Mijn Bibliotheek  

Laden...

Canon van de Nederlandse geschiedenis

28. Koning Willem I


Na de Franse overheersing keerde de zoon van de stadhouder Willem V in 1813 terug naar Nederland. Hij werd niet, zoals zijn vader, stadhouder in alle gewesten maar koning van een eenheidsstaat. Dat was een duidelijke breuk met het verleden. Twee jaar later, na het congres van Wenen, werden de voormalige Oostenrijkse Nederlanden (het huidige België) en het grondgebied van de Oude Republiek verenigd als buffer tegen het verslagen Frankrijk. Zo ontstond het Verenigd Koninkrijk, voor Europese begrippen een middelgroot land met een groot koloniaal bezit.

De energieke Willem (de ‘koning-koopman’) probeerde de vroegere economische bloei te herstellen door in de drie delen van zijn land (het noorden, zuiden en Indië) de sterke kanten van de economie te stimuleren. Het zuiden, waar al vroeg een Industriële Revolutie had plaatsgevonden, moest zich richten op de productie van consumptiegoederen, de handelaren uit het noorden moesten die vervolgens de wereld overbrengen en de inwoners van de koloniën konden kostbare tropische goederen leveren. Om het vervoer van de goederen te vergemakkelijken liet de koning tussen Noord en Zuid kanalen en wegen aanleggen. Zelf trad hij ook op als investeerder. Voor de handel met Nederlands-Indië richtte hij in 1824 de Nederlandsche Handelmaatschappij op. In Indië werd het cultuurstelsel ingevoerd. Dat verplichtte de inlandse bevolking een deel van het jaar op het land te werken voor het koloniale bewind. De producten werden door De Nederlandsche Handelmaatschappij verkocht.

Ondanks zijn economische inspanningen viel Willem I bij de Belgen niet in de smaak. De liberalen zagen in hem een vorst die uit was op de absolute macht en niet bereid was meer inspraak van de ontwikkelde elite te dulden. De katholieken maakten bezwaar tegen de inmenging van de protestantse koning in de opleiding van priesterstudenten. In 1830 lieten de Brusselaars zich door de aria ‘Amour sacré de la patrie’ uit de opera De Stomme van Portici die in de Muntschouwburg werd opgevoerd, inspireren tot een opstand. Willem I stuurde er vergeefs een leger op af. België verkreeg zijn onafhankelijkheid. Niettemin hield Willem I het leger nog negen jaar op de been, tegen hoge kosten, wat zijn reputatie in Nederland ernstig beschadigde. In 1839 erkende hij eindelijk de Belgische onafhankelijkheid en een jaar later deed hij gedesillusioneerd afstand van de troon.

Gerard Aalders,

Weg met de koning! : twee eeuwen majesteitsschennis in Nederland
[Nijkerk] : De Brug, 2016.
ISBN: 978-90-6523-481-0.
Achtergronden van majesteitsschennis, met de nadruk op de laatste twee eeuwen. Zelden is een wet in Nederland vaker misbruikt. Majesteitsschennis is zelfs herhaaldelijk ingezet om politieke tegenstanders monddood te maken. Vooral tijdens het regime van koning Willem III ('Koning Gorilla') en in de roerige jaren zestig.

Carla van Baalen, Hans Goslinga, Alexander van Kessel, Jan Ramakers, Hilde Reiding, Jouke Turpijn (redactie),

De Republiek van Oranje, 1813-2013
Amsterdam : Boom, 2013.
ISBN: 978-90-8953-129-2.
Artikelen en overzichten met betrekking tot de parlementaire geschiedenis, voorafgegaan door kritische artikelen over de spanningen tussen het koningschap, de regering en volksvertegenwoordiging sedert 1813.

Jan Bank en Marita Mathijsen (redactie),

Nederland in de negentiende eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2006.
ISBN: 90-351-2950-4.
Dit derde deel van Plaatsen van herinnering bevat van Jeroen van Zanten de bijdrage ‘Het strand van Scheveningen : de aankomst van koning Willem I op 30 november 1813'.

Marcel van der Beek,

De muntslag ten tijde van Koning Willem I : ontwerp en productie van de Nederlandse munten 1814-1839
Utrecht : Het Nederlands Muntmuseum, 1997. (Een nieuwe vorst, een nieuwe munt ; 1).
ISBN: 90-73465-03-6.
Geschiedenis van de productie van Nederlandse munten onder Willem I en overzicht van de collectie ter zake van het Nederlands Muntmuseum.

