Canon van de Nederlandse geschiedenis

33. Vincent van Gogh


Het leven van Vincent van Gogh, met veel onrust, liefdesverdriet en geldzorgen, ging niet over rozen. Wanhoop zou hem mogelijk tot zelfmoord hebben gedreven. Pas na zijn dood begon zijn ster te rijzen. Veel mensen, van alle leeftijden, vinden zijn krachtige, kleurrijke, eigenzinnige schilderijen mooi. Velen ook worden geboeid door zijn levensverhaal. Hij geldt als het schoolvoorbeeld van de even geniale als getormenteerde kunstenaar.

In 1853 in het Brabantse dorp Zundert geboren, reisde hij al op jonge leeftijd door Nederland en Europa. In Nuenen maakte hij in 1885 het beroemd geworden schilderij ‘De aardappeleters’, een somber portret van een boerenfamilie. Een jaar later ging hij naar Parijs, waar zijn broer Theo, die er kunsthandelaar was, hem schilderijen en tekeningen liet zien van de impressionisten. Deze schilders gingen verfijnder om met licht en kleur dan hij gewend was. Ook raakte hij onder de indruk van Japanse prenten.

In 1888 huurde hij in Zuid-Frankrijk een atelier, het ‘Gele Huis’ in Arles. Aan zijn zus Wil schreef hij dat de uitbundige natuur van het Zuiden vroeg om een nieuwe manier van schilderen: ‘Absoluut kleurig: hemelsblauw, roze, oranje, vermiljoen, hoog geel, heldergroen, helder-wijnrood, violet.’ Hij maakte landschappen en, omdat hij geen geld had voor een model, veel zelfportretten.

De Franse kunstenaar Paul Gauguin kwam bij hem logeren, maar ze kregen ruzie. Van Gogh raakte zo in de war dat hij Gauguin met een scheermes bedreigde. Even later sneed hij, al dan niet opzettelijk, een stuk van zijn eigen linkeroor af. Op sommige zelfportretten zie je hem dan ook met zijn oor in het verband. Hij kreeg steeds meer last van zenuwziekte en liet zich een tijd opnemen in een psychiatrische inrichting in de Provence. Hij maakte er zijn beroemde schilderijen van cipressen en de sterrennacht. Op 27 juli 1890 liep hij een korenveld in en zou hij zichzelf in de borst hebben geschoten. Hij overleed twee dagen later. In de recente biografie Vincent van Gogh schrijven Steven Naifeh en Gregory White Smith dat hij geen zelfmoord pleegde maar waarschijnlijk per ongeluk werd neergeschoten door een zestienjarige Parijse jongen. Die logeerde met zijn broer in de buurt en kon het niet laten de kunstenaar te treiteren.

Tegenwoordig is Vincent van Gogh een icoon. Hij wordt als kunstenaar zo gewaardeerd dat zijn werk over de hele wereld in musea hangt. Bijna anderhalf miljoen mensen bezoeken ieder jaar het Van Gogh Museum in Amsterdam. Tussen de tachtig en negentig procent van hen komt uit het buitenland. Het werk van Van Gogh is ook onvoorstelbaar veel geld waard. Een portret van de cafébazin in Arles, 'L'Arlésienne', werd in 2006 in New York geveild voor 40,3 miljoen dollar (33,9 miljoen euro). Dat is zo’n beetje de prijs van een Boeing 737 passagiersvliegtuig.

Nienke Bakker,

Van Gogh en Montmartre
Amsterdam : Van Gogh Museum, 2011. (Van Gogh in focus ; 6).
ISBN: 978-90-79310-23-4.
In de twee jaar (1886-1888) die hij doorbracht in de Parijse kunstenaarswijk Montmartre, ontwikkelde Vincent van Gogh zich van een realistische boerenschilder tot een modern kunstenaar in het spoor van de impressionisten.

Nienke Bakker, Louis Van Tilborg en Laura Prins,

De waanzin nabij : Van Gogh en zijn ziekte
Brussel : Mercatorfonds, 2016.
ISBN: 978-94-623-0140-5.
Deze publicatie onderzoekt hoe de ziekte van Van Gogh zich al in zijn jeugd manifesteerde en hoe hij er tot aan zijn dood mee worstelde, hoe mensen rondom hem erop reageerden en hoe deze mentale toestand een weerslag had op zijn werk. Dit boek is verschenen naar aanleiding van de tentoonstelling De waanzin nabij. Van Gogh en zijn ziekte in het Van Gogh Museum van 15 juli tot 25 september 2016.

Rudolf Bakker,

Het treintje van de weemoed : een wandeling in de Provence
Amsterdam : Maarten Muntinga, 2007. (Rainbow pocket). 1e dr.: 2001.
ISBN: 978-90-417-0700-0.
Reconstructie van de treinreis die Vincent van Gogh op 8 maart 1889 maakte van Arles naar St. Rémy-de-Provence, waar hij in het gesticht St.-Paul-de-Mausole in halfopgesloten toestand zijn bekendste meesterwerken zou scheppen.

Jan Bank en Marita Mathijsen (redactie),

Nederland in de negentiende eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2006.
ISBN: 90-351-2950-4.
In dit derde van de vier delen van Plaatsen van herinnering is van Leo Jansen de bijdrage ‘Nuenen: Gerwenseweg 4 : Vincent van Gogh schildert de aardappeleters’ opgenomen.

