht : Matrijs, 2010.
ISBN: 978-90-5345-413-8.
Overzichtswerk in woord en beeld over het ontstaan en het beheer van Nederlands grootste landgoed, Kroondomein Het Loo op de Veluwe.

Eric Blok,

Villa Maarheze
Hollandsche Rading : TasT, 2011.
ISBN: 978-90-806942-6-2.
Historie van de villa Maarheeze aan de Rijksstraatweg in Wassenaar, een van de hoofdwerken van architect Co Brandes, waarin de Inlichtingendienst Buitenland jarenlang kantoor hield.

J.W. Bosch e.a.,

Toornvliet en Staatsbosbeheer : nieuwe bewoners voor een oude buitenplaats
Middelburg : Stichting Natuur- en Recreatieinformatie, 1991.
ISBN: 90-72146-16-6.
Geschiedenis van de Zeeuwse buitenplaats en zijn bewoners en de rol van Staatsbosbeheer in het landschapsherstel op Walcheren.

C. Boschma-Aarnoudse,

Buitenplaatsen in de Purmer : investeren en buiten leven in een Noord-Hollandse polder
[Wormer] : Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2016.
ISBN: 978-90-78381-88-4.
Geschiedenis van de buitenplaatsen in de Purmer in de zeventiende en achttiende eeuw.

Fokko Bosker (redactie),

Rinsma State : van Sytzama tot Scheringa : omdat adeldom verplicht
Leeuwarden, PENN Communicatie, 2008.
ISBN: 978-90-77948-15-6.
Geschiedenis in woord en beeld van de adellijke buitenplaats Rinsma State in Dantumadeel in Friesland.

Martin van den Broeke,

Buitenplaatsen in Noorgouwe : hofsteden, lusthoven en landhuizen
Delft : Eburon, 2014.
ISBN: 978-90-5972-823-3.
Opkomst, bloei en verval van de ooit meer dan dertig buitenplaatsen in Noordgouwe zijn nauw verbonden met de lotgevallen van Zierikzee, maar even sterk met die van het platteland. Rusten en werken waren twee kanten van het leven op het platteland die elkaar op de buitenplaatsen ontmoetten.

Martin van den Broeke,

'Het pryeel van Zeeland' : buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820
Hilversum : Verloren, 2016.
ISBN: 978-90-870459-2-0.
Een rijk geschakeerd beeld van twee eeuwen buitenplaatscultuur in het 'Het pryeel van Zeeland', waarvan we de sporen nog zien in het landschap, in de archieven en op talrijke fraaie illustraties.

Toïta Buitenhuis (redactie),

Buitenplaatsen langs de Vliet en omgeving
Delft : Delftse Universitaire Pers, 1988.
ISBN: 90-6275-435-X.
De sociale achtergronden van het leven op een buitenplaats in de zeventiende en achttiende eeuw, de aanleg en stijl van de tuinen en de architectuur van de behandelde landhuizen.

Ton Coops,

Het Bos van Blaauw : Gooilust en het Corversbos : biografie van een 's-Gravelandse buitenplaats
Warnsveld : Terra, 2003.
ISBN: 90-5897-109-0.
Gooilust in 's-Graveland, een buitenplaats van ruim 200 hectare met boerderijen en andere woningen, was begin twintigste eeuw een park met een particuliere dierentuin.

Thera Coppens,

Baarnse lusthoven en hun bewoners
Baarn : De Prom, 1990.
ISBN: 90-6801-247-9.
Geschiedenis van lusthoven in Baarn en van de veelal uit Amsterdam afkomstige regentenfamilies die deze in de achttiende en negentiende eeuw bewoonden.

Joosje van Dam,

Havezathe Voorstonden : vijf eeuwen bewoners en wat zij ons nalieten
Zutphen : Walburg Pers, 2010.
ISBN: 978-90-5730-691-4.
Geschiedenis van het nabij Brummen in de Gelderse Achterhoek gelegen buitengoed.