Marcel van der Beek

, De muntslag ten tijde van Koning Willem II : ontwerp en productie van de Nederlandse munten 1839-1849
Utrecht : Het Nederlands Muntmuseum, 1999. (Een nieuwe vorst, een nieuwe munt ; 2).
ISBN: 90-73465-07-9.
Gechiedenis van de productie van Nederlandse munten onder Willem II en overzicht van de collectie van het Nederlands Muntmuseum.

Bauke Boersma en Auke Zeldenrust,

Wij Willem
Amersfoort : Bekking & Blitz, 2013. (Cahier reeks ; 10).
ISBN: 978-90-6109-479-1.
Chronologisch beeldverslag met korte teksten over de drie negentiende-eeuwse Nederlandse koningen Willem I, II en III.

Paul Brood e.a.,

De wereld van Willem I : koning van Nederland en België
Zwolle : WBooks, 2015.
ISBN: 978-94-625-8108-1.
Beknopt overzicht in woord en beeld van leven en werk van koning Willem I. Uitgave in samenwerking met het Nationaal Archief, ter gelegenheid van de tentoonstellingen in het Nationaal Archief van 28 augustus 2015 tot en met 17 juli 2016 en in het STAM Stadsmuseum Gent van 15 oktober 2015 tot en met 28 maart 2016.

Renske Cohen Tervaert,

Dynastie : portretten van Oranje-Nassau
[Eindhoven] : Lecturis, 2016.
ISBN: 978-94-622-6174-7.
Overzicht van staatsieportretten van de Oranje-Nassau's, met informatieve inleidingen. Catalogus bij de gelijkname tentoonstelling in het Koninklijk Paleis Amsterdam, 2 juli tot en met 25 september 2016.

Arnout van Cruyningen,

Het Koninklijk Huis der Nederlanden : de geschiedenis van het Nederlandse vorstebhuis
Utrecht : Omniboek, 2015.
ISBN: 978-94-01-90596-1.
Herziene en geactualiseerde uitgave van het overzichtswerk Het Nederlandse koningshuis (1998, 2012) over de vier koningen en de drie koninginnen die de afgelopen twee eeuwen aan het hoofd van de monarchie hebben gestaan.

Arnout van Cruyningen,

Prinses Marianne : de biografie van een vrijgevochten Oranjeprinses
Kampen : Omniboek, 2010.
ISBN: 978-90-5977-527-5.
Biografie waarin prinses Marianne (1810-1883), de jongste dochter van Willem I, wordt geschetst als een religieus bevlogen en sociaal betrokken vrouw, met een opvallend grote belangstelling voor het leger.

Michel Didier,

De ridder en de grootvorstin : kunst en leven van Willem II en Anna Paulowna
Schoorl : Conserve, 2009.
ISBN: 978-90-5429-278-4.
Biografie van koning Willem II (1792-1849) en zijn echtgenote Anna Paulowna (1795-1865), met speciale aandacht voor de kunst in die tijd.

Rolf Falter,

1830 : de scheiding van Nederland, België en Luxemburg
Tielt : Lannoo, 2005.
ISBN: 90-209-5836-4.
Genuanceerd en gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen rond de Belgische opstand van 1830 die leidde tot het ontstaan van de onafhankelijke staat België.

Ido de Haan, Paul den Hoed en Henk te Velde (redactie),

Een nieuwe staat : het begin van het Koninkrijk der Nederlanden
Amsterdam : Prometheus / Bert Bakker, 2013.
ISBN: 978-90-351-4067-7.
Rijk geïllustreerd boek, met veel onbekend beeldmateriaal, waarin vooraanstaande historici beschrijven hoe na de ineenstorting van het Franse bewind in 1813 de nieuwe Nederlandse staat met vallen en opstaan gestalte kreeg. Het boek is tot stand gekomen in opdracht van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.

Gerben Hellinga,

De Oranjes : de canon van ons Koninklijk Huis
Zutphen : Walburg Pers, 2015. Herziene 2e druk.
ISBN: 978-90-5730-635-8.
Korte biografische schetsen van leden van het huis van Oranje-Nassau vanaf het eind van de vijftiende eeuw tot heden, geplaatst in de tijd waarin ze leefden.