Julian Bell,

Van Gogh : de complete en compacte biografie
Amsterdam : Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2015. Vertaling van : Van Gogh : a Power Seething.
ISBN: 978-90-468-1985-2.
Julian Bell, zelf schilder, brengt in deze biografie Van Gogh op hartstochtelijke wijze tot leven - de armoede, zijn omgang met prostituees, de heftige aanvaringen met zijn vriend Paul Gauguin en de nachtelijke uitspattingen met Henri de Toulouse-Lautrec.

René van Blerk en Nienke Denekamp,

De grote Van Gogh atlas
Amsterdam : Rubinstein [etc.], 2015.
ISBN: 978-90-476-1798-3.
Chronologisch overzicht van meer dan twintig plaatsen in Nederland, België, Frankrijk en Engeland waar Vincent van Gogh heeft gewoond en gewerkt.

Andreas Blühm e.a. (samenstelling),

Goghmodern : Vincent van Gogh en de hedendaagse kunst
Amsterdam [etc.] : Van Gogh Museum [etc.], 2003.
ISBN: 90-5662-314-1.
Analyse van de schilderkunst van Van Gogh en zijn invloed op de beeldende kunst van na 1950. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Van Gogh Museum (27 juni t/m 12 oktober 2003).

E.J.P. Brand (samenstelling),

Het cahier Vincent van Gogh
Amsterdam : Candide, 2006.
ISBN: 90-75483-40-6.
Het vierde deel in de serie Bipolaire cahiers over manisch-depressieve ziekten bij bekende personen is, na delen over Lord Byron, Virginia Woolf en Charles Baudelaire, gewijd aan Van Gogh. Aan de hand van eerdere artikelen en enkele brieven aan zijn broer Theo wordt aannemelijk gemaakt dat hij aan een manisch-depressieve stoornis heeft geleden.

E.J.P. Brand (samenstelling en redactie),

Dossier Van Gogh : gek of geniaal?
Amsterdam : Candide, 2010.
ISBN: 9789075483499.
Bundel opstellen die een inventarisatie biedt van de diverse psychiatrische en neurologische diagnoses die leven en werk van Vincent van Gogh hebben opgeroepen.

Philip Callow,

Vincent van Gogh : een leven
Amsterdam : Bert Bakker, 2003. Vertaling van Vincent van Gogh : a Life (1990). Vertaling: Frans Reusink.
ISBN: 90-351-2448-0.
Biografie waarin de auteur Van Gogh vooral in de context van zijn tijd wil plaatsen maar er niet aan ontkomt af en toe te psychologiseren.

Garance Chabert en Ron Dirven,

Zadkine & van Gogh
Zundert : Vincent van GoghHuis, 2008.
ISBN: 978-90-5594-637-2.
Dit eerste deel in de serie Scriptum Art over kunstenaars die door Van Gogh zijn geïnspireerd, is gewijd aan de Russisch-Franse beeldhouwer Ossip Zadkine (1890-1967). Catalogus bij de gelijknamige expositie (31 augustus 2008 t/m 4 januari 2009) in het Vincent Van GoghHuis te Zundert.

Piet Coessens en Rebecca Nelemans,

Raveel & Van Gogh
Zundert : Vincent van GoghHuis, 2009.
ISBN: 978-90-5594-658-7.
Tweede deel in de serie Scriptum Art over kunstenaars die door Van Gogh zijn geïnspireerd, gewijd aan de in 1921 geboren Belgische kunstenaar Roger Raveel. Catalogus bij de gelijknamige expositie (7 maart t/m 23 augustus 2009) in het Vincent Van GoghHuis te Zundert.

Josephine Cutts en James Smith,

Van Gogh
Bath : P, 2004. Vertaling van Essential Van Gogh (2000). Vertaling: Nelleke van der Zwan.
ISBN: 1-4054-1326-3.
Op de rechterpagina’s van dit boek staan in totaal 120 schilderijen en tekeningen, op de linkerpagina’s toelichtingen op de werkwijze, de visie, de thema’s en het leven van Van Gogh.

Mark Delrue,

Vincent : kunstschilder, briefschrijver, godzoeker
Antwerpen : Halewijn, 2015.
ISBN: 978-90-852834-2-3.
Van Gogh schiep een visionair mystiek oeuvre en schreef bovendien 819 brieven, die een schat aan biografische en kunsthistorische informatie bevatten. Een quasi dagelijks verslag van een tragisch leven wordt doorspekt met religieuze, filosofische en artistieke beschouwingen, vol spirituele diepgang.

Nienke Denekamp,

Vincent van Gogh 400 dagen in Amsterdam
Bussum : Thoth, 2015.
ISBN: 978-90-6868-692-0.
De brieven die Vincent van Gogh vanuit Amsterdam, waar hij ruim een jaar verbleef voor de studie theologie, aan zijn broer schreef (met prachtige beschrijvingen van de stad aan de hand van schilderijen en prenten) vormen de basis voor dit boek.

Ron Dirven,

Boch & Van Gogh
Zundert : Van GoghHuis, 2009.
ISBN: 978-90-5594-726-3.
Documentatie in woord en beeld over de Belgische schilders en kunstverzamelaars Eugène Boch (1855-1941) en zijn zus Anna Boch (1848-1936) en hun relatie tot Vincent van Gogh.

Ron Dirven en Eva Geene,

Arnulf Rainer over Van Gogh
Zundert : Vincent van GoghHuis, 2010.
ISBN: 978-90-5594-774-4.
Documentatie in woord en beeld over de bewerkingen door de Oostenrijkse kunstenaar (1929) van werk van Vincent van Gogh.

