Mijn Bibliotheek  

Laden...

Canon van de Nederlandse geschiedenis

46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945


In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn de relaties tussen Nederland en de koloniën in ‘de West’ ingrijpend veranderd. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin Suriname en de Nederlandse Antillen de geallieerden militair en met grondstoffen hadden gesteund, kregen ze als zogeheten overzeese gebiedsdelen regionale autonomie en algemeen kiesrecht. De nieuwe verhoudingen werden in 1954 vastgelegd in het ‘Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden’, een soort grondwet voor een transatlantisch koninkrijk met autonome rijksdelen.

Begin jaren zeventig, toen veel Afrikaanse en Aziatische landen al waren gedekoloniseerd, gingen ook in Suriname stemmen op voor onafhankelijkheid. Onder leiding van PvdA-premier Joop den Uyl sloot Nederland sloot daar meteen op aan. Binnen twee jaar stelde hij samen met Henck Arron, premier van de Surinaamse coalitieregering, een regeling op. Na stevige oppositie leidde die onder leiding van Jagernath Lachmon uiteindelijk op 25 november 1975 tot een unanieme aanvaarding van de onafhankelijkheid.

Nederland zegde toe Suriname gedurende een lange periode met ontwikkelingsgeld te blijven steunen. Na de Decembermoorden van 1982 werd die belofte een aantal jaren opgeschort. De spanning tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de aanloop naar de onafhankelijkheid, onzekerheid over de toekomst en de keuze die iedere inwoner moest maken tussen Surinaams of Nederlands staatsburgerschap, leidden rond 1975 tot het vertrek van ruim 130.000 Surinamers naar Nederland.

In de relatie tussen Nederland en de Antillen bleef het Statuut van 1954 van kracht. Daarbinnen kreeg Aruba in 1986 de zogeheten Status Aparte en sinds 1996 is het een eigen land in het Koninkrijk. Sinds 2005 is ook met de andere eilanden gesproken over vernieuwing van de verhoudingen. Op 10 oktober 2010 werd het Statuut aangepast en hielden de Nederlandse Antillen op te bestaan. Curaçao en Sint Maarten zijn nu zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen landsbestuur en wetgeving. Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Op deze zogenoemde BES-Eilanden wordt geleidelijk de Nederlandse wetgeving ingevoerd. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 10 oktober 2010 dus uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

In veel opzichten heeft Nederland sterke 'transnationale' banden met de multiculturele Caraïbische samenlevingen van Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden, door de lange gezamenlijke geschiedenis, de vele familieverbanden en de taal. Bij de vele talen die er worden gesproken, is het Nederlands een gezamenlijke taal. In 2005 is Suriname lid geworden van de Nederlandse Taalunie (Nederland, België, Suriname).

Suriname en de Nederlandse Antillen in de jaren van 1621 tot 1863 komen aan bod in het venster over de slavernij.

Martina Amoksi,

De Marronvrouw in de stad : een historische analyse van de gevolgen van de urbanisatie voor de Marronvrouwen in Suriname
Amsterdam : NiNsee, 2009.
ISBN: 978-90-74897-49-5.
Onderzoek naar de effecten van de urbanisatie in de tweede helft van de twintigste eeuw op de sociaal-economische positie van de Marronvrouwen (afro-Surinaamse bewoners van het binnenland).

Karin Anema,

De groeten aan de koningin : reis door Suriname
Amsterdam : Atlas, 2010. 6e dr. 1ste dr.: 2006.
ISBN: 978-90-450-1748-8.
Verslag van reizen door Suriname, naar onder meer Galibi in het uiterste oosten en naar indianen in het diepste zuiden, geschreven met liefde maar zonder te idealiseren.

Reinier Artist,

Indiaans verhaal : in de schaduw van twee beschavingen
Zutphen : Walburg Pers, 2016.
ISBN: 978-94-624-9086-4.
Autobiografisch getinte schets van de geschiedenis van de indianen in Suriname en de huidige positie van deze bevolkingsgroep.

Ramon Beuk,

Terug naar mijn roti : een smaakvolle ontdekking van Suriname
Baarn : Uitgeverij Marmer, 2013.
ISBN: 978-94-6068-128-8.
Relaas van een culinaire reis van de auteur/kok door zijn geboorteland, die tegelijk een zoektocht is naar de identiteit van een man die balanceert tussen twee culturen.

Pieter Bol en Jean Jacques Vrij,

Sranan famiri = Surinaamse familie
Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 2009.
ISBN: 978-90-5802-074-1.
Gids voor genealogisch onderzoek naar families en personen uit Suriname, met aandacht voor de historische achtergronden.

Harry van Bommel,

Surinamers in de polder
Amsterdam : Van Gennep, 2016.
ISBN: 978-94-6164-440-4.
Vijftien bekende Surinaamse Nederlanders vertellen over hun komst naar Nederland, over hun persoonlijke ervaringen en over hun visie op Nederland.

Klaas Breunissen,

Ik heb Suriname altijd liefgehad : het leven van de Javaan Salikin Hardjo
Leiden : KITLV Uitgeverij, 2001.
ISBN: 978-90-6718-183-9.
Het leven van Salikin Hardjo, de voorman van de enige groep Surinaams-Javaanse repatrianten in 1954.

Hans Buddingh’,

De geschiedenis van Suriname
[Amsterdam] : Rainbow, 2017. Herdruk. 1e dr.: 1995.
ISBN: 978-90-417-1251-6. Standaardwerk waarin Hans Buddingh’ op heldere en boeiende wijze vier eeuwen Surinaamse geschiedenis beschrijft, van de oorspronkelijke indiaanse bewoners en de ontdekking door de Europese kolonisten tot de dekolonisatie met de opkomst van de drugsbaronnen en Desi Bouterse.

John H de Bye,

Historische schetsen uit het Surinaamse jodendom
Schoorl : Conserve, 2002.
ISBN: 90-5429-160-5.
Een honderdtal korte artikelen over allerlei aspecten van het Surinaamse Jodendom.

Esther Captain en Guno Jones,

Oorlogserfgoed overzee : de erfenis van de Tweede Wereldoorlog in Aruba, Curaçao, Indonesië en Suriname
Amsterdam : Bert Bakker, 2010.
ISBN: 978-90-351-3584-0.
Overzicht van de effecten van de Tweede Wereldoorlog op de overzeese gebiedsdelen van Nederland en het erfgoed, zowel in materiële als in immateriële zin.

Gharietje G. Choenni en Chan Choenni,

Sarnami Hindostani 1920-1960 : deel 1 : worteling, identiteit en gemeenschapsvorming in Suriname
Amsterdam : KIT Publishers, 2012.
ISBN: 978-94-6022-218-4.
Geschiedenis van de Hindoestaanse bevolkingsgroep in Suriname.

Leo Dalhuisen, Maurits Hassankhan en Frans Steegh (redactie),

Geschiedenis van Suriname
Zutphen : Walburg Pers, 2007. Herdr. 1ste dr.: 1993.
ISBN: 978-90-5730-494-1.
De geschiedenis van Suriname in woord en beeld, van de slavernij tot de onafhankelijke republiek en de migratie van Surinamers naar Nederland.

Wim van den Doel (redactie),

Nederland in de twintigste eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2005.
ISBN: 90-351-2856-7.
Dit vierde en laatste deel van Plaatsen van herinnering bevat van Gert Oostindie de bijdrage ‘Curaçao, Willemstad : de revolte van 30 mei 1969’.

Dylan van Eijkeren,

Witboi : hoe de West werd verloren : een reis door Suriname en over de Antillen
Breda : De Geus, 2006.
ISBN: 90-445-0781-8.
In navolging van De laatste resten tropisch Nederland van Willem Frederik Hermans doet de schrijver verslag van een recente reis naar Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba.

Ivo Evers en Pieter van Maele,

Bouterse aan de macht
Amsterdam : De Bezige Bij, 2012.
ISBN: 978-90-234-7293-3.
Analyse van de politieke geschiedenis van Suriname sinds de onafhankelijkheid in 1975 en van de huidige politieke situatie onder president Desi Bouterse.

Toon Fey,

Marrons van Suriname
Amsterdam : KIT Publishers, 2009.
ISBN: 978-90-6832-739-7.
Overzicht van de geschiedenis, de cultuur en het dagelijks leven van de Marrons.

Toon Fey, Gré Ploeg en Hennah Draaibaar,

Suriname Discovered
Schiedam : Scriptum, 2010. Foto’s: Marco de Nood.
ISBN: 978-90-5594-707-2.
Groot formaat koffietafelboek met impressies in woord (teksten in het Engels en het Nederlands) en beeld van Suriname en zijn bewoners.