Mascha van Damme, Anneke Koops e.a.,

Heren op het land : buitenplaatsen van Twentse textielfabrikanten
Zwolle : Waanders, 2013.
ISBN: 978-94-911963-0-0.
De enorme groei van de Twentse textielindustrie tussen 1890 en 1920 stelde de gefortuneerde fabrikanten in staat om op grote schaal buitenplaatsen en landgoederen aan te leggen. Deze concentratie van fabrikantenbuitenplaatsen is uniek voor Nederland.

Inge Dekker en Henriëtte Emaar,

Vechtse paradijzen : tuinen bij buitenplaatsen in de Vechtstreek
Houten : Terra, 2012.
ISBN: 978-90-8989-531-8.
Geschiedenis van een aantal belangwekkende buitenplaatstuinen - en hun makers - uit de 17e en 18e eeuw in de Utrechtse Vechtstreek.

Robbie Dell'Aira,

Kastelenkookboek : waarachtige recepten uit de keukens van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen
[Zutphen] : KunstMag, 2011.
ISBN: 978-90-75979-30-5.
Aan de hand van particuliere archieven wekt de auteur het culinaire verleden van een aantal bekende en onbekende Nederlandse kastelen en buitenplaatsen en hun bewoners weer tot leven.

René W.Chr. Dessing,

De Amsterdamse buitenplaatsen : een vergeten stadsgeschiedenis
Utrecht : Matrijs, 2015.
ISBN: 978-90-5345-491-6.
Overzicht in woord en beeld van zestig nog bestaande historische buitenplaatsen, gesticht vanuit Amsterdam en meest gelegen in Kennemerland en 's-Graveland, maar ook langs de Vecht, Angstel en Amstel en in het Gooi.

René W.Chr. Dessing,

Haagse en Leidse buitenplaatsen : over landelijke genoegens van adel en burgerij
Heemstede : Kantoor Verschoor Boekmakers, 2016.
ISBN: 978-90-825893-0-6.
Geschiedenis van de buitenplaatsen in en om Den Haag en Leiden.

René W.Chr. Dessing,

Nationale gids historische buitenplaatsen
Wormer : Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2012.
ISBN: 978-90-78381-57-0.
Korte beschrijvingen in woord en beeld van ruim vijfhonderd buitenplaatsen in Nederland, met vermelding van de eventuele toegankelijkheid voor publiek.

Jan van Geest en Rypke Sierksma,

Verloren uitzicht : bloei en teloorgang van het Wijkermeer
Amsterdam : De Prom, 2002.
ISBN: 90-6801-825-6.
De geschiedenis van het gebied tussen Haarlem en Beverwijk waar in de zeventiende eeuw een groot aantal buitenplaatsen was van Amsterdamse regenten. Aan de hand van prenten, schilderijen en gravures komen die in deze uitgave tot leven.

A.J. Gevers en A.J. Mensema,

Van Ittersum : kroniek van een Overijssels adellijk geslacht
Zwolle : Waanders, 2009.
ISBN: 978-90-400-7684-8.
Het adellijke geslacht Van Ittersum is verbonden met de geschiedenis van Overijssel en de stad Zwolle, waarin het in de veertiende eeuw zijn oorsprong vond. Een van de tien delen van deze studie gaat over de buitenplaatsen van de familie als de Oosterhof bij Rijssen en het landgoed Rozendael en Nijenhuis.

Gerrit de Graaff,

De mooiste buitenplaatsen van de Gelderse Vallei
Barneveld : Koninklijke BDU Uitgeverij, 2002.
ISBN: 90-70150-50-6.
Geschiedenis van tien buitenplaatsen in de Gelderse vallei, met een routebeschrijving van de omgeving.

Adriaan Haartsen en Nikki Brand,

Amstelland : land van water en veen
Utrecht : Matrijs, 2005.
ISBN: 90-5345-260-5.
De geschiedenis van Amstelland, het cultuurhistorisch agrarisch landschap ten zuiden van Amsterdam, met onder meer een hoofdstuk over de nog bestaande en de verdwenen buitenplaatsen.