Ronald Dorn (tekst),

De wereld van Vincent van Gogh : portretten en zelfportretten
Zwolle : Waanders, 2000. Vertaling van Van Gogh Face to Face : the Portraits (2000). Vertaling: Akkie de Jong.
ISBN: 978-90-400-9457-6.
Chronologisch opgezet standaardwerk met een compleet overzicht van de portretten van Vincent van Gogh, met informatie over zijn leven en zijn techniek en over de geportretteerden en met fragmenten uit zijn brieven.

Douglas W. Druick en Peter Kort Zegers,

Van Gogh en Gauguin : het atelier van het zuiden
Zwolle : Waanders, 2002. Vertaling van Van Gogh and Gauguin: the Studio of the South (2001). Vertaling: Andrea Vreede.
ISBN: 978-90-400-9637-2.
Reconstructie van de negen weken in 1888 waarin Van Gogh en Paul Gauguin (1848-1903) intensief samenwerkten in Arles. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in The Art Institute of Chicago (22 september 2001 t/m 13 januari 2002) en het Van Gogh Museum (9 februari t/m 2 juni 2002).

Rachel Esner en Margriet Schavemaker (redactie),

Overal Vincent : de (inter)nationale identiteiten van Van Gogh
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2010.
ISBN: 978-90-8964-197-7.
Bundel opstellen met kritische analyses over de manier waarop Vincent van Gogh in de loop der jaren door uiteenlopende landen werd 'genationaliseerd'.

Martin Gayford,

Het gele huis : de bewogen vriendschap tussen Van Gogh en Gauguin
Amsterdam : Bert Bakker, 2007. Vertaling van Fig Tree (2006). Vertaling: Gerda Baeyens.
ISBN: 978-90-351-3108-8.
Beschrijving van de negen weken die Van Gogh en Gauguin samen doorbrachten in Het Gele Huis in Arles en die eindigden in een drama.

Eva Geene en Rebecca Nelemans,

Van Vught & Van Gogh
Zundert : Vincent van GoghHuis, 2009.
ISBN: 978-90-5594-687-7.
Dit derde deel in de serie Scriptum Art over kunstenaars die door Van Gogh zijn geïnspireerd, biedt een overzicht van het werk van de Brabantse kunstschilder Reinoud van Vught. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling (5 september 2009 t/m 24 januari 2010) in het Vincent Van GoghHuis in Zundert.

Kristine Groenhart en Willem-Jan Verlinden,

Hoe ik van Londen houd : wandelen door het Londen van Vincent van Gogh
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2013.
ISBN: 978-90-253-0044-9.
Reisgids in verhalen waarin de Londense tijd van Vincent van Gogh medio jaren ’70 van de negentiende eeuw aan de hand van de in zijn brieven opgetekende visuele impressies wordt gereconstrueerd.

Vincent van Gogh,

De brieven : de volledige, geïllustreerde en geannoteerde uitgave
Amsterdam [etc.] : Van Gogh Museum, 2009. Redactie: Leo Jansen, Hans Luijten en Nienke Bakker. Vertalingen uit het Frans en Engels: Nienke Bakker e.a.
ISBN: 978-90-8964-102-1.
Uitgave in zes delen van de volledige correspondentie van Van Gogh (900 brieven, ongeveer 820 door en 80 aan hem), gebaseerd op vijftien jaar onderzoek. Zijn brieven zijn ook literair zo waardevol dat de schilder is opgenomen in het Pantheon van de Nederlandse literatuur in het Letterkundig Museum.

Vincent van Gogh,

Dagboek van Van Gogh
Amsterdam : Meulenhoff/Landshoff, 1990. 2e dr. 1e dr.: 1970. Samenstelling: Jan Hulsker.
ISBN: 90-290-8175-9.
Fictief dagboek van Van Gogh, samengesteld uit fragmenten van zijn brieven aan zijn broer Theo en anderen.

Vincent van Gogh,

De kunst van het woord : zijn mooiste brieven
Amsterdam : Carrera, 2014.
ISBN: 978-90-488-2096-2.
Van Goghs observatievermogen en zijn scherpe analyses van mensen en omstandigheden in zijn brieven gaan gepaard met een sterk taalgevoel en trefzekere formuleringen. Hij schreef recht uit het hart, ongepolijst en eerlijk. Leo Jansen, Hans Luijten en Nienke Bakker die als editeurs de zesdelige uitgave van zijn correspondentie bezorgden, hebben voor deze uitgave een selectie van de 265 mooiste brieven samengesteld en ingeleid.

Vincent van Gogh,

Vincent van Gogh : een leven in brieven, 1853-1890
Amsterdam : Meulenhoff, 2009. 11e dr. 1e dr.: 1980. Samenstelling en inleiding: Jan Hulsker.
ISBN: 978-90-290-8505-2.
Ruime keuze van fragmenten uit de brieven, gebaseerd op de uitgave van de Verzamelde brieven in vier delen door Johanna van Gogh-Bonger.

Vincent van Gogh,

Vincent van Gogh : het verloren schetsboek uit Arles
Tielt : Uitgeverij Lannoo Groep, 2016. Vertaling van: Vincent van Gogh : le brouillard d'Arles : carnet retrouvé, 2016.
ISBN: 978-90-820749-2-5.
Integrale weergave op ware grootte en bespreking van 65 schetsen die aan Van Gogh worden toegeschreven uit de periode die de schilder doorbracht in Arles. Volgens het Van Goghmuseum zijn deze schetsen echter niet van Van Gogh.