Wouter Gortzak,

Nederland-Suriname: de herkansing
Amsterdam [etc.] : Mets & Schilt [etc.], 2003.
ISBN: 90-5330-380-4.
Analyse van de politieke betrekkingen tussen Nederland en Suriname sinds de Surinaamse onafhankelijkheid in 1975.

Ezra de Haan,

Zoeken naar Slory : reizen door verrassend Suriname
Haarlem : In de Knipscheer, 2014.
ISBN: 978-90-6265-860-2.
Zoektocht naar de ziel van Suriname en de poëzie van de tot de verbeelding sprekende Surinaamse dichter Michaël Slory.

Marcel Haenen,

Baas Bouterse : de krankzinnige klopjacht op het Surinaamse drugskartel
Amsterdam : Muntinga, 2000. Herdr. 1ste dr.: 1999.
ISBN: 90-5831-062-0.
Reconstructie van de jacht op het Surinaamse drugskartel en Desi Bouterse op basis van het complete strafdossier van Justitie en aanvullende verklaringen van een aantal getuigen. De jacht op Desi Bouterse : hoe het Suri-kartel de Nederlandse drugsmarkt veroverde (BZZTôH, 1999) is een boek van John van den Heuvel over hetzelfde onderwerp.

Sebieren Hassenmohamed,

Levens van vreugde en verdriet : verhalen van Hindostaanse vrouwen
Den Haag : Amrit Publishers, 2016.
ISBN: 978-90-74897-85-3.
Interviews met Hindostaanse vrouwen in Suriname die een indringende kijk geven in levens die getekend worden door intense vreugde en verdriet.

Alexander Heldring,

Het Saramacca Project : een plan voor joodse kolonisatie in Suriname 1946 - 1956
Hilversum : Verloren, 2011.
ISBN: 978-90-8704-207-3.
Beschrijving van de achtergronden van het Saramacca project, dat beoogde na de oorlog 30.000 joodse ontheemden uit Centraal- en Oost-Europa, met behoud van eigen cultuur, te vestigen in het Saramacca district, ten westen van Paramaribo.

Willem Frederik Hermans,

De laatste resten tropisch Nederland
Amsterdam : De Bezige Bij, 1981. 6e dr. 1ste dr.: 1969.
ISBN: 90-234-0306-1.
Reisbrieven van de schrijver die in 1969, op uitnodiging van de Sticusa, Suriname en de Nederlandse Antillen bezocht.

Thijs Heslenfeld,

Au! : er tikt een tijdbom in het Surinaamse oerwoud
Amsterdam : KIT Publishers, 2011.
ISBN: 978-94-602-2174-3.
Met foto’s geïllustreerd verslag van een reis door het Surinaamse oerwoud, met in het bijzonder aandacht voor de dreigende vernietiging van de natuur door het zoeken naar goud.

Sandew Hira,

De getuigenis van president Desi Bouterse : politiek geweld, confrontatie, dialoog en verzoening in Suriname
Den Haag : Amrith Publishers, 2017.
ISBN: 978-90-74897-87-7.
Verslag van het verzoeningsproces met de voor de decembermoorden van 1982 vervolgde Surinaamse president Desi Bouterse.

Sandew Hira,

Verboden liefde : familie en homoseksualiteit in de Surinaamse gemeenschap
Den Haag : Amrit, 2011.
ISBN: 978-90-74897-64-8.
Overzicht van de situatie van homoseksuele mannen en vrouwen in Suriname, waaronder de religieus bevlogen afkeer waarmee ze te maken hebben.

Wim Hoogbergen,

Het kamp van Broos en Kaliko : de geschiedenis van een Afro-Surinaamse familie
Paramaribo : Vaco, 2012. 3e dr. 1e dr.: 1996.
ISBN: 978-9991400853.
De geschiedenis van de Surinaamse bosnegerfamilie Landveld, die sinds circa 1770 op de indertijd verlaten plantage Rorac aan de Surinamerivier woonden en wonen.

Wim Hoogbergen en Dirk Kruijt,

De oorlog van de sergeanten : Surinaamse militairen in de politiek
Amsterdam : Bert Bakker, 2005.
ISBN: 978-90-351-2998-6.
Geschiedenis van de militaire staatsgreep in 1980 in Suriname en de politieke ontwikkelingen in de dertien jaar daarna.

Erna Hulsenboom,

Miss Parbo ontdekt Suriname
Amsterdam : BOOKaBOOK, 2009.
ISBN: 978-94-6096001-7.
Een Nederlandse vrouw beschrijft haar ervaringen tijdens een reis door de binnenlanden van Suriname. Zij schreef ook Miss Parbo, het binnenland van binnenuit en Miss Parbo vertelt verder.

John Jansen van Galen,

Afscheid van de koloniën : het Nederlandse dekolonisatiebeleid 1942 – 2012
Amsterdam [etc.] : Atlas Contact, 2013.
ISBN: 978-90-254-3530-1.
Reconstructie van zes decennia Nederlandse dekolonisatiegeschiedenis in Oost en West, vanaf de rede van koningin Wilhelmina, via de politionele acties in Indonesië, de opstand van Willemstad, de staatsgreep en decembermoorden in Paramaribo tot de promotie van Curaçao en Sint Maarten tot ‘land’.

John Jansen van Galen,

Kapotte plantage : een Hollander in Suriname
Amsterdam : Olympus, 2008. 3e dr. 1ste dr.: 1995.
ISBN: 978-90-254-2929-4.
Journalistieke reportages over het reilen en zeilen in Suriname in de periode tussen 1970 en 2000.

Hans de Jong (samenstelling),

Suriname wereldwijd : atlas
Landsmeer : Hebri International, 2004.
ISBN: 90-807480-4-8.
Wereldatlas met bijzondere aandacht voor Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba en het Caribisch gebied.

J.A.S. Joustra en Gracia Blanker,

Ons Suriname : 35 jaar onafhankelijkheid en de blijvende invloed van een tropisch wingewest
Amsterdam : Elsevier, 2010. Esevier Speciale Editie.
ISSN: 1875-080X.
Informatie in woord en beeld over Suriname vroeger en nu, met speciale aandacht voor de Nederlandse sporen en aspecten.

Nina Jurna,

Standplaats Paramaribo
Amsterdam : KIT Publishers, 2007.
ISBN: 978-90-6832-573-7.
Een correspondente voor RTL Nieuws verbindt haar eigen ervaringen in Suriname met de geschiedenis van het land.

Nina Jurna en Clark Accord,

Met eigen ogen : een hedendaagse kijk op de Surinaamse slavernij
Amsterdam : KIT Publishers, 2003.
ISBN: 90-6832-533-7.
Interviews met mensen in Nederland en Suriname, van wie het leven nog steeds wordt beïnvloed door de slavernij, 140 jaar na de afschaffing daarvan.

Michiel van Kempen,

Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur
Breda : De Geus, 2003. 2 delen.
ISBN: 90-445-0277-8.
Handelseditie van een proefschrift dat een totaaloverzicht biedt van vijf eeuwen Surinaamse literatuur (inclusief de orale literatuur) en tevens ingaat op de literaire infrastructuur. In het eerste deel gaat het om de periode 1596-1957, in het tweede om de periode 1957-2000.

Michiel van Kempen,

Rusteloos en overal : het leven van Albert Helman
Haarlem : in de Knipscheer, 2016.
ISBN: 978-90-6265-925-8.
Levensverhaal van de in 1903 in Paramaribo geboren Albert Helman, de eerste belangrijke migrant-schrijver uit de West. Zijn lange leven, hij overleed in 1996, is een spiegel van een eeuw moderniteit en bevrijding, van koloniale ontvoogding en grenzeloze creativiteit, maar ook van de grootste tragedies uit de menselijke geschiedenis.

Ellen Klinkers,

De geschiedenis van de politie in Suriname, 1863-1975 : van koloniale tot nationale ordehandhaving
Amsterdam : Boom, 2011.
ISBN: 978-94-610-5247-6.
Geschiedenis van de in 1863, na de afschaffing van de slavernij, opgerichte Surinaamse politie die na de onafhankelijkheid in 1975 werd bevestigd in haar rol als interne ordehandhaver.

Ellen Klinkers,

De troepenmacht in Suriname : de Nederlandse defensie in een veranderende koloniale wereld 1940-1975
Amsterdam : Boom, 2015.
ISBN: 978-90-895366-4-8.
In dit boek blijkt hoezeer de geschiedenis van de Nederlandse troepen in Suriname vanaf 1940 verbonden is met de veranderende koloniale verhoudingen.

Olga van der Klooster en Michel Bakker,

Architectuur en bouwcultuur in Suriname
Amsterdam : KIT Publishers, 2009.
ISBN: 978-90-6832-531-7.
Overzicht in woord en beeld van de geschiedenis van de architectuur van Suriname, met daarbij ook aandacht voor de autochtone architectuur van de indianen en de Marrons.