Jan ten Hove, Ben Olde Meierink en Heimerick Tromp,

Een aardsch paradijs : de buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle
Zwolle : Waanders, 1994.
ISBN : 90-6630-471-5.
Bouw- en bewoningsgeschiedenis van de bij Zwolle gelegen buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk.

Wim Huijser,

Leven met de seizoenen op landgoed De Mellard
Geesteren : A3, 2011.
ISBN: 978-90-77408-87-2.
Ervaringen in de verschillende seizoenen van de bewoner van het Overbetuwse landgoed De Mellard nabij het kerkdorp Valburg.

Constantijn Huygens,

Hofwijck : het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens
Zutphen : Walburg Pers, 2002.
ISBN: 90-5730-188-1.
Hertaling in hedendaags Nederlands van het gedicht van de Nederlandse diplomaat en dichter (1596-1687) over zijn buiten in Voorburg, met een overzicht van de geschiedenis van het huis.

Paul Huys Janssen,

Wonen in Arcadië : het interieur van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen
Zwolle : Waanders, 1998.
ISBN: 90-400-9245-1.
Catalogus van de tentoonstelling Wonen in Arcadie in het Noordbrabants Museum (26-9-1998 t/m 10-1-1999), waarin onder meer wordt ingegaan op de interieurs, de inrichting en het kunstbezit van Nederlandse kastelen en buitenplaatsen.

Ronald van Immerseel e.a.,

Eyckenstein : op de grens van zand en veen
Utrecht : Matrijs, 2010. (Nederlandse kastelen ; deel 5).
ISBN: 978-90-5345-403-9.
Geschiedenis van Eyckenstein in Maartensdijk, oorspronkelijk een boerderij, later tot buitenplaats herschapen, behorend tot de grootste landgoederen in particulier bezit in het gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi.

Frans Jansen (samenstelling),

De Meierij van 's-Hertogenbosch : stad en land, boerderijen, kastelen en kloosters, landgoederen en buitenplaatsen
Wijk en Aalburg : Pictures Publishers, 2009.
ISBN: 978-90-73187-64-1.
Geschiedenis van de stad ’s-Hertogenbosch en van de Meierij, via onderwerpen als boerderijen, kastelen, kloosters, landgoederen en buitenplaatsen en tevens beschrijving van dertien steden en dorpen in de Meierij.

Juliette Jonker-Duijnste,

Tuinen, parken en buitenplaatsen in Gooi & Vecht : vier groene fietsroutes
Toerisme Gooi & Vecht, 2017.
ISBN: 978-90-826898-1-5.
Kleurrijke routegids met 4 ‘tuinen’-routes in de regio Gooi & Vecht die voeren langs de mooiste tuinen, buitenplaatsen en parken, langs kastelen en kwekerijen en bijzondere afstap-plekjes.

J.A.S. Joustra en E. Schaafsma,

Buitenplaatsen : heden en verleden van de mooiste historische zomerverblijven in Nederland
Amsterdam : Elsevier, 2012. (Speciale editie)
ISSN: 1875-080X.
Van de duizenden buitenplaatsen die er zijn gebouwd, zijn er nog circa 550 over. Aan dit schitterende en tegelijk kwetsbare erfgoed wijdt Elsevier in 2012, het Jaar van de Historische Buitenplaatsen, een speciale uitgave, met onder meer een keuze van 57 buitenplaatsen in alle windstreken van Nederland.

Kastelen en buitenplaatsen
Houten : On Track, 2010.
ISBN: 978-90-475-1275-2.
Gids met acht wandel- en zes fietsroutes, voorzien van gps-gegevens, die voeren langs kastelen en buitenplaatsen in Nederland.

André Kaper e.a.,

Verhalen over landgoederen en buitenplaatsen in Gelderland
Wageningen : Blauwdruk, 2012. Uitgave in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland.
ISBN: 978-90-75271-61-4.
Openhartige verhalen over het leven op een Gelders landgoed of een Gelderse buitenplaats, opgetekend door vrijwilligers van de Werkgroep Oral History Gelderland.

Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt,

1800 : blauwdrukken voor een samenleving
Den Haag : SDU Uitgeverij, 2001.
ISBN: 90-12-08562-4.
Overzicht van het politieke en sociale leven, de religie en de kunsten in Nederland in de late achttiende en vroeg negentiende eeuw tot 1813.

George W. Knottnerus,

Langs Veluwse vestingen
Barneveld : BDU Boeken, 2009.
ISBN: 978-90-8788-109-2.
Veertien korte wandel- en fietstochten waarbij telkens één of meer Veluwse kastelen en landgoederen worden aangedaan.

J.H. Kruizinga,

Frankendael een hofstede in de hoofdstad
Zaltbommel : Europese Bibliotheek, 1992.
ISBN: 90-288-5444-4.
Geschiedenis van de historische buitenplaats met tuin in Amsterdam.

Yme Kuiper, Wendy Landewé en Nynke Winkler Prins Postma,

Fogelsanghstate : een Groninger schat in een Friese state
Utrecht : Matrijs, 2005.
ISBN: 90-5345-290-7.
Geschiedenis van de buitenplaats Fogelsanghstate in Friesland, net buiten Veenklooster.

Yme Kuiper en Ben Olde Meierink (redactie),

Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw : de rijkdom van het buitenleven in de Republiek
Hilversum : Verloren, 2015.
ISBN: 978-90-8704-538-8.
In het landschap van Holland maar ook elders in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werden talloze buitenplaatsen aangelegd. Dit boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van dit verschijnsel en de invloed die Holland had op de andere gewesten wat betreft bouwstijl en tuinaanleg.

Rob van der Laarse,

Arcadiërs van de Republiek : adel, hof en buitenplaats in Nederland 1500-1800
Amsterdam : Bert Bakker, 2012.
ISBN: 978-90-351-3503-1.
Ten tijde van de Republiek beconcurreerden aristocratische families elkaar in alle gewesten met monumentale huizen, voorname heerlijkheden en luisterrijke kunstcollecties. Het verlangen naar een nieuw Arcadië veranderde het land in de mooiste tuin van Europa.

Rob van der Laarse en Yme Kuiper (redactie),

Beelden van de buitenplaats : elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw
Hilversum : Verloren, 2005. (Adelsgeschiedenis ; deel 3).
ISBN: 90-6550-856-2.
Artikelen over de Nederlandse buitenplaatscultuur in de negentiende eeuw. In het verlengde daarvan komt het voor die tijd typische vraagstuk van het spanningsveld tussen burgerlijke cultuur en aristocratische levensstijl aan bod.

Marina Laméris,

De Buitenplaats en het Nederlandse landschap
Zwolle : Waanders, 2012.
ISBN: 978-90-400-0502-2.
Door een groot aantal buitenplaatsspecialisten samengestelde uitgave waarin in drie delen - natuur, landschap en cultuur - en een twintigtal verhalen alle grote thema's over de betekenis van de buitenplaats voor het Nederlandse landschap aan bod komen.

Ad Leerintveld (redactie),

't Liefste pad : Hofwijcks tuin in oude luister hersteld
Den Haag : Valerius Pers, 2005.
ISBN: 90-808237-5-9.
Reconstructie van de tuin Hofwijck te Voorburg, de buitenplaats van Constantijn Huygens (1596-1687).

Anthony Lisman,

Een buitenplaats in detail : VreedenHoff aan de Vecht
Stokerkade Cultuurhistorische Uitgeverij, 2017.
ISBN: 978-90-79156-37-5.
Beschrijving van onder meer de bouw, de restauraties aan zowel interieur als exterieur en de verschillende bewoners van de buitenplaats VreedenHoff in Nieuwersluis, die geldt als een van de gaafste langs de Vecht.