Peter Hecht,

Van Gogh en Rembrandt
Amsterdam [etc.] ; Van Gogh Museum, 2006.
ISBN: 978-90-400-8239-9.
De visie van Vincent van Gogh, ontleend aan zijn brieven, op de schilderkunst, op religie in de schilderkunst, op zeventiende-eeuwse kunstenaars en in het bijzonder Rembrandt, voor wie hij grote bewondering had.

Ella Hendriks en Louis van Tilborgh,

Vincent van Gogh : Paintings : vol. 2: Antwerp & Paris 1885-1888, Van Gogh Museum
Amsterdam : Van Gogh Museum, 2011.
ISBN: 978-90-400-8563-5.
Documentatie in woord en beeld van schilderijen van de Nederlandse kunstenaar uit de periode 1885-1888 in het bezit van het Van Gogh Museum.

Willem Frederik Hermans,

Vincent literator
Amsterdam : De Bezige Bij, 1990.
ISBN: 90-234-3159-6.
Essay over Van Gogh die niet alleen, zoals bekend, een groot lezer was maar ook een groot literator met een moderne en natuurlijke stijl. Het essay is opgenomen in Malle Hugo (1994) en in het vijftiende deel van de Volledige werken (2012).

Hans den Hertog Jager en Donald B. Kuspit,

Karel Appel & Van Gogh
Zundert : Vincent van GoghHuis, 2011.
ISBN: 978-90-5594-791-1.
Werken van de Nederlandse schilder Karel Appel (1921-2006) en informatie over hoe zijn werk beïnvloed werd door Van Gogh.

Jörn Hetebrügge,

Vincent van Gogh : 1853-1890
Bath [etc.] : Parragon, 2009. Vertaling: Anja De Lombaert.
ISBN: 9781407577050.
Met ruim 200 reproducties geïllustreerde monografie over leven en werk van Van Gogh, door opzet en toegankelijkheid geschikt als een eerste introductie.

Sjraar van Heugten,

Van Gogh & Co
[Otterlo] : Stichting Kröller-Müller, 2015.
ISBN: 978-90-73313-33-0.
Catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling over Van Gogh, zijn inspiratiebronnen en door hem geïnspireerde kunstenaars, in het Kröller-Müller Museum (25 april-27 september 2015).

Sjraar van Heugten en Belinda Thomson,

Van Gogh tekenaar & Van Gogh schilder
Leuven : Exhibitions International, 2011. Vertaling: Hilde Pauwels.
ISBN: 978-90-6153-775-5.
Van Gogh tekenaar van Sjraar van Heugten biedt een chronologisch overzicht van de potlood-, pen- en krijttekeningen die Van Gogh maakte in Nederland en Frankrijk. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Van Gogh Museum (2 juli t/m18 september 2005) en het Metropolitan Museum of Art in New York (11 oktober t/m 31 december 2005). Van Gogh schilder van Belinda Thomson is een rijk geïllustreerd, wetenschappelijk verantwoord en chronologisch opgezet overzicht van het schilderwerk van Van Gogh, waarin zijn ontwikkeling, kleurgebruik, composities en thema’s worden beschreven.

Sjraar van Heugten, Joachim Pissarro en Chris Stolwijk,

Van Gogh en de kleuren van de nacht
Amsterdam : Van Gogh Museum, 2008.
ISBN: 978-90-6153-827-1.
Catalogus bij een tentoonstelling over het thema nacht in het werk van Vincent van Gogh. Voorstellingen van de avond en de nacht behoren tot de hoogtepunten daarin.

Jan Hulsker,

Van Gogh en zijn weg : het complete werk
Amsterdam : Meulenhoff/Landshoff, 1989. 6e dr. 1e dr.: 1978.
ISBN: 90-290-8347-6.
Groots opgezette ‘artistieke biografie’ over de ontwikkeling van Van Gogh als kunstenaar, beginnend in de pastorie te Etten en eindigend met zijn laatste landschappen in Auvers-sur-Oise.

Leo Jansen,

Munch - Van Gogh
Brussel : Mercatorfonds, 2015.
ISBN: 978-94-6230-081-1.
Vincent van Gogh en Edvard Munch zijn beroemd om hun emotioneel beladen schilderijen en tekeningen, hun persoonlijke en vernieuwende stijl, en hun doornige levenspad. In de tentoonstelling in het Munchmuseum in Oslo en het Van Gogh Museum (mei 2015 - januari 2016), waarvan dit de catalogus is, werden werken van hen voor het eerst bij elkaar gebracht.

Henk de Jong,

Dit boek is subliem : Vincent van Gogh over De navolging van Christus
Utrecht : Uitgeverij Kok, 2017.
ISBN: 978-90-435-2908-2.
In dit boek toont de auteur aan hoe Van Gogh werd gefascineerd en geïnspireerd door het boek De navolging van Christus van de middeleeuwse schrijver Thomas a Kempis.

Kees Kaldenbach (teksten),

Museumgids : Rembrandt, Vermeer, Van Gogh : compleet museum-schilderijen overzicht
Deventer : Scriptio, 2008.
ISBN: 978-90-8773-011-6.
Overzicht van de locaties, zowel de musea als (zover bekend) de privécollecties, waar zo goed als alle schilderijen van Rembrandt, Vermeer en Van Gogh zich bevinden. Van bijna elk werk wordt een korte beschrijving gegeven.