Paul Knevel, Sara Polak en Sara Tilstra,

Meerstemmig verleden : persoonlijke verhalen over het Nederlandse slavernijverleden
Amsterdam : KIT Publishers, 2011.
ISBN: 978-94-602-2173-6.
In vraaggesprekken vertellen afstammelingen van slaven en andere betrokkenen over hun persoonlijke band met de in 1863 afgeschafte slavernij in Suriname en op de Antillen.

John Leerdam en Noraly Beyer (redactie),

Suriname en ik : persoonlijke verhalen van bekende Surinamers over hun vaderland
Amsterdam : Meulenhoff, 2010.
ISBN: 978-90-290-8719-3.
Bundel met een vijftigtal verhalen over de liefde voor Suriname en de relatie tussen Suriname en Nederland door Surinamers en enkele Nederlanders.

Tessa Leuwsha,

Fansi’s stilte : een Surinaamse grootmoeder en de slavernij
Amsterdam : Atlas Contact, 2015.
ISBN: 978-90-450-3042-5.
De auteur gaat in Suriname op zoek naar het verhaal van haar zwijgzame grootmoeder die omstreeks 1970 haar intrek nam bij haar vernederlandste kinderen en kleinkinderen.

Tessa Leuwsha,

Suriname
Delft : Elmar, 2012. 7e herziene dr. 1e dr.: 2005.
ISBN: 978-90-389-2106-8.
Uiterst gedetailleerde reisgids voor Suriname, met naast veel informatie ook praktische gegevens.

Fergus MacKay (redactie),

Moiwana zoekt gerechtigheid : de strijd van een Marrondorp tegen de staat Suriname : inclusief vonnis
Amsterdam : KIT Publishers, 2006.
ISBN: 90-6832-491-8.
Getuigenissen, verslag en vonnis tegen de staat Suriname met betrekking tot een door het Surinaamse leger aangerichte slachtpartij in het bosnegerdorp Moiwana op 29 november 1986.

Fergus MacKay (redactie),

Saramaka : de strijd om het bos : inclusief de uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens
Amsterdam : Koninklijk Instituut voor de Tropen/Tropenmuseum, 2010.
ISBN: 978-90-6832-612-3.
Verslag van de juridische strijd van het Surinaamse Saramaka-volk tegen de ontbossing van zijn woongebied.

Edwin Kenneth Marshall,

Ontstaan en ontwikkeling van het Surinaams nationalisme : natievorming als opgave
Delft : Eburon, 2003.
ISBN: 90-5166-915-1.
Historisch overzicht van de opkomst en bloei van het Surinaamse politieke nationalisme in de twintigste eeuw.

Peter Meel en Hans Ramsoedh (redactie),

Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd : pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname : opstellen voor Wim Hoogbergen
Amsterdam : Bert Bakker, 2007.
ISBN: 978-90-351-3174-3.
Vijftien specialisten schrijven over allerlei uitingen van verzet en pacificatie, zowel onder de Marrons en indianen in het binnenland als onder de bewoners van de kuststreek.

Thomas Meijer zu Schlochtern en Christopher Cozier (redactie),

Paramaribo SPAN : hedendaagse beeldende kunst in Suriname
Amsterdam : KIT Publishers, 2010.
ISBN: 978-94-6022057-9.
Overzicht in woord en beeld van de bijzonder gevarieerde hedendaagse beeldende kunst in Suriname.

Pieter de Nijs (redactie),

Nederlandstalige literatuur in Suriname en op de Antillen
Den Haag : BZZTôH, 1998.
ISBN: 90-5501-452-4.
Nummer 255 van het literaire tijdschrift Bzzlletin is een themanummer over de hedendaagse literatuur uit Suriname en de Nederlandse Antillen.

Willem Oltmans,

Willem Oltmans in gesprek met Desi Bouterse
Amsterdam : Mets, 1984.
ISBN: 90-70509-15-6.
Weergave van de gesprekken die de journalist Oltmans (1925-2004) na de moorden in Paramaribo in december 1982 voerde met de Surinaamse legerleider.

Geert Oostindie,

Het paradijs overzee : de ‘Nederlandse’ Caraïben en Nederland
Leiden : KITLV Uitgeverij, 2011.
ISBN: 978-90-6718-179-2.
Overzicht van de verhouding tussen Nederland en Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba door de eeuwen heen.

Gert Oostindie en Inge Klinkers,

Het Koninkrijk in de Caraïben : een korte geschiedenis van het Nederlandse dekolonisatiebeleid, 1940-2000
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2001.
ISBN: 90-5356-466-7.
Publiekseditie van de driedelige studie Knellende koninkrijksbanden : het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000, waarin voor het eerst het Nederlandse dekolonisatiebeleid ten aanzien van Suriname en de Nederlandse Antillen op basis van wetenschappelijk onderzoek in een samenhangend verhaal wordt gepresenteerd.

Theo Para,

De schreeuw van Bastion Veere : om de rechtsorde in Suriname
Amsterdam : Van Gennep, 2009. Voorwoord: Gerard Sprong.
ISBN: 978-90-5515-441-8.
Kritische beschouwingen over democratie en rechtsstaat in Suriname, vooral naar aanleiding van de ‘decembermoorden’ van 1982 en het strafproces tegen de verantwoordelijken. In deze uigave zijn stukken opgenomen die eerder waren gebundeld in Belogen land (1996) en Wraak der wijsheid (1998).

Redactie Noordhoff Atlasproducties,

De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
ISBN: 978-90-01-12094-8.
In 14 hoofdstukken met meer dan 1.500 kaarten geeft de atlas de vaderlandse geschiedenis een ruimtelijke dimensie. Niet alleen politieke, sociaal-economische en religieuze thema's komen aan bod, maar ook historische cartografie, landschapsgeschiedenis en cultureel erfgoed. Over Suriname en de Nederlandse Antillen gaat het in de pagina’s 520-523.

Jules Rijssen,

Teken en zie de wereld : oorlogsveteranen in Suriname
Amsterdam : KIT Publishers, 2012.
ISBN: 978-94-602-2172-9.
Persoonlijke herinneringen van zesendertig Surinamers die actief waren als militairen voor de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de VN-missie in Korea.

Astrid H. Roemer,

Zolang ik leef ben ik niet dood : een autobiografisch proces
Soesterberg : Aspekt, 2004.
ISBN: 90-5911-319-5.
Autobiografisch relaas van de in 1947 geboren Surinaams-Nederlandse schrijfster.

Jos de Roo,

Praatjes voor de West : de Wereldomroep en de Antilliaanse en Surinaamse literatuur 1947-1958
Haarlem : In de Knipscheer, 2015.
ISBN: 978-90-6265-892-3.
Historisch overzicht van het werk dat later beroemd geworden Surinaamse en Antilliaanse schrijvers in de periode 1947-1958 verrichtten voor de Wereldomroep.

Diederik Samwel,

Suriname in het hart
Amsterdam : Muntinga Pockets, 2011. Herdr. 1e dr: 2008.
ISBN: 978-90-417-0881-6.
Verslag van een Nederlandse journalist over de tijd dat hij in Suriname woonde en werkte.

Tammo Schuringa, Paul Faber en Chandra van Binnendijk

Schaafijs & wilde bussen : straatkunst in Paramaribo
Amsterdam : Koninklijk Instituut voor de Tropen / Tropenmuseum, 2010.
ISBN: 978-94-602-2054-8.
Overzicht in woord en beeld van geschilderde straatkunst in Paramaribo op met name openbaar vervoer en ijskarren.

Ralph Sinclair-Berges,

Invasie van Suriname
Rotterdam : Calbona, 2008.
ISBN: 978-90-71343-58-2.
Relaas over de voorbereidingen door de in Nederland zetelende Raad voor de Bevrijding van Suriname voor een militaire invasie van Suriname tijdens de Binnenlandse Oorlog (1986-1993), ter ondersteuning van het guerrillaleger van Brunswijk.

Karin Sitalsing,

Boeroes : een familiegeschiedenis van witte Surinamers
Amsterdam : Atlas Contact, 2016.
ISBN: 978-90-450-3084-5.
De schrijfster gaat op zoek naar het verhaal van haar voorouders, ‘witte Surinamers’ die bekendstaan als ‘Boeroes’. Zij zijn afstammelingen van een vijftigtale arme Nederlandse boerengezinnen die in 1845 naar Suriname emigreerden.

Armand Snijders,

Suriname: mensen, politiek, economie, cultuur, milieu
Amsterdam : Koninklijk Instituut voor de Tropen / Tropenmuseum, 2003.
ISBN: 90-6832-406-3.
Schets van land en volk(eren) van Suriname door een freelance journalist die er tot voor kort als correspondent werkte.