Dorine Hermans,

Wie ben ik dat ik dit doen mag : zeven koninklijke inhuldigingen
Amsterdam : Meulenhoff Boekerij, 2014. 2e druk. 1ste druk: 2011.
ISBN: 978-90-290-8953-1.
Beschrijvingen van de zeven koninklijke inhuldigingen die de afgelopen tweehonderd jaar in Nederland plaatsvonden, tot in hun meest emotionele details.

Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra (samenstelling),

‘Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren’ : ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890
Amsterdam : Bert Bakker, 2013. 11e, herziene dr. 1ste dr.: 2008.
ISBN: 978-90-351-3872-8.
Beeld van de levens van de koningen Willem I, II en III, vooral op basis van getuigenissen van tijdgenoten.

Maartje Janse,

De geest van Jan Salie : Nederland in verval?
Hilversum : Verloren, 2002. (Verloren verleden ; 17).
ISBN: 90-6550-458-3.
Schets van de ontwikkeling van de term Jan Salie als verpersoonlijking van het verval van Nederland sedert de Gouden Eeuw.

Guy Janssens en Kris Steyaert,

Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814-1830) : niets meer dan een boon in een brouwketel?
Brussel : VUBPRESS, 2008.
ISBN: 978-90-5487-456-0.
Verhandeling over de taal- en onderwijspolitiek die Willem I voerde in Wallonië en Luxemburg ten einde op basis van het Nederlands als gemeenschappelijke taal een eenheidsgevoel tot stand te brengen.

Jeroen Janssens,

De helden van 1830 : alle feiten en mythes
Amsterdam [etc.] : Meulenhoff [etc.], 2005.
ISBN: 90-8542-017-2.
Na een samenvatting van de gebeurtenissen in 1830 en 1831, toen België zich afscheidde van het Nederland van Willem I, volgt een beschrijving van de uiteenlopende herdenkingen ervan die sindsdien zijn gehouden.

Hein Jongbloed,

Majoor van Oranje : Jacobus Hojel, ooggetuige van de eerste jaren van ons koninkrijk
Amsterdam [etc.] : Balans [etc.], 2015.
ISBN: 978-94-6003-087-1.
In modern Nederlands omgezet dagboek over de jaren 1813-1857 van een Nederlandse militair (1772-1859), die ooggetuige was van historische momenten als de inhuldiging van Willem I, de Belgische opstand in Brussel in 1830 en de Tiendaagse Veldtocht een jaar later, waarbij hij zijn paard aanbood aan de kroonprins, de latere koning Willem II.

Frank Judo en Stijn Van de Perre (redactie),

De prijs van de Scheiding : het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1830-1839)
Kapellen : Pelckmans, 2007.
ISBN: 978-90-289-4431-2.
In bijdragen van Nederlandse en Belgische historici wordt nagegaan wat de gevolgen waren van de scheiding van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, die zich voltrok van 1830 tot 1839.

J.G. Kikkert,

De drie Oranje Koningen : Willem I, Willem II, Willem III
Soesterberg : Aspekt, 2010.
ISBN: 978-90-5911-910-9.
In grote lijnen worden de belangrijkste feiten tijdens het bewind van Willem I, II en III op een rij gezet, waarbij Willem I geldt als autoritair en geldbelust.

J.G. Kikkert,

Geld, macht & eer : Willem I, koning der Nederlanders en Belgen, 1772-1843
Utrecht : Scheffers, 1995.
ISBN: 90-5546-004-4.
Levensschets van Willem Frederik van Oranje-Nassau, oudste zoon van de laatste stadhouder (Willem V) en eerste koning van Nederland.

Jeroen Koch,

Koning Willem I : 1772-1843
Amsterdam : Boom, 2013.
ISBN: 978-94-6105-184-4.
In deze eerste in een set van drie koningsbiografieën wordt het leven van Willem I beschreven in al zijn complexiteit. Jeugd en hofleven, verering en verguizing, liefdes en ruzies, talent en onvermogen: een leven waarin succes en tragiek elkaar afwisselden.

Kees van der Leer en Tiny de Liefde-van Brakel,

Prinses Marianne : een leven van liefde en kunst
Zwolle [etc.] : Waanders [etc.], 2010.
ISBN: 978-90-400-7678-7.
Biografie van prinses Marianne, met speciale aandacht voor haar belangstelling voor beeldende kunst en de door haar aangelegde verzameling kunstwerken.