Kees Kaldenbach en Michel Didier,

Pelgrimstocht door het leven : reizen in de voetsporen van Vincent van Gogh 1853-1890
Amsterdam : Cultuurtoerisme, 1990.
ISBN: 90-6611-072-4.
Een reis langs de veertig adressen waar Van Gogh in Nederland, België, Engeland en Frankrijk heeft gewoond, waarbij men zich kan inleven in persoon en werk van de schilder, in zijn gebondenheid aan het eigen milieu en zijn grensoverschrijdend gedrag in de maatschappij van toen.

Fred Leeman,

Van Gogh : strijd & succes
Amsterdam : Tribute International, 2011.
ISBN: 978-90-00-30523-0.
Boek en luisterboek waarin de nadruk ligt op het artistieke en het zakelijke in de persoonlijkheid van Vincent van Gogh.

Fred Leeman en John Sillevis,

De Haagse School en de jonge Van Gogh
Zwolle [etc.] : Waanders [etc.], 2005.
ISBN: 90-400-9071-8.
Bespreking van het artistieke klimaat rond 1885 in Den Haag en het verblijf en werk daar van Van Gogh. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag (5 februari t/m 16 mei 2005).

Fred Leeman (tekst) en Paul Fagel en Marcel Fagel (recepturen),

Aan tafel met Van Gogh
Amsterdam : The Company Novelties, 2006.
ISBN: 978-90-77396-08-7.
Aan de hand van een aantal werken en van brieven en menukaarten geeft kunsthistoricus Leeman een beeld van leven en werk van Van Gogh. De gebroeders Fagel maakten gerechten die op zijn werk zijn geïnspireerd.

Jill Lloyd,

Vincent van Gogh en het expressionisme
Amsterdam [etc.] : Van Gogh Museum [etc.], 2006.
ISBN: 978-90-400-8220-7.
Beschrijving van de invloed van het werk van Van Gogh op de Duitse expressionistische schilders van Die Brücke en Der Blaue Reiter en op Oostenrijkse schilders als Klimt, Schiele en Kokoschka. Catalogus bij een tentoonstelling in het Van Gogh Museum (24 november 2006 t/m 4 maart 2007) en in de Neue Galerie New York (23 maart t/m 2 juli 2007).

Teio Meedendorp,

Tekeningen en grafiek van Vincent van Gogh in de collectie van het Kröller-Müller Museum
[Deventer] : Thieme Grafimedia Groep, 2007.
ISBN: 978-90-78964-06-3.
Catalogus van de 179 tekeningen, twee litho’s en een ets van Van Gogh in de collectie van het Kröller-Müller Museum, hoofdzakelijk uit zijn Belgisch-Nederlandse periode (1880-1885).

Erwin van Meekeren,

Leven en ziektegeschiedenis van Vincent van Gogh : ‘een rollende steen gadert geen mos’
Amsterdam : Benecke N.I., 2003.
ISBN: 90-73637-56-2.
De auteur, een autoriteit op het gebied van borderline stoornissen, wil aan de hand van het leven en de brieven van Van Gogh aannemelijk maken dat hij leed aan een borderline-persoonlijkheidsstoornis.

Meesterwerken in het Van Gogh Museum
Amsterdam : Van Gogh Museum, 2009. Herziene dr. Tekst: Roelie Zwikker.
ISBN: 978-90-6314-121-9.
Een selectie van meer dan honderd meesterwerken van Vincent van Gogh uit de collectie van het Van Gogh Museum. In korte teksten beschrijven deskundigen van het museum het verhaal achter de schilderijen. Aangevuld met topstukken van schilders uit zijn tijd uit de collectie van het museum.

Rainer Metzger en Ingo F. Walther,

Vincent van Gogh : 1853-1890
Hong Kong [etc.] : Taschen, 2008.
ISBN: 978-3-8228-3948-5.
Biografie van de schilder, waarin diens ontwikkeling als kunstenaar in relatie tot de andere aspecten van zijn gecompliceerde persoonlijkheid geschetst wordt.

Bernadette Murphy,

Van Goghs oor : het ware verhaal
Amsterdam : Hollands Diep, 2016. Vertaling van: Van Gogh's Ear, the True Story.
ISBN: 978-90-488-3076-3.
Portret van de schilder en zijn leven in Arles voorafgaand aan de decemberavond in 1888 waarop hij zijn oor afsneed, met een bespreking van de schilderijen die hij in die periode maakte.

Steven Naifeh en Gregory White Smith,

Vincent van Gogh : de biografie
Amsterdam : Bert Bakker, 2011. Vertaling van Van Gogh : the Life (2011). Vertaling: Mario Molegraaf.
ISBN: 978-90-351-3147-7.
Diepgravende, op vele onbekende bronnen gebaseerde biografie van Vincent van Gogh, met onder meer een nieuwe hypothese omtrent zijn dood die geen zelfmoord zou zijn geweest.

Rebecca Nelemans,

Van Gogh & Brabant
Schiedam : Scriptum Art Books, 2012.
ISBN: 978-90-5594-873-4.
Documentatie in woord en beeld over de Brabantse periode van Vincent van Gogh, waarvan in een aantal Brabantse gemeenten nog steeds de sporen te vinden zijn.