Berthus Maassen en Ini Maassen-te Brake,

Groen door Oranje : een historische zwerftocht door de Koninklijke Houtvesterij Het Loo 1900-1960
Barneveld : Regioboek/BDU Boeken, 2011.
ISBN: 978-90-8788-143-6.
Rijk geïllustreerde sociaal-economische geschiedenis van het Kroondomein Het Loo bij Apeldoorn.

Peter Meijer,

Hekken in Nederland
Zwolle [etc.] : Waanders [etc.], 2002.
ISBN: 90-400-9495-0.
Studie van toegangshekken van kastelen, parken, villa's en boerderijen, met bijzondere aandacht voor de monumentale ijzeren hekken van buitenplaatsen die rijke stedelingen vanaf de zeventiende eeuw bouwden langs rivieren als de Vecht en de Amstel.

Jan Morren en Guus Hartendorf,

Kastelen en buitenplaatsen in Velsen : deel 1 : Santpoort
Velsen : Vermeer, 2005. 2e dr. 1e dr.: 2002.
ISBN: 90-76254-34-6.
Inventarisatie van de grote en kleine buitenplaatsen in Santpoort.

De Nederlandse kastelengids : musea, kinderactiviteiten, restaurants, bedrijfsfeesten, logies, bruiloften, dagtrips, actief
Bussum : Thoth, 2007. 2e dr. 1e dr.: 2004. Foto’s: Jan Derwig.
ISBN: 978-90-6868-443-8.
Overzicht van circa 120 kastelen, kasteeltuinen en -ruïnes en buitenplaatsen in Nederland, per provincie gerangschikt. Van elke locatie zijn een foto en een beknopte toelichting opgenomen.

Gertrudis A.M. Offenberg,

De tuinbaas en zijn buitenplaats : werken in historisch groen
Zwolle : Waanders, 2010.
ISBN: 978-90-400-7702-9.
Door middel van uitgebreide gesprekken met de tuinbaas, geplaatst in een cultuurhistorische context, wordt een inventarisatie en documentatie geboden van 24 buitenplaatsen, landgoederen en andere historische tuinen die grotendeels rijksmonument zijn.

Daniël Rewijk (redactie),

Huis en habitus : over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen
Hilversum : Verloren, 2017.
ISBN: 978-90-8704-666-8.
Dit boek benadert de Nederlandse buitenplaatscultuur van weleer vanuit een breed, cultuurhistorisch perspectief, waarbij ook de Europese vergelijking een plek heeft. Meer dan dertig specialisten geven een rijk beeld van het buitenleven en daarnaast van de vaak verwaarloosde schaduwzijden van dit schijnbaar arcadische bestaan: sociale ongelijkheid, financiële zorgen en de altijd op de loer liggende vernietiging van vaak eeuwenoud erfgoed.

Henk Rijken,

De Leidse Lustwarande : de geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, ca. 1600-1800
Leiden : Primavera Pers, 2005. (Leidse historische studies ; deel. 2).
ISBN: 90-5997-018-7.
Studie naar de geschiedenis van de tuinen en parken die in de zeventiende en achttiende eeuw bij kastelen en landgoederen in Leiden, Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond, de Bollenstreek, Voorschoten en Wassenaar werden aangelegd.

Loekie Schwartz,

Over de Vecht
Schiedam : Scriptum, 2006. Foto’s: Herman H. van Doorn.
ISBN: 90-5594-437-8.
Fotoboek over de Utrechtse Vecht en het historische cultuurlandschap langs de dichtbevolkte oevers, met de vele kastelen en buitenplaatsen, vooral bij Breukelen, Loenen en Vreeland.

Jos Stöver (redactie),

Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
Zutphen : Walburg Pers, 2000.
ISBN: 90-5730-078-8.
Beschrijving van zestig van de oorspronkelijk tweehonderd kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, gevolgd door een repertorium, waarin alle kastelen, buitenplaatsen en overblijfselen zijn opgenomen.

Piet Terlouw,

Kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug
Alphen aan den Rijn : Canaletto, 1996. Tekeningen: Chr. Schut.
ISBN: 90-6469-679-9.
Tekeningen en beschrijvingen van negentig kastelen en buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug.