A. Snijdewind (redactie),

Dokteren in… … Suriname
Haarlem : Mension BV, 2010.
ISBN: 978-90-77322-47-5.
Ervaringen van Nederlandse huisartsen en psychiaters in Suriname, afgewisseld met enkele gedichten, Anansi-verhalen en recepten.

Alex van Stipriaan en Thomas Polimé (redactie),

Kunst van overleven : Marroncultuur uit Suriname
Amsterdam : KIT Publishers, 2009.
ISBN: 978-94-6022040-1.
Overzicht in woord en beeld van de Marrons, gevluchte West-Afrikaanse slaven die in stamverband in de oerwouden van Suriname gingen leven, en hun afstammelingen.

Archie Sumter e.a.,

K'ranti! : de Surinaamse pers, 1774-2008
Amsterdam : Instituut voor de Tropen/Tropenmuseum, 2008.
ISBN: 978-90-6832-535-5.
In een twaalftal hoofdstukken wordt door historici, sociale wetenschappers en journalisten een chronologisch overzicht geboden van de geschiedenis van de Surinaamse pers.

Iwan Tol,

Eindbestemming Zanderij : het vergeten verhaal van het Kleurrijk Elftal
Amsterdam : Veen, 2005.
ISBN: 90-204-0366-4.
Gebeurtenissen voor, tijdens en na de ramp met het SLM-vliegtuig dat in 1989 neerstortte in Suriname met aan boord onder meer in Nederland spelende voetballers met een Surinaamse achtergrond.

Joop Vernooij,

De regenboog is in ons huis : de kleurrijke geschiedenis van de r.k. kerk in Suriname
[Nijmegen] : Valkhof Pers, 2012.
ISBN: 978-90-5625-372-1.
Geschiedenis van de rooms-katholieke Kerk in Suriname vanaf het begin van de negentiende eeuw.

Ellen de Vries,

Mediastrijd om Suriname : van mythemakers tot nieuwsverduisteraars
Walburg Pers, 2017. ISBN: 978-94-6249-170-0.
Beschouwing over de rol van de media in de turbulente (post) militaire periode in Suriname (1980-1992), de tijd waarin Ronnie Brunswijk met steun van het Surinaams verzet in Nederland de wapens opnam tegen legerleider Desi Bouterse en de Nederlandse regering de in 1975 aan Suriname beloofde ontwikkelingsgelden gebruikte als middel om de politiek in Suriname te beïnvloeden.

Ellen de Vries,

Suriname, na de binnenlandse oorlog
Amsterdam : KIT Publishers, 2005. ISBN: 90-6832-499-3.
Verhandeling over de opstand van de binnenlandse bevolking van Suriname, met de achtergronden waaruit die oorlog (1986-1992) tegen de gevestigde orde ontstond.

Leonoor Wagenaar,

Mi Gudu, mijn schatje : een nieuw avontuur op latere leeftijd : columns uit Het Parool
Schoorl : Conserve, 2005.
ISBN: 90-5429-216-4.
In wekelijkse columns in Het Parool doet een gewezen journaliste van die krant verslag van haar leven nadat zij op haar vijftigste alles heeft achtergelaten en met haar man naar Suriname is gegaan.

Jules A. Wijdenbosch,

Smeltkroes: negen politiek-bestuurlijke vruchten
Groningen : Gopher Publishers, 2004.
ISBN: 90-5179-172-0.
Bestuurkundige en staatrechtelijke opstellen over de inrichting van de staat Suriname, door de Surinaamse politicus en ex-premier die eerder zijn opvattingen vastlegde in Ontmoeting tussen theorie en praktijk (2002) en Een toekomst (2003).

Esther Zoetmulder,

Emigreren naar Suriname
Leersum : Uitgeverij VanDorp Educatief, 2012.
ISBN: 978-94-618-5016-4.
Praktische informatie over wat er allemaal komt kijken bij een emigratie naar Suriname, met ook aandacht voor de emotionele kant van emigreren en voor remigratie.

Armand Zunder,

Herstelbetalingen : de ‘Wiedergutmachung’ voor de schade die Suriname en haar bevolking hebben geleden onder het Nederlands kolonialisme
Den Haag : Amrit, 2010.
ISBN: 978-90-74897-55-6.
Econoom Armand Zunder maakt in deze studie de aard en omvang inzichtelijk van de economische aspecten van het kolonialisme in Suriname.

Clark Accord,

De koningin van Paramaribo
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2010. 30e dr. 1ste dr.: 1999.
ISBN: 978-90-388-9340-2.
Het leven van een Surinaamse vrouw, van haar gloriedagen in de jaren dertig als de beroemdste prostituee van Paramaribo tot haar armoedige en eenzame oude dag.

Clark Accord,

Plantage d’amour
Amsterdam : Nijgh & van Ditmar, 2011.
ISBN: 978-90-388-9372-3.
Onvoltooide roman over een Surinaamse man op zoek naar het verleden van zijn familie op een plantage.

Clark Accord,

Tussen Apoera en Oreala : een liefdesgeschiedenis in de regenwouden
Amsterdam : Vassallucci, 2005.
ISBN: 90-5000-188-2.
Twee geliefden, wonend in het regenwoud van Suriname en Brits Guyana, worden door een tragische gebeurtenis uit elkaar gedreven.

Willy Alberga e.a.,

Waarover we niet moeten praten : nieuwe Surinaamse en Antilliaanse verhalen
Haarlem : In de Knipscheer, 2007.
ISBN: 978-90-6265-585-4.
Nieuwe verhalen van twintig nieuwe Surinaamse en Antilliaanse schrijfsters.

Karin Amatmoekrim,

Wanneer wij samen zijn
Amsterdam : Prometheus, 2006.
ISBN: 90-446-0869-X.
Familiegeschiedenis over drie generaties islamitische Javanen in Suriname en Nederland.

Ben Borgart,

Iguana : roman
Soesterberg : Aspekt, 2009.
ISBN: 978-90-5911-845-4.
Een zeeman reist af naar Paramaribo om een schip te repareren. In zijn hotel komt hij een mysterieuze Belgische dame tegen die hij aflevert bij een indianendorp diep in het binnenland.

Edgar Cairo,

Kollektieve schuld, of wel Famir'man sani
Haarlem : In de Knipscheer, 2010. 4e dr. 1ste dr.: 1976.
ISBN: 978-90-6265-662-2.
Een creoolse familie bereidt zich voor op een ritueel feest om de voorvaderlijke geesten die zich verwaarloosd voelen en daarom de familie teisteren, gunstig te stemmen. Geschreven in Surinaams-Nederlands dialect.

Cándani,

Huis van as
Haarlem : In de Knipscheer, 2002.
ISBN: 90-6265-534-3.
Een jonge vrouw die vanuit Nederland terugkeert naar haar moederland Suriname, ontdekt dat sommige gebeurtenissen in haar jeugd anders waren dan ze altijd had gedacht.

Iraida van Dijk-Ooft,

Geen weg terug
Haarlem : In de Knipscheer, 2015.
ISBN: 978-90-6265-878-7.
De aanleg van de Brokopondodam heeft grote gevolgen voor de bewoners van een dorpje in Suriname.

Nathalie Emanuels,

Het hart van Eva
Amsterdam : Vassallucci, 2004.
ISBN: 90-5000-504-7.
Een in Nederland wonende Surinaamse vrouw komt in haar moederland in aanraking met winti-rituelen.

Leo Henri Ferrier,

Atman
Schoorl : Conserve, 1996. 3e dr. 1ste dr.: 1968.
ISBN: 90-5429-070-6.
Na zijn studies in Europa keert een Surinaamse jongeman terug naar zijn geboorteland en tracht daar met zijn Afro-Aziatische afkomst, zijn westerse ervaringen en vroegere herinneringen tot een innerlijke harmonie te komen.

Henna Goudzand Nahar,

Hele dagen in de regen
Breda : De Geus, 2005.
ISBN: 90-445-0369-3.
In een tropisch grensstadje in Suriname worstelen notabelen met hun identiteit: voor of tegen de militairen, voor of tegen het christendom.

Albert Helman,

Verdwenen wereld : verhalen en schetsen uit Suriname
Amsterdam : In de Knipscheer, 1990.
ISBN: 90-6265-333-2.
Bundel sterk autobiografische verhalen van de Surinaamse auteur (1903-1996).

Sakoentela Hoebba,

De lottowinnaar en andere verhalen
Haarlem : In de Knipscheer, 2015.
ISBN: 978-90-6265-885-5.
Bundeling van elf verhalen over het dagelijkse leven van Hindoestanen in Suriname.