Rebecca Nelemans en Ron Dirven,

De Zaaier : het begin van een carrière : Vincent van Gogh in Etten
[Breda] : Van Kemenade, 2010.
ISBN: 978-90-71376-38-2.
De negen maanden die Vincent van Gogh na zijn terugkeer uit de Borinage doorbracht in Etten, markeren het begin van zijn carrière als schilder en tekenaar.

Henri Nouwen en Vincent van Gogh,

Vuur in mijn hart : de kracht van medemenselijkheid, troost en bemoediging
Tielt : Lannoo, 2007.
ISBN: 978-90-209-7172-9.
Het eerste deel van dit boek bevat een artikel dat Henri Nouwen (1932-1996) in 1976 schreef voor het tijdschrift America over het grote belang van mededogen in de schilderijen van Van Gogh. Het tweede deel bevat een zestal excerpten uit brieven die Van Gogh omstreeks 1880 schreef en waarin diens hartstocht voor de ‘gelijke mens’ centraal staat.

René van Stipriaan,

Vincent van Gogh : ooggetuigen van zijn lange weg naar wereldroem
Amsterdam : Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2011.
ISBN: 978-90-253-6851-7.
Verzameling van meer dan tachtig verslagen die een beeld geven van het leven van Vincent van Gogh en van de ongekende legendevorming die meteen op zijn dood volgde.

Louis van Tilborgh,

Van Gogh en de zonnebloemen
Amsterdam [etc.] : Van Gogh Museum [etc.], 2008.
ISBN: 978-90-79310-03-6.
Dit vijfde deel in de serie Van Gogh in focus van het Van Gogh Museum is gewijd aan de zeven zonnebloemschilderijen en hun voorstudies. Andere delen gaan onder meer over Van Gogh’s moeilijke relatie tot de vrouwen (Van Gogh en de liefde door Hans Luijten, 20007), de invloed van de Japanse kunst op zijn werk (Van Gogh en Japan door Louis van Tilborgh, 2006) en zijn brieven aan familie en vrienden (Van Gogh en zijn brieven van Leo Jansen, 2006).

Louis van Tilborgh en Ella Hendriks,

De ontdekking : Vincent van Goghs De Molen 'Le blute-fin' in de collectie van Museum de Fundatie
Heino/Wijhe [etc.], Museum De Fundatie, 2010.
ISBN: 978-90-400-7696-1.
Vijfendertig jaar na aankoop van een molengezicht kwam vast te staan dat het door Vincent van Gogh was geschilderd.

Henk Tromp,

De strijd om de echte Vincent van Gogh : de kunstexpert als brenger van een onwelkome boodschap, 1900-1970
Amsterdam : Mets & Schilt, 2006.
ISBN: 978-90-5330-537-9.
Sociologische studie naar de oorzaken en gevolgen van het afwijzen van een kunstwerk als echt, toegespitst op de discussies rond het werk van Van Gogh.

Wouter van der Veen,

Van Gogh : de kamers van Vincent
Den Haag : Omniversum(a)home, 2009. Vertaling van Dans la chambre de Vincent (2004). Vertaling: Saskia van der Lingen e.a.
ISBN: 978-90-8769-015-1.
Een onderzoeker bij het Van Gogh Museum doet verslag van het transcriberen van de Franse brieven van de schilder en van zijn bezoek langs diens woonplaatsen.

Pascal Verbeken,

Duistere wegen : reis naar Vincent van Gogh in de Borinage
Antwerpen : De Bezige Bij Antwerpen, 2015.
ISBN: 978-90-854264-6-2.
Als evangelist reisde Vincent van Gogh in 1878 naar de Borinage, de mijnstreek in Wallonië, om er het woord van God te verkondigen. Hij zou er tot 1880 blijven. In die maanden van armoede en ontreddering zou hij uiteindelijk voor de kunst kiezen.

Willem Jan Verlinden,

De zussen Van Gogh
Amsterdam : Ambo/Anthos, 2016.
ISBN: 978-90-263-2790-2.
Reconstructie van het leven van de drie zussen van Vincent van Gogh aan de hand van de vele brieven die door de familie Van Gogh zijn geschreven, aangevuld met een goed beeld van de tijd waarin zij leefden.

Nico van Wageningen,

Het gezin Van Gogh : een familiegeschiedenis in brieven
Deventer : Scriptio, 2009.
ISBN: 978-90-877301-6-1.
Aan de hand van de brieven van Vincent van Gogh, zijn ouders en andere gezinsleden wordt een beeld geschetst van de relaties in het ouderlijk gezin van de schilder.

Ingo F. Walther,

Vincent van Gogh : alle schilderijen
Köln : Taschen, 2010. Vertaling van Vincent van Gogh : sämtliche Gemälde (1989).
ISBN: 978-3-8365-2303-5.
Een gedetailleerde monografie over leven en kunst van Vincent van Gogh, gecombineerd met een complete catalogus van zijn 871 schilderijen.

Anton Wessels,

Het evangelie volgens Vincent van Gogh
Kampen : Ten Have, 2009.
ISBN: 978-90-259-5969-2.
Studie over de religieuze en humanistische aspecten in het werk van Van Gogh aan de hand van de thema’s leven en werk, blijdschap en droefheid, licht en duisternis, kunst.

Jan Wolkers,

De drijfschaal van Van Gogh
Rotterdam : Van Hezik-Fonds 90, 1990.
ISBN: 90-73260-02-7.
Pamflet tegen de commercie en hysterie in het Vincent van Gogh-jaar 1990, oorspronkelijk als ‘Een vierbaansweg van hier naar Arles’ op 16 maart 1990 gepubliceerd in NRC Handelsblad. Is als ‘Het schilderen is een ding waar men van verslijt’ opgenomen in Tarzan in Arles (1991) en in de verzamelde essays De schuimspaan van de tijd (2001).