Edwin van Meerkerk,

De gebroeders Van Hogendorp : botsende idealen in de kraamkamer van het Koninkrijk
Amsterdam [etc.] : Atlas Contact, 2013.
ISBN: 978-90-450-1933-8.
Dubbelbiografie over de gebroeders Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) en Dirk van Hogendorp (1761-1822), die door hun uiteenlopende visie op het verwezenlijken van het democratische ideaal elkaars tegenpolen waren. Gijsbert Karel, die meeschreef aan de Grondwet en Willem I naar Nederland haalde, koos voor de lijnen der geleidelijkheid, Dirk voor de revolutionaire aanpak.

Edwin van Meerkerk,

Willem V en Wilhelmina van Pruisen : de laatste stadhouders
Amsterdam : Atlas, 2009.
ISBN: 978-90-450-0153-1.
Dubbelbiografie van Willem V (1748-1806), de laatste stadhouder van de Republiek, en zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen (1751-1820), wier oudste zoon tot koning Willem I werd gekroond.

Eilert Meeter,

Willem I, Willem II : kranten, kerkers en koningen
Soesterberg : Aspekt, 2002. Vertaling van Holland : Its Institutions, Its Press, Kings and Prisons (1857). Vertaling door C. Beerepoot e.a.
ISBN: 90-5911-051-X.
Memoires van de Groningse journalist en krantenuitgever (1818-1862) die als republikein meer dan eens in aanraking kwam met het gerecht wegens het belasteren van Koning Willem I.

Dik van der Meulen,

Koning Willem III : 1817-1890
Amsterdam : Boom, 2013.
ISBN: 978-94-6105-186-8.
In deze laatste in een set met drie koningsbiografieën komt Willem III tot leven als een tragische vorst wiens woedeaanvallen vaak werden gevolgd door spijtbetuigingen. Een opvliegende, weinig succesvolle koning aan wie niets menselijks vreemd was en die ook postuum zijn bijnaam ‘Koning Gorilla’ bleef behouden.

W. Nys, A.-M. Claessens-Peré en A.-M. ten Bokum (redactie),

Joseph Germain Dutalis, 1780-1852 : edelsmid van Koning Willem I
Antwerpen : Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen, 2004.
ISBN: 90-6625-053-4.
Leven en werk van de Brusselse zilversmid, die tussen 1815 en 1830 een belangrijk leverancier was van zilveren serviesgoed aan koning Willem I.

Johan Op de Beeck,

Het verlies van België : de strijd tussen de Nederlandse koning en de Belgische revolutionaren in 1830
Amsterdam : De Horizon, 2015.
ISBN: 978-94-921590-7-6.
Beschrijving van de Belgische opstand van 1830, met de aanloop ernaartoe, de onderlinge verhoudingen tussen de revolutionairen, het optreden van koning Willem I en de wijze waarop het conflict escaleerde.

Ronald Prud'homme van Reine,

Liever niet de lucht in : de omstreden zelfmoordaanslag van Jan Carel van Speijk
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2016.
ISBN: 978-90-295-1002-8.
Kritische biografie van de als zeeheld bekende Van Speijk, de gebeurtenissen rond de dramatische explosie van zijn kanonneerboot op 5 februari 1831 bij Antwerpen en de heldencultus die hem in de negentiende eeuw ten deel viel.

Paul Rem,

Anna Paulowna : Een kleurrijke Romanov aan het Nederlandse hof
Zwolle : Waanders Uitgeverij, 2016.
ISBN: 978-94-626-2098-8.
Levensbeschrijving van koningin Anna Paulowna (1795-1865) die gehuwd was met koning Willem II (1792-1849), met veel aandacht voor de meubels en voorwerpen die ze uit Rusland mee naar Nederland had genomen. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling Anna Paulowna, kleurrijke koningin van 6 oktober 2016 tot en met 5 februari 2017 in museum Paleis Het Loo, Apeldoorn.

Peter Rietbergen en Tom Verschaffel,

Broedertwist : België en Nederland en de erfenis van 1830
Zwolle [etc.] ; Waanders [etc.], 2005.
ISBN: 90-400-9113-7.
Catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in onder meer het Noord-Brabants Museum in Den Bosch (24 september 2005 t/m 8 januari 2006) over de Belgische opstand in 1830 en de nawerking ervan.