Michiel van Kempen (samenstelling),

Mama Sranan : 200 jaar Surinaamse verhaalkunst
Amsterdam : Contact, 1999.
ISBN: 90-254-9734-9.
Bloemlezing uit de Surinaamse verhaalkunst van de negentiende en twintigste eeuw, waarin werk van meer dan honderd schrijvers en vertellers is opgenomen.

Michiel van Kempen,

Plantage Lankmoedigheid
Haarlem : In de Knipscheer, 1997.
ISBN: 90-6265-446-0.
Satirische schets van de Surinaamse samenleving van de jaren tachtig, met voor ingewijden herkenbare figuren.

Michiel van Kempen (samenstelling),

Voor mij ben je hier : verhalen van de jongste generatie Surinaamse schrijvers
Amsterdam : Meulenhoff, 2010.
ISBN: 978-90-290-8679-0.
Bundel met zestien zeer diverse verhalen van de jongste generatie Surinaamse schrijvers, uitgebracht ter gelegenheid van 35 jaar onafhankelijkheid.

Michiel van Kempen en Wim Rutgers,

Noordoostpassanten : 400 jaar Nederlandse verhaalkunst over Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba
Amsterdam : Contact, 2005.
ISBN: 90-254-1914-3.
Bloemlezing van reisverslagen, dagboeken, verslagen, romans en novellen door Nederlandse passanten in Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba uit de periode 1597 tot en met 2003.

Tessa Leuwsha,

De Parbo-blues
[Amsterdam] : Atlas Contact, 2015.
ISBN: 978-90-254-4694-9.
Een jonge vrouw in Suriname kijkt terug op haar jeugd in de Jordaan als kind van een Hollandse moeder en Surinaamse vader.

Lisette Lewin,

De verloren savanne
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2008.
ISBN: 978-90-388-4571-5.
Om over een verloren geliefde heen te komen gaat een vrouw naar Suriname, op zoek naar haar afkomst.

Usha Marhé,

Dulari : de weg van mijn naam
Amsterdam : Van Gennep, 2007.
ISBN: 978-90-5515-736-5.
Verhalen over vrouwen die met handen en voeten gebonden zijn aan het Hindoestaanse leven en in het spanningsveld staan van traditie en vooruitgang, geborgenheid en vrijheid, Suriname en Nederland.

Cynthia McLeod,

...die revolutie niet begrepen!...
Schoorl : Conserve, 2005.
ISBN: 90-5429-201-6.
De gevolgen van de militaire coup van februari 1980 en de decembermoorden van 1982 op het leven van een gescheiden lerares Engels en haar gezin in Paramaribo.

Annel de Noré,

De bruine zeemeermin
Amsterdam : Muntinga Pockets, 2004. Herdr. 1e r.: 2000.
ISBN: 978-90-417-6056-2.
De verwikkelingen in een hedendaagse Surinaamse familie met een dronken vader met losse handen, geschreven vanuit het perspectief van een kind en van haar moeder.

Annel de Noré,

Het kind met de grijze ogen
Haarlem : In de Knipscheer, 2004.
ISBN: 90-6265-563-7.
Acht verhalen over pijnlijke relaties, merendeels gesitueerd in Suriname.

Ellen Ombre,

Maalstroom : verhalen
Amsterdam : De Arbeiderspers, 1992.
ISBN: 90-295-3370-6.
Verhalen waarin een indringend beeld wordt geschetst van Suriname en zijn bewoners, ook van hen die naar elders zijn uitgeweken. Het boek is opgenomen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en daar integraal te lezen onder deze link .

Chris Polanen,

Waterjager.
Amsterdam : Lebowski, 2017.
ISBN: 978-90-488-3713-7.
Na een dijkdoorbraak is Paramaribo onder water komen te staan. Alleen de goudzoekers, vissers en prostituees zijn gebleven in de stad, die wordt geregeerd door eigen wetten en Jean Christoph, die met harde hand de orde probeert te bewaren. Dan verschijnt zijn broer Joshua die eerder voor het water naar Nederland is gevlucht.

Hugo Pos,

Gedane zaken : de beste verhalen
Amsterdam : Ooievaar, 1996.
ISBN: 90-5713-036-X.
Selectie van twintig Surinaamse verhalen van de Surinaams-Nederlandse schrijver (1913- 2000).

Hugo Pos,

De ongewisse tijd
Haarlem : In de Knipscheer, 1999.
ISBN: 90-6265-468-1.
Bundel van een aantal nieuwe verhalen met eerder gepubliceerd werk en het toneelstuk De tranen van Den Uyl, over de teloorgang van alle idealisme in de tijd na de Surinaamse onafhankelijkheid, de coup van 1980 en de decembermoorden van 1982.

Stuart K. Rahan en Jörgen Raymann,

Mama mama, kijk buurvrouw : Jörgen Raymann's alter ego Esselien van Doornengat
Schoorl : Conserve, 2001.
ISBN: 90-5429-126-5.
Fictieve autobiografie waarin Esselien van Doornengat, de bekende creatie Tante Es van Jörgen Raymann, op haar 69ste terugkijkt op haar leven.

Anil Ramdas,

Badal : roman
Amsterdam : De Bezige Bij, 2011.
ISBN: 978-90-234-5904-0.
Een hindoestaans-Surinaamse Nederlander, voorheen succesvol journalist en essayist, trekt zich terug als zijn carrière en huwelijk voorbij zijn en herbeleeft zijn verleden.

Astrid H. Roemer,

Neem mij terug, Suriname
Schoorl : Conserve, 2015. 4e druk. 1ste druk: 1974. (Surinaamse klassieken ; 7).
ISBN: 978-90-5429-217-3.
Een jonge Surinamer komt naar Nederland waar hij zich blijvend wil vestigen, maar frustraties van vrienden en familie drijven hem naar de zelfkant van de maatschappij.

Astrid H. Roemer,

Over de gekte van een vrouw
Amsterdam [etc.] : Trouw [etc.], 2006.
ISBN: 90-464-2011-6.
De beperkingen van het arm, zwart en vrouw zijn drijft een jonge Surinaamse in een isolement dat zij probeert te doorbreken.

Astrid H. Roemer,

Onmogelijk moederland : romantrilogie Suriname-Nederland
Amsterdam : Prometheus, 2016. Herdruk.
ISBN: 978-90-446-3100-5.
Bundeling van drie in Suriname gesitueerde romans - Gewaagd leven (1996), Lijken op liefde (1997) en Was getekend (1998) – waarin geweld in al zijn verschijningsvormen het verbindende thema is.

Diederik Samwel,

Jelaya : een Surinaamse roman
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2013.
ISBN: 978-90-388-9628-1.
Twee Surinamers, voormalige klasgenoten, van wie de een enige tijd in Nederland heeft verbleven, raken nauw betrokken bij de rechtszaak rond de Decembermoorden. Beiden koesteren bovendien een onmogelijke liefde voor de intelligente Jalaya.

Ruth San a Jong,

De laatste parade
Haarlem : In de Knipscheer, 2011.
ISBN: 978-90-6265-672-1.
Negen verhalen over vele facetten van het leven en van de dood in Suriname.

M.M. Schoenmakers,

Het schild van de weemoed
Amsterdam : De Bezige Bij, 1990.
ISBN: 90-234-3127-8.
Een Noord-Europese ontwikkelingswerker in een sterk op Suriname gelijkend ontwikkelingsland in Latijns-Amerika begint de consequenties te zien van sommige vormen van ontwikkelingshulp voor kleine inheemse gemeenschappen. Eerste deel van de trilogie Stroomafwaarts en Stroomopwaarts. De overige delen zijn De slakkelijn van de revolutie en De spookkrabben.

Marylin Simons,

Koorddansers
Breda : De Geus, 2005.
ISBN: 90-445-0667-6.
Zestien korte verhalen die zich bijna allemaal afspelen in het armoedige stadsmilieu van Paramaribo. Veel van de verhalen waren eerder opgenomen in Carrousel (2003).

Diana Tjin,

Het geheim van mevrouw Grünwald :roman
Haarlem : In de Knipscheer, 2017.
ISBN: 978-90-6265-954-8.
In 1940, meteen na de Duitse inval in Nederland, werden in Suriname mensen met een Duitse nationaliteit geïnterneerd. De bejaarde mevrouw Grünwald vertelt in 1990 in Amsterdam aan de negentienjarige Anna hoe zij en haar man en hun drie kinderen tot februari 1947 bijna zeven jaar in gevangenschap doorbrachten.

Bea Vianen,

Sarnami, hai
Haarlem : In de Knipscheer, 1988. 3e dr. 1ste dr.: 1969.
ISBN: 90-6265-289-1.
Een moederloos Hindoestaans meisje leeft niet alleen op de grens van de volwassenheid maar ook op die van de Hindoestaans-Surinaamse samenleving, waarin zij na haar middelbare schooltijd dreigt af te glijden.