Dmitri Bavilski,

De aardappeleters : roman
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2005. Vertaling van Edoki kartofelja (2003). Vertaling: Aai Prins.
ISBN: 90-295-6279-X.
Een vrouwelijke suppoost en een museum in een fictief Russisch stadje worden uit hun lethargie opgeschrikt door de komst van een internationale Van Gogh tentoonstelling.

Jeroen Blokhuis,

Place Lamartine
London : Holland Park Press, 2015.
ISBN: 978-1-907320-53-8.
De laatste jaren van het leven van Vincent van Gogh in het Arles van 1888-1889, geschreven vanuit zijn eigen beleving.

Louis Paul Boon,

Abel Gholaerts
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2008. (Verzameld werk ; deel 2). Bezorging en nawoord: Kris Humbeeck.
ISBN: 978-90-295-6642-1.
Roman met autobiografische inslag uit 1944, de tweede van Boon, waarin hij zijn gevoelsleven entte op het leven van Van Gogh. Hij was er achteraf zo ontevreden over dat hij een herdruk jarenlang heeft tegengehouden.

Peter Geelen,

Vincent
Westerlo : Kramat, 2016.
ISBN: 978-94-624-2053-3.
Biografische roman die de geschiedenis geen geweld aandoet, maar het leven van Vincent Van Gogh weergeeft zoals hij het in werkelijkheid heeft geleefd.

Judith Perrignon,

Hij was mijn broer... : een verhaal
Hengelo : Elbertinck, 2007. Vertaling van C’etait mon frère (2006). Vertaling: Aafke Bolusset-Brunt.
ISBN: 978-90-8569-042-9.
Vincents zelfmoord greep Theo zo aan dat hij zes maanden later overleed in het Geneeskundig Instituut te Utrecht. Deze roman is het verhaal van die laatste zes maanden van zijn leven. Ook uitgebracht als luisterboek, voorgelezen door Lieneke Dijkzeul.

Margryt Poortstra,

Zuster
Ljouwert : Frysk en Frij, 2004. Vertaling van Suster (2004).
ISBN: 90-73554-99-3.
Een bijna honderdjarige vrouw die rond 1920 als psychiatrisch verpleegster te maken kreeg met de zuster van Van Gogh, vertelt haar levensverhaal aan haar achterkleindochter.

Alyson Richman,

De muze van Vincent
Amsterdam : Poema Pocket, 2010. Vertaling van The Last Van Gogh (2006).
ISBN: 978-90-210-0878-3.
In deze mix van feit en fictie beleeft Vincent van Gogh in de laatste zeventig dagen van zijn leven in Auvers nog een bijzondere liefdesrelatie met de jonge dochter van zijn behandelend arts.

Silke Riemann en Ben Verbong,

Johanna : de vrouw die Vincent van Gogh beroemd maakte : een vie romancée
Amsterdam : Balans, 2014. Vertaling van Johanna : die Frau, die Vincent van Gogh berühmt machte (2014). Vertaling: Janneke Penders.
ISBN: 978-94-600-3696-5.
Het levensverhaal van de vrouw van de broer van Vincent van Gogh, die een belangrijke rol speelde bij de promotie van diens werk.

Irving Stone,

Het leven van Vincent van Gogh
Uithoorn : Karakter Uitgevers, 2015. Vertaling van Lust for Life (1934). Vertaling: L.J.A.M. Berkhout-Willemse.
ISBN: 978-90-452-0680-6.
Biografische roman van de bekende Amerikaanse auteur (1903-1989) over Vincent van Gogh, vooral gebaseerd op de brieven aan zijn broer Theo en zijn familie en vrienden.

Pieter Terpstra,

De vreemde schilder
Ede : Zomer & Keuning, 1985.
ISBN: 90-210-3508-1.
Geromantiseerde schets van het verblijf van Vincent van Gogh in de Drentse veenkolonie Nieuw-Amsterdam in de maanden oktober en november 1883.

Theun de Vries,

Vincent in Den Haag : roman uit de jaren 1881-1883
Amsterdam : Querido, 1982. 2e dr. 1e dr.: 1972.
ISBN: 90-214-9553-8.
Verbitterd door een mislukte liefdesaffaire vecht Vincent van Gogh in Den Haag verbeten om zich tot schilder te ontplooien en trekt hij zich het lot aan van Sien, die hij beschouwt als een verschoppeling die hulp nodig heeft.

Gerrit Achterberg e.a.

, Ommuurd veld : 30 gedichten voor Van Gogh
Amsterdam : Stichting Van Gogh 1990, 1990.
ISBN: 90-800428-8-9.
Gedichten die negenentwintig dichters schreven ter gelegenheid van de herdenking van de honderdste sterfdag van Van Gogh, aangevuld met een kwatrijn van Gerrit Achterberg.

Karina Baggermans e.a.,

Kraaien verjagen : gedichten over Vincent
Eindhoven : Opwenteling, 2003.
ISBN: 90-6338-142-5.
Vijfenveertig gedichten en negentien illustraties over het leven en het werk van Van Gogh. Bijna de helft van de gedichten is van Karina Baggermans die het initiatief tot de bundel heeft genomen.