Peter Rietbergen en Tom Verschaffel (redactie),

De erfenis van 1830
Leuven : Acco, 2006.
ISBN: 90-334-6122-6.
Visies van Nederlandse en Belgische historici op de Belgische Opstand van 1830, op de Belgische en Nederlandse geschiedschrijving daarover en op de Nederlandse en Belgische collectieve identiteiten.

Frits Rovers,

Dan liever de lucht in!’ : Jan van Speijk en de Belgische Opstand
Hilversum : Verloren, 2000.
ISBN: 90-6550-453-2.
Beschrijving van leven en tijd van Jan van Speijk die op 5 februari 1831 zichzelf in één klap onsterfelijk maakte door als commandant van een Nederlandse kanonneerboot op de Schelde zelf de lont in het kruitvat te steken.

Frank Schlingmann,

Koning Willem I : vadertje, koopman en verlicht despoot
Soesterberg : Aspekt, 2012.
ISBN: 978-94-6153-189-6.
Historische studie over de rol van koning Willem I bij de gebeurtenissen die leidden tot de afscheiding van België in 1830 en de Afscheiding in de hervormde kerk in 1834.

C.H. Slechte,

Willem II : de koning en de kunst
Zwolle : WBooks, 2014.
ISBN: 978-94-625-8019-0.
Overzicht in woord en beeld van de kunstverzameling van koning Willem II (1792-1849). Die bevatte Vlaamse primitieven, schilderijen uit de Italiaanse Renaissance, topstukken uit de Hollandsche Gouden Eeuw, zoals Rembrandts Man in Oosterse kledij, en tekeningen van Rafaël en Leonardo da Vinci.

Diederick Slijkerman,

Wonderjaren : Gijsbert Karel van Hogendorp wegbereider van Nederland
Amsterdam : Bert Bakker, 2013.
ISBN: 978-90-351-3799-8.
Biografie van de Nederlandse liberale staatsman (1762-1834), die zowel een ambitieuze patriot was die na de aftocht van de Fransen het landsbestuur overnam en voorzag van een moderne grondwet als een prinsgezinde regentenzoon die van Nederland een monarchie maakte met een koning aan het hoofd.

L.A. Struik,

Oranje in ballingschap, 1795-1813 : een odyssee
Amsterdam : De Bataafsche Leeuw, 2006.
ISBN: 90-6707-606-6.
Geschiedenis van de ruim achttienjarige ballingschap van stadhouder Willem V en zijn gezin, nadat ze voor het oprukkende Franse leger in 1795 naar Engeland waren gevlucht. Daar kwam het vaak tot een conflict over de te volgen strategie met zijn oudste zoon, de latere koning Willem I.

Karim Van Overmeire,

Het verloren vaderland
Brussel : Egmont, 2005.
ISBN: 90-809910-3-1.
Geschiedenis van de opkomst en ondergang van het Verenigd Koninkrijk van Nederland en België onder koning Willem I (1815-1830).

Coen Verbraak,

De ziel van Oranje : gesprekken met Jutta Chorus, Cees Fasseur, Maarten van Rossem, Paul Schnabel, Jolande Withuis en Annejet van der Zijl over tweehonderd jaar Koninkrijk
Amsterdam : Stichting CPNB, 2013.
ISBN: 978-90-5965-218-7.
Interviews met kenners en biografen over de betekenis van tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden.

Janneke Weijermars,

Stiefbroeders : Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834
Hilversum : Verloren, 2012.
ISBN: 978-90-8704-310-0.
De literatuur was een van de middelen waarmee Willem I probeerde noordelijk en zuidelijk Nederland nader tot elkaar te brengen. Onder zuidelijke literatoren leidde dat tot ruzies en polemieken.

Els Witte,

Het verloren koninkrijk : het harde verzet van de Belgische orangisten tegen de revolutie 1828-1850
Antwerpen : De Bezige Bij Antwerpen, 2014.
ISBN: 978-90-8542-550-2.
In de jaren dertig van de negentiende eeuw stelde de beweging van Oranjegezinden uit de elite in Vlaanderen, Brussel en Wallonië alles in het werk om weer aansluiting te bewerkstelligen bij het Nederlandse koninkrijk.