Bea Vianen,

Strafhok
Schoorl : Conserve, 1997. 2e dr. 1ste dr.: 1971.
ISBN: 90-5429-076-5.
Een hoofdonderwijzer op het platteland van Suriname die zich inzet voor een rechtvaardige samenleving waarin de raciale tegenstellingen worden doorbroken, wordt heen en weer geslingerd tussen liefde voor een Javaanse en een Hindoestaanse.

Jacob Vis,

Prins Desi
Arnhem : Ellessy Crime, 2007. Herdr. 1ste dr.: 1987.
ISBN: 978-90-8660-001-4.
In Nederland wordt een even spectaculair als gevaarlijk plan uitgewerkt om de Surinaamse bevelhebber Desi Bouterse uit te schakelen.

Annette de Vries,

Drijfhout
Amsterdam [etc.] : Atlas, 2010.
ISBN: 978-90-450-0917-9.
Als een oudere Nederlandse danseres breekt met haar man, begint zij een relatie met een pensionhouder in Suriname, maar wat begint als een idylle blijkt gaandeweg een enorme vergissing.

Annette de Vries,

Scheurbuik
Amsterdam : Pandora, 2003. 3e dr. 1e dr.: 2002.
ISBN: 978-90-254-1990-5.
Een drieëndertige vrouw keert terug naar haar geboorteland Suriname om een ernstig zieke vriend te verzorgen en ontdekt wat dit land voor haar betekent.

Joanna Werners,

Schaamteloze warmte
Haarlem : In de Knipscheer, 2002.
ISBN: 90-6265-545-9.
Om haar het Surinaamse binnenland te leren kennen neemt de Surinaamse Luna haar Hollandse vriendin Letty mee op reis naar haar geboorteland.

Leon de Winter,

Zionoco
Amsterdam : De Bezige Bij, 2008. 6e dr. 1e dr.: 1995.
ISBN: 978-90-234-2862-6<>
Een door overspel geruïneerde rabbijn in New York treedt in de voetsporen van zijn vader en vertrekt naar Suriname.

Bernardo Ashetu,

Dat ik je lief heb : gedichten
Haarlem : In de Knipscheer, 2011.
ISBN: 978-90-6265-676-9.
Keuze uit de nalatenschap van de Surinaamse dichter (1929-1982).

Cándani,

Geef mij het land dat in jou woont : historische gedichten
Schoorl : Conserve, 2004.
ISBN: 90-5429-187-7.
Gedichten van de Surinaamse dichteres Cándani (1965) over de geschiedenis van Suriname, van vóór de tijd van Columbus tot de decembermoorden.

Michiel van Kempen (samenstelling),

Spiegel van de Surinaamse poëzie : van de oude liedkunst tot de jongste dichters
Amsterdam : Meulenhoff, 1995.
ISBN: 90-290-5131-0.
Bloemlezing van circa 400 gedichten in een tiental in Suriname gesproken talen, van het orale begin tot de moderne stromingen. Circa 250 gedichten zijn oorspronkelijk Nederlandstalig, circa 100 zijn in het Sranan Tongo. Verder zijn er gedichten in het Javaans, het Sarnami, het Chinees, het Saramakkaans en het Kalina.

Raj Mohan,

Tihá = Troost
Haarlem : In de Knipscheer, 2011.
ISBN: 978-90-6265-661-5.
Gedichten in het Sarnami, de moedertaal van de Hindostanen in Suriname en Nederland, met Nederlandse vertaling, waarin de liefde, de dood en de herinneringen aan Suriname worden bezongen.

Shrinivási,

Hecht en sterk : gedichten
Haarlem : In de Knipscheer, 2013.
ISBN: 978-90-6265-819-0.
Bloemlezing uit de poëzie van Shrinivási (pseudoniem van de in 1926 geboren Martinus H. Lutchman) die in de Surinaamse samenleving altijd grote weerklank heeft gevonden.

Michaël Slory,

Torent een man hoog met zijn poëzie
Haarlem : In de Knipscheer, 2012.
ISBN: 978-90-6265-806-0.
Keuze uit het werk van de in 1935 geboren Surinaamse dichter.

Pim de la Parra (regie),

Wan Pipel
Rijen : Prime Time Entertainment, 2002. 1 dvd (ca. 111 min.)
Een Creoolse man verlaat gehaast zijn Nederlandse vriendin om zijn stervende moeder in Paramaribo op te zoeken. Wanneer zij hem achterna reist naar Suriname, blijkt hij inmiddels een Hindoestaanse vriendin te hebben.

Jan Sluiter (samenstelling),

Suriname : de ontwikkeling van Suriname tot een zelfstandige republiek
Hilversum : Just Entertainment, 2010. 3 dvd-video's (300 min.)
Dvd-pakket, geproduceerd door een groot aantal omroepen, met onder meer een documentaire uit 1960, een serie reportages uit 2000 en verslagen van gebeurtenissen uit recente jaren.

Sylvia de Boer,

Emigreren naar Caribisch Nederland
Leersum : Uitgeverij VanDorp Educatief, 2011.
ISBN: 978-90-77698-78-5.
Praktische informatie over wat er allemaal komt kijken bij een emigratie naar Caribisch Nederland.

Aart G. Broek,

De geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caribische eilanden, 1839-2010 : geboeid door macht en onmacht
Amsterdam : Boom, 2011.
ISBN: 978-94-610-5543-9.
Bijna tweehonderd jaar geschiedenis van de politie op de Antillen, die met wisselend succes haar rol heeft gespeeld, in de ban van macht en onmacht.

Aart G. Broek,

Het zilt van de passaten : Caribische literatuur in de 20ste eeuw
Haarlem : In de Knipscheer, 2000. 2e dr. 1ste dr.: 1988.
ISBN: 90-6265-463-0.
Inleiding tot de Engelstalige, Franstalige en ook Nederlandstalige literatuur van de Caraïben, waarbij de schrijvers en hun thema’s binnen de maatschappelijke context worden geplaatst.

Jan Brokken,

Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin : een reis door de Caribische muziek
Amsterdam [etc.] : Atlas, 2005.
ISBN: 90-450-1424-6.
Portretten van enkele tonale Caribische componisten van vooral pianomuziek in de traditie van Chopin. Met cd.

Leo Dalhuisen (redactie),

Geschiedenis van de Antillen
Zutphen : Walburg Pers, 2009. 1ste dr.: 1997.
ISBN: 978-90-5730-628-0.
De geschiedenis van de Antillen, met onder meer een uitgebreid hoofdstuk over de slavernij.

Jacob Gelt Dekker,

Persona non Grata (ongewenst) : strijder tegen corruptie, drugshandel en slecht onderwijs op Curaçao bedreigd met boycot en verbanning : columns
Schoorl : Conserve, 2007.
ISBN: 978-90-5429-251-7.
Columns over reizen langs allerlei plekken op de wereld, maar vooral over Curaçao, het toerisme daar, de luchtvaart en de corruptie en incompetentie van de gezagdragers op het eiland.

Jeannette van Ditzhuijzen,

Geschiedenis in steen : de ontwikkeling van de monumentenzorg op Curaçao
Amsterdam : KIT Publishers, 2012.
ISBN: 978-94-602-2165-1.
Beschrijving van de geschiedenis van de Stichting Monumentenzorg Curaçao, die wordt verweven met de historie van enkele van de ruim honderd monumenten die de stichting bezit.

Dylan van Eijkeren,

Witboi : hoe de West werd verloren : een reis door Suriname en over de Antillen
Breda : De Geus, 2006.
ISBN: 90-445-0781-8.
In navolging van De laatste resten tropisch Nederland van Willem Frederik Hermans doet de schrijver verslag van een recente reis naar Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba.

Coen Heijes,

Het stereotype voorbij : een studie naar onbegrip, beeldvorming en samenwerking tussen Curaçaoënaars en Nederlanders in Nederland en op Curaçao
Amsterdam : SWP, 2004.
ISBN: 90-6665-640-9.
Beschrijving van de beeldvorming tussen Curaçaoënaars en Nederlanders, zowel in Nederland als op Curaçao binnen de samenleving als geheel en in het bijzonder binnen organisaties als de belastingdienst en de politie.

Bernadette Heiligers,

Pierre Lauffer : het leven van een bewogen dichter
Haarlem: In de Knipscheer, 2012.
ISBN: 978-90-6265-814-5.
Biografie van de Curaçaose dichter (1920-1981) die in zijn poëzie het eigene van zijn land tot uitdrukking wist te brengen.

Willem Frederik Hermans,

De laatste resten tropisch Nederland
Amsterdam : De Bezige Bij, 1981. 6e dr. 1ste dr.: 1969.
ISBN: 90-234-0306-1.
Reisbrieven van de schrijver die in 1969, op uitnodiging van de Sticusa, Suriname en de Nederlandse Antillen bezocht.