Piet Terlouw,

De Vecht : een stroom van verhalen
Alphen a/d Rijn : Repro Holland, 1993.
ISBN: 90-6471-253-0.
Wetenswaardigheden en anekdotes over landschap en buitenplaatsen langs de Vecht.

Inge Timmermans,

Nederlandse kastelen en buitenplaatsen
Alphen a/d Rijn : Atrium, 1993. (Atrium Cultuurgidsen).
ISBN: 90-6113-591-5.
Aan de hand van tekst en foto's worden geschiedenis, functie en betekenis van Nederlandse kastelen, ridderhofsteden, buitenplaatsen en paleizen (Het Loo) geschetst.

Heimerick Tromp, Barbara Joustra, Marita Mathijsen e.a.,

Kasteel Groeneveld : buitenplaats voor stad en land
Bussum : Thoth, 2012.
ISBN: 978-90-6868-596-1.
Geschiedenis van de buitenplaats te Baarn, met aandacht voor onder meer bouwgeschiedenis, park, interieur en eetgewoonten van de bewoners.

J. Vredenberg,

Buitenplaatsen van Gelders Arcadië : een cultuurhistorische fietstocht rond Arnhem en Oosterbeek
Utrecht : Matrijs, 2015.
ISBN: 978-94-614-8055-2.
Fietstocht van 38 km over het zuidwestelijke deel van de Veluwezoom.

Marloes Wellenberg en Roel Pots,

Bezoek de landgoederen & buitenplaatsen in Zuid-Holland
Delft : Erfgoedhuis Zuid-Holland, 2008.
ISBN: 978-90-78388-04-3.
Cultuurhistorische gids met een beknopte beschrijving van dertig van de tweehonderd landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, met daarnaast informatie over het verschil tussen een landgoed en een buitenplaats, het leven op de buitenplaatsen, de buitenplaatsen van de Oranjes en het verdwijnen van de buitenplaatsen.

Michel Zeilmaker,

Buitenplaatsen in Utrecht
Utrecht : Matrijs, 2004.
ISBN: 90-5345-248-6.
Beschrijving van de buitenplaatsen Gansenhoef in Maarssen, Beerschoten in De Bilt en Huis de Geer in Nieuwegein, voorafgegaan door een schets van de sociaal-historische en economisch-historische aspecten van buitenplaatsen.

Annejet van der Zijl,

Jagtlust
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2005. 4e dr. 1e dr.: 1998.
ISBN: 90-388-8737-X.
Verslag van de wederwaardigheden in de kunstenaarskolonie rond de dichteres Fritzi Harmsen van Beek in het Blaricumse buiten 'Jagtlust' in de jaren 1954-1967.

Caspar Visser ’t Hooft,

De ring van de keizerin
Utrecht : IJzer, 2007.
ISBN: 978-90-8684-014-4.
Een man die herstelt van een hartoperatie, komt opnieuw in contact met een vriendin en met haar broer, met wie hij in zijn jeugd vele zomervakanties doorbracht op een buitenplaats aan een rivier in het Gelderse. Daar is toen iets gebeurd dat te maken heeft met het sprookje De ring van de keizerin dat als proloog van de novelle fungeert.

DVD

Mijn Vechtstreek
Utrecht : Bruna Nieuwe Media, 2007. 1 dvd (ca. 60 min.)
ISBN: 978-90-229-5808-7.
Deel in de serie Mijn nostalgisch Nederland van NostalgieNet, gewijd aan de Vechtstreek, vooral bekend om de vele fraaie buitenplaatsen.

Erik Fokke (samenstelling),

Mozart & de Lage Landen
Amsterdam : Rubinstein, 2006.
ISBN: 90-5444-188-7.
Luisterboek met twee CD’s dat een beschrijving biedt van de reis als wonderkind door Nederland van de Oostenrijkse componist (1756-1791) en zijn familie en van zijn vriendschap met de van oorsprong Nederlandse muziekkenner Godfried van Swieten. Geïllustreerd met veel muziek.