Jeroen van Zanten,

Koning Willem II : 1792-1849
Amsterdam : Boom, 2013.
ISBN: 978-94-6105-185-1.
In deze tweede in een set van drie koningbiografieën wordt Willem II tegen de achtergrond van een woelig Europa beschreven als een vorst vol tegenstrijdigheden, een charismatisch militair en een wankelmoedige koning, die bovenal een romanticus was. Door in 1848 toestemming te geven de grondwet ingrijpend te veranderen stond hij aan de basis van de democratie die Nederland nu is.

Agnella Aarden,

De hofdame : historische roman
Soesterberg : Aspekt, 2016.
ISBN: 978-94-633-8060-7.
Paulina komt aan het hof van Koning Willem III te werken als hofdame bij zijn vrouw Sofia. Daar merkt zij al gauw dat er vaak wrijvingen zijn tussen die twee en dat hun huwelijk een fiasco is, mede door zijn voortdurende echtelijke ontrouw.

Nikolaus Hein,

De verrader
Zutphen : Walburg Pers, 2017. Vertaling van: Der Verräter (1948). Vertaling: Gerrit Bussink.
ISBN: 978-94-624-9184-7.
Een oranjegezinde gemeentebode komt in 1831 in de problemen als Luxemburg zich wil losmaken van Nederland en aansluiten bij België.

Atte Jongstra,

De heldeninspecteur : roman
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2010.
ISBN: 978-90-295-7221-7.
Tijdens de Tiendaagse Veldtocht in 1831 krijgt een gewone Hollander, door toeval betrokken bij de tocht, de opdracht te beoordelen wie een held is. Als heldeninspecteur ontmoet hij regelmatig Willem I en diens zoon, de latere koning Willem II, en is hij aan boord bij Van Speijk als die zijn boot opblaast.

Nanning G. Keizer,

De heldendood tegen de Belgen : historische roman
Soesterberg : Aspekt, 2006.
ISBN: 90-5911-144-3.
Bewerking van het journaal van een Nederlandse luitenant, een negentiende-eeuws familielid van de auteur, die vrijwillig meevocht in de Tiendaagse Veldtocht en een uitgesproken negatieve visie had op Willem I en II.

Dieuwke Winsemius,

Prinses Marianne : verguisd, bemind
Kampen : Kok, 1991.
ISBN: 90-242-1840-3.
Het leven van de eigenzinnige prinses Marianne (1810-1883), dochter van koning Willem I der Nederlanden.

Lucas Zandberg,

De vergeten prins
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2015.
ISBN: 978-90-295-3880-0.
In 1876 is Willem van Oranje-Nassau kroonprins van Nederland. Afgeschrikt door het slechte huwelijk van zijn ouders, koning Willem III en koningin Sophie, leeft hij als bohemien in Parijs, vastbesloten om nooit meer terug te keren naar Den Haag.

Jan Schouten,

Dichtoffer voor koning Willem I
Amsterdam : Uitgeverij De Graveinse Abeel, 2013.
ISBN: 978-94-909024-4-5.
Tekst van en achtergrondinformatie bij het gedicht dat de Dordtse scheepsbouwer Jan Schouten (1786-1852) in 1822 schreef bij de vijftigste verjaardag van koning Willem I.

Thomas Du Caju,

Willem I : koning van Nederland en België
[Culemborg] : Stichting Eureducation, 2015.
ISBN: 978-94-914472-1-1.
Ballonstrip over het leven van koning Willem I.

Erik de Bruyn (regie),

De troon : vaders en zonen van Oranje
Amsterdam : A-Film, 2010. 2 dvd's (300 min.).
Op het boek Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren van Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra gebaseerde zesdelige televisieserie over de drie negentiende-eeuwse Nederlandse koningen Willem I, II en III, beginnend in 1795, eindigend in 1890.

CD’s

Het Nederlandse koningshuis : van Willem I tot Willem IV
Utrecht : Veen Magazines, 2012.
ISBN: 978-90-8571-090-5.
Jeroen Koch, Jeroen van Zanten, Dik van der Meulen, Coen Tamse, Jan Bank, Jutta Chorus, Jan Hoedeman en Remco Meijer belichten de opeenvolgende leden van het Nederlandse koningshuis.

Bernard Woelderink,

Het Koninklijk Huis : een hoorcollege over de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau
Den Haag : Home Academy Publishers, 2005. 2 cd’s (120 min.).
ISBN: 90-8530-009-6.
De geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau in vogelvlucht, met in het bijzonder aandacht voor de eerste stadhouders en koning Willem I.