John Jansen van Galen,

Afscheid van de koloniën : het Nederlandse dekolonisatiebeleid 1942 – 2012
Amsterdam [etc.] : Atlas Contact, 2013.
ISBN: 978-90-254-3530-1.
Reconstructie van zes decennia Nederlandse dekolonisatiegeschiedenis in Oost en West, vanaf de rede van koningin Wilhelmina, via de politionele acties in Indonesië, de opstand van Willemstad, de staatsgreep en decembermoorden in Paramaribo tot de promotie van Curaçao en Sint Maarten tot ‘land’.

John Jansen van Galen,

De toekomst van het koninkrijk : de dekolonisatie van de Nederlandse Antillen
Amsterdam : Contact, 2004.
ISBN: 90-254-1916-X.
Onderzoek naar de geschiedenis van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden uit 1954, in het bijzonder naar de rol van de PvdA daarin.

Olga van der Klooster en Michel Bakker,

Monumentengids Aruba
Amsterdam : KIT Publishers, 2013.
ISBN: 978-94-6022-220-7.
Gids met een autoroute over het hele eiland en twee wandelroutes door de steden Oranjestad en San Nicolas die langs het veelal onbekende architectonische erfgoed van Aruba leiden.

John Leerdam (redactie),

De Antillen en ik
Amsterdam : de Volkskrant, 2008.
ISBN: 978-90-290-8158-0.
Veertig succesvolle Antillianen halen herinneringen op aan hun verblijf op Curaçao en in Nederland.

Boeli van Leeuwen

Ver weg dichtbij : columns voor de Wereldomroep
Haarlem : In de Knipscheer, 2017. Bezorging: Jos de Roo.
ISBN: 978-90-6265-970-8.
Tussen 10 december 1951 en 23 juli 1954 zond de Wereldomroep in de West-Indische uitzending 37 columns van Boeli van Leeuwen uit. De typoscripten van 29 ervan werden door Jos de Roo teruggevonden en in dit boek gebundeld. In de columns spelen vrijwel alle elementen uit Van Leeuwens verdere oeuvre een rol, zoals zijn speurtocht naar het verloren paradijs en de bijzondere aard van de Curaçaoënaar.

Ilse Marrevee (samenstelling),

Curaçao geschiedenissen
Leiden : Stichting Elisabeth, 2004.
ISBN: 90-77808-01-9.
Acht mensen van Curaçao met uiteenlopende achtergrond vertellen elk hun eigen levensverhaal, afgewisseld met fragmenten uit romans van Boeli van Leeuwen.

Valdemar Marcha, Paul Verweel, Jacqueline Werkman,

De Curaçaose jeugd : over zichzelf en gezien door anderen
Amsterdam : Carib publishing, 2010.
ISBN: 978-90-8850-121-0.
Genuanceerd beeld van het denken en handelen van de Curaçaose jongeren op basis van interviews met jongeren zelf en met werkers bij onder meer de politie en het maatschappelijk werk die ervaring hebben met de jongeren.

Pieter de Nijs (redactie),

Nederlandstalige literatuur in Suriname en op de Antillen
Den Haag : BZZTôH, 1998.
ISBN: 90-5501-452-4.
Nummer 255 van het literaire tijdschrift Bzzlletin is een themanummer over de hedendaagse literatuur uit Suriname en de Nederlandse Antillen.

Geert Oostindie,

Het paradijs overzee : de ‘Nederlandse’ Caraïben en Nederland
Leiden : KITLV Uitgeverij, 2011.
ISBN: 978-90-6718-179-2.
Overzicht van de verhouding tussen Nederland en Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba door de eeuwen heen.

Geert Oostindie en Inge Klinkers,

Gedeeld koninkrijk : de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en de vernieuwing van de trans-Atlantische relaties
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2012.
ISBN: 978-90-896439-1-9.
Geschiedenis en achtergronden van het dekolonisatieproces van de Nederlandse Antillen, als gevolg waarvan dit gebied in 2010 werd opgesplitst in de land Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de 'publieke lichamen' Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Gert Oostindie en Inge Klinkers,

Het Koninkrijk in de Caraïben : een korte geschiedenis van het Nederlandse dekolonisatiebeleid, 1940-2000
Amsterdam : Amsterdam University Press, 2001.
ISBN: 90-5356-466-7.
Publiekseditie van de driedelige studie Knellende koninkrijksbanden : het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000, waarin voor het eerst het Nederlandse dekolonisatiebeleid ten aanzien van Suriname en de Nederlandse Antillen op basis van wetenschappelijk onderzoek in een samenhangend verhaal wordt gepresenteerd.

Petra Possel,

Niemand is een eiland : het leven van Tip Marugg in gesprekken
Amsterdam : De Bezige Bij, 2009.
ISBN: 978-90-234-2885-5.
Vijftien interviews met familieleden en vrienden van de Nederlands-Antilliaanse schrijver (1923-2006).

Linda Reijnders,

We are Aruba : wereldse levensverhalen van eilandbewoners
Zwolle : Scholtenuitgeverij, 2015.
ISBN: 978-90-79859-26-9.
In de door haar opgezette rubriek ‘Aruba Cocktail’ in de krant Amigoe belichtte de auteur wekelijks een andere nationaliteit op Aruba. Het resulaat is een reeks tot de verbeelding sprekende portretten, een bijzondere kijk in de kleurrijke Arubaanse samenleving en cultuur.

Miriam Sluis,

De Antillen bestaan niet : de nadagen van een fictief land
Amsterdam : Bert Bakker, 2004.
ISBN: 90-351-2686-6.
De geschiedenis van de staatkundige relaties tussen Nederland en de Antillen, waarbij het fictieve beeld dat Nederlanders hebben van de eilanden, wordt ontkracht.

Miriam Sluis,

Een koloniale speeltuin : de Antillen achter de schermen
Amsterdam [etc.] : Prometheus [etc.], 2010.
ISBN: 978-90-446-1605-7.
Gevolgen van de staatkundige herstructurering van 10 oktober 2010 waarbij Bonaire, St. Eustatius en Saba ‘bijzondere Nederlandse gemeenten’ werden en Curaçao en St. Maarten de status van autonome landen binnen het koninkrijk verkregen.

Mariëtte van Soesbergen,

Sint-Maarten, Sint-Eustatius, Saba : inclusief St.-Barths, Anguilla, St.-Kitts
Rijswijk : Elmar, 2009.
ISBN: 978-90-389-1893-8.
Reisgids voor de drie bovenwindse eilanden van de Nederlandse Antillen, met ook algemene achtergronden over landschap, geschiedenis, geografie en kunst en cultuur.

Hans Vaders,

Otrobanda : berichten van de overkant
Haarlem : In de Knipscheer, 2007.
ISBN: 978-90-6265-580-9.
Bundeling columns over de wijk Otrabanda in Willemstad op Curaçao, door Unesco geplaatst op de lijst van het Werelderfgoed.

Dinah Veeris,

Van amandel tot zjozjolí : de geneeskrachtige werking en historische achtergronden van kruiden van de Nederlandse Antillen en Aruba
Rotterdam : De Driehoek, 2010.
ISBN: 978-90-6030-714-4.
Beschrijving van de geneeskrachtige werking van kruiden en planten op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Colet van der Ven,

Slagschaduwen : erfenis van een koloniaal verleden
Amsterdam : KIT Publishers, 2011.
ISBN: 978-94-6022-136-1.
Aan 38 bekende en onbekende Curaçaoënaars legde de auteur de vraag voor hoe zij aankijken tegen de doorwerking van twee eeuwen slavernij en anderhalve eeuw kolonisatie.

Willy Alberga e.a.,

Waarover we niet moeten praten : nieuwe Surinaamse en Antilliaanse verhalen
Haarlem : In de Knipscheer, 2007.
ISBN: 978-90-6265-585-4.
Nieuwe verhalen van twintig nieuwe Surinaamse en Antilliaanse schrijfsters.

Frank Martinus Arion,

Drie romans
Amsterdam : De Bezige Bij, 2006
ISBN: 978-90-234-2083-5.
Bundeling van drie romans van de Curaçaose schrijver - Afscheid van de koningin (1975), Nobele wilden (1978) en De laatste vrijheid (1995) - waarin de verhouding tussen de Derde en de westerse wereld telkens anders wordt neergezet.

Frank Martinus Arion,

Dubbelspel
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016. 28ste druk. 1ste drik: 1973.
ISBN: 978-90-234-9839-1.
Een zondags spelletje domino dat vier mannen in een buitenwijk van Willemstad op Curaçao spelen, brengt allerlei spanningen naar boven, met dramatische gevolgen.