Mark Meekers,

Een schot in de zon : gedichten
Leuven : Leuvense Schrijversaktie, 1990.
ISBN: 90-71345-47-5.
Drieëndertig in vier kwatrijnen geschreven gedichten bij evenzoveel werken van de schilder.

Marcel Obiak,

Een eeuwig eind
Gent : PoëzieCentrum, 2008.
ISBN: 978-90-5655-143-8.
In de derde afdeling van deze bundel wordt de thematiek van de vergankelijkheid uitgewerkt aan de hand van het werk van Van Gogh.

Ina Stabergh,

Vincent
[Rotterdam] : Calbona, 2015.
ISBN: 978-94-922280-6-2.
Evocatie van de levensloop van Van Gogh in 28 gedichten. Tekst in Nederlands en Frans.

Teun Berserik,

Vincent van Gogh : de wording van een schilder
Amsterdam : De Bezige Bij, 2012.
ISBN: 978-90-5492-370-1.
Strip over de vroege jaren van Vincent van Gogh, waarin hij in Den Haag zijn eerste schilderlessen krijgt van zijn neef Anton Mauve en hij worstelt om zijn eigen stijl te vinden en vergeefs probeert van zijn werk te leven.

Gradimir Smudja,

Drie manen
[‘s-Hertogenbosch] : Silverster, 2012. (Vincent en Van Gogh ; 2). Vertaald uit het Frans. Vertaling: Toon Dohmen.
ISBN: 978-90-5885-782-8.
Vervolg op Vincent en Van Gogh, met verdere surrealistische van de kunstschilder en zijn kat, tot in het hiernamaals toe.

Gradimir Smudja,

Vincent en Van Gogh
[‘s-Hertogenbosch] : Silverster, 2003. Vertaald uit het Frans.
ISBN: 90-5885-079-X.
In deze ballonstrip die een ode is aan de schilderkunst, zijn Vincent en Theo van Gogh één persoon zijn geworden en is de huiskat Vincent het ware schildertalent.

Barbara Stok,

Vincent
Amsterdam [etc.] : Nijgh & Van Ditmar [etc.], 2012.
ISBN: 978-90-388-9630-4.
Beeldroman over de periode die Vincent van Gogh heeft doorgebracht in Zuid-Frankrijk, waar hij in Arles een kunstenaarshuis voor zichzelf en zijn artistieke vrienden wilde stichten.

Marc Verhaegen en Jan Kragt,

Vincent van Gogh : de worsteling van een kunstenaar
[Culemborg] : Stichting Eureducation, 2010.
ISBN: 978-90-811314-8-3.
Ballonstrip over het leven van Vincent van Gogh, waarbij illustrator Marc Verhaegen diens kunst zo natuurgetrouw mogelijk heeft weergegeven.

Robert Altman (regie),

Vincent & Theo
Enfield : Prism Leisure Corp, 2004. 1 dvd-video (ca. 134 min.)
Film uit 1990, oorspronkelijk door de BBC uitgezonden als miniserie, over het leven van Vincent van Gogh, vanaf het begin van zijn carrière als schilder, met veel aandacht voor de relatie met zijn broer Theo.

Jan Hulsker (regie),

Hollandse meesters
Leeuwarden : Bright Vision Entertainment, 2012. 2 dvd's (ca. 120 min.)
Dubbel DVD waarin verschillende facetten worden belicht van de Nederlandse schilderkunst vanaf het eind van de negentiende eeuw tot de jaren tachtig van de vorige eeuw, met onder meer een film van Jan Hulsker over Vincent van Gogh.

Jeroen Krabbé,

Krabbé zoekt Van Gogh
[Hilversum] : Just Entertainment, 2016. 2 dvd's .
Wie was de mens achter het fenomeen? Gefascineerd door die vraag probeert acteur, regisseur en kunstschilder Jeroen Krabbé in deze zesdelige serie zo dicht mogelijk bij Van Gogh te komen. Hij reist langs plekken waar de schilder woonde en werkte, van de moeizame beginjaren in Nederland tot het tragische einde in Auvers-sur-Oise. Onderweg ontmoet hij mensen die een bijzondere link hebben met Van Gogh.

Vincente Minnelli (regie),

Lust for Life
S.l. : Turner Entertainment, 2006. 1 dvd-video (ca. 117 min.)
Verfilming door Vincente Minnelli, met in de hoofdrollen Kirk Douglas en Anthony Quinn, van de biografische roman van Irving Stone over Vincent van Gogh.

Paul Molijn (regie),

Vincent van Gogh
Apeldoorn : Source 1 Media, 2011. (Famous Dutch Painters). 1 dvd (60 min.)
Documentaire over het werk en het leven van de schilder, in de vorm van een geografische reconstructie ervan.

Maurice Pialat (regie),

Van Gogh
Amsterdam : Homescreen, 2005. 1 dvd-video (153 min.)
Franse speelfilm uit 1991, met in de hoofdrol zanger-acteur Jacques Dutronc, over de laatste drie maanden in het leven van Van Gogh, die hij doorbracht in het dorpje Auvers-sur-Oise.

Eline Timmer (regie),

Vincent van Gogh : een leven voor de kunst
Amsterdam : Van Gogh Museum, 2009. 1 dvd (150 min.) + 1 dvd (15 min.)
Film die in vijf delen het leven van Vincent van Gogh als mens en als kunstenaar in al zijn facetten toont. In de bonusdvd gaat het over de roem na zijn dood.