Aliefka Bijlsma,

Gezandstraald
Amsterdam : Augustus, 2007.
ISBN: 978-90-457-0068-7.
Als een jonge advocate na jaren afwezigheid terugkeert op haar geboorte-eiland Curaçao om er te werken op een advocatenkantoor, wordt dat een confrontatie met haar werkelijke zelf.

Eric de Brabander,

Het hiernamaals van Doña Lisa
Haarlem : In de Knipscheer, 2009.
ISBN: 978-90-6265-643-1.
Als drie mannen van Curaçao naar Venezuela gaan om een boot te kopen, heeft dat dramatische gevolgen.

Eric de Brabander,

Hot Brazilian wax en het requiem van Arthur Booi
Haarlem: In de Knipscheer, 2011.
ISBN: 978-90-6265-678-3.
Een huisarts op Curaçao raakt door een kruidenvrouw steeds meer in de ban van alternatieve geneeswijzen.

Marlies Brenters,

Overzee
Amsterdam : Ambo/Anthos, 2015.
ISBN: 978-90-263-3061-2.
Veertig jaar nadat Stella als jong meisje de bevolkingsopstand van 30 mei 1969 op Curaçao van dichtbij meemaakte, keert ze terug naar het eiland en stuit daar op een familiegeheim.

Stafan Brijs,

Maan en zon
Amsterdam : Atlas Contact, 2016.
ISBN: 978-90-254-4962-9.
Tegen de achtergrond van een gemeenschap die gevangen is tussen traditie en vernieuwing, is Maan en zon een generatieroman over afkomst en armoede, eer en bedrog – een verhaal over vaders en zonen en de ziel van een eiland.

Aart G. Broek,

De kleur van mijn eiland: Aruba, Bonaire, Curaçao : ideologie en schrijven in het Papiamentu sinds 1863
Leiden : KITLV Uitgeverij, 2006. 2 delen.
ISBN: 978-90-6718-281-2.
Bloemlezing met opstellen over het Papiamento in literatuur van deze eilanden en met proza, poëzie, verhalen en poëzie die Aruba, Bonaire en Curaçao als achtergrond hebben.

Jan Brokken,

De droevige kampioen
Amsterdam : Eldorado, 2006. 3e dr. 1ste dr.: 1997.
ISBN: 90-471-0251-7.
Na allerlei tegenslagen op het persoonlijke vlak heeft een Antilliaanse jongen nog maar één obsessie: winnen. Daardoor brengt hij het tot sportheld en volksleider.

Cola Debrot,

Mijn zuster de negerin
Amsterdam : De Bezige Bij, 1997. 11e dr. 1ste dr.: 1935.
ISBN: 90-234-0651-6.
De gewaarwordingen en herinneringen van een Europeaan bij terugkeer naar zijn geboorte-eiland Curaçao en de tragiek van zijn onvervulbare liefde voor een zwarte vrouw. De roman is opgenomen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren en is daar integraal te lezen.

Giselle Ecury,

De rode appel
Haarlem : In de Knipscheer, 2013.
ISBN: 978-90-6265-817-6.
Een man en een vrouw in Nederland hebben beiden een achtergrond die zich deels heeft afgespeeld op Curaçao. De een heeft het gevoel, dat er vroeger iets verdrongen werd, de ander heeft zelf iets verdrongen.

Hennie Harinck,

Enkele reis Curaçao
Amsterdam : Archipel, 2004.
ISBN: 90-6305-127-1.
Een Nederlandse onderwijzeres vlucht voor een minnaar naar Curaçao, maar zal daar voorgoed blijven, ook als het eiland zijn goedmoedige aanzien verliest.

Kees ’t Hart,

Blauw Curaçao
Amsterdam : Querido, 1996.
ISBN: 90-214-6494-2.
Een fantasievolle jongen die met zijn moeder logeert in het huis van een vriendin, gaat op zoek naar het geheim van zijn vroege kinderjaren die hij doorbracht op Curaçao.

Albert Helman,

Amor ontdekt Aruba
Schoorl : Uitgeverij Conserve, 1999.
ISBN: 90-5429-124-9.
Een Amerikaanse toeriste op Aruba en een filosofisch ingestelde Arubaan delen hun liefde voor het eiland.

Elodie Heloise,

Woestijnzand
Haarlem : In de Knipscheer, 2012.
ISBN: 978-90-6265-803-9.
Verhalen uit heden en verleden over mensen in de verschillende lagen van de Curaçaose samenleving.

Marcel de Jong,

Tropenkolder
Groningen : Passage, 2010.
ISBN: 978-90-5452-219-5.
Een Nederlandse leraar die zich vol idealisme op Bonaire vestigt waar hij buiten de schooluren als journalist aan de slag gaat, raakt erg gefrustreerd door de corruptie op het eiland.

Michiel van Kempen en Wim Rutgers,

Noordoostpassanten : 400 jaar Nederlandse verhaalkunst over Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba
Amsterdam : Contact, 2005.
ISBN: 90-254-1914-3.
Bloemlezing van reisverslagen, dagboeken, verslagen, romans en novellen door Nederlandse passanten in Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba uit de periode 1597 tot en met 2003.

Boeli van Leeuwen,

De eerste Adam
Haarlem : In de Knipscheer, 2007/ 5e dr. 1e dr.: 1966.
ISBN: 978-90-6265-582-3.
Een pater-jezuïet, een beroemd geleerde maar mislukt theoloog, heeft op Curaçao een schokkende ontmoeting met een jonge eilandbewoner, die zich op geheel eigen wijze inzet voor troostelozen en stervenden.

Boeli van Leeuwen,

Schilden van leem
Haarlem : In de Knipscheer, 2009. 5e dr. 1ste dr.: 1985.
ISBN: 978-90-6265-597-7.
In het huwelijk van een Curaçaose man die worstelt met de ingewikkelde familietradities van het eiland, en een Nederlandse vrouw botsen twee culturen.

Boeli van Leeuwen,

Het teken van Jona
Haarlem : In de Knipscheer, 2007.
ISBN: 978-90-6265-584-7.
Een voormalig bestuursambtenaar op Curaçao ontmoet een rijke Panamees en mensen aan de zelfkant, wat hem tot levensbeschouwelijke en politieke overpeinzingen aanzet.

Boeli van Leeuwen,

Een vreemdeling op aarde
Haarlem : In de Knipscheer, 2015. 5de druk. 1ste druk: 1963.
ISBN: 978-90-6265-808-4.
In zijn wanhopige worsteling om zuiverheid te brengen in een leven dat door hem als weerzinwekkend wordt ervaren, worden drank en vrouwen een Curaçaose jongeman bijna noodlottig.

Ronny Lobo,

Bouwen op drijfzand
Haarlem : In de Knipscheer, 2015. 2de druk. 1ste druk: 2013.
ISBN: 978-90-6265-830-5.
Een succesvolle architect op Curaçao komt in de problemen als zijn klimaatbewuste benadering botst met de totaal andere gedachtewereld van zijn clienten en hij bovendien in de ban raakt van een van hen, de onweerstaanbare Karin Oei.

Tip Marugg,

De hemel is van korte duur : verzameld werk 1945-1995
Amsterdam : De Bezige Bij, 2009. Bezorging: Aart G. Broek en Wim Rutgers.
ISBN: 978-90-234-2886-2.
Bundeling van de romans Weekendpelgrimage (1957), In de straten van Tepalka (1967) en De morgen loeit weer aan (1988), aangevuld met een twintigtal verspreide stukken en alle gedichten van de op Curaçao geboren en getogen ‘heremiet van Pannekoek’, wiens werk wel is begroet als ‘tropisch existentialisme’.

Ralf Mohren,

De hemel is zwart vandaag
Amsterdam : Meulenhoff Boekerij, 2017.
ISBN: 978-90-290-8965-4.
Op een broeierig Curaçao dat van elke valse romantiek is ontdaan, zoekt een Nederlandse leraar op een middelbare school houvast bij de Antilliaanse literatuur, de vrouwen van Campo Alegre en de fles.

Dorothée van Oeveren,

Bonaire, een verloren droom
Barneveld : De Vuurbaak, 2006.
ISBN: 90-5560-325-2.
Als haar geliefde naar Nederland vertrekt, dreigt een jonge vrouw op Bonaire tot armoede te vervallen.

Marion Pauw,

Drift
Amsterdam : Ambo/Anthos, 2015. 21ste druk. 1ste druk: 2006.
ISBN: 978-90-263-3042-1.
Een jonge vrouw verwacht een idyllisch luxe leven op Aruba met haar vriend, maar de verdwijning van een Amerikaanse tiener gooit haar leven dramatisch overhoop.

Wanda Reisel,

Witte liefde
Amsterdam : Querido, 2008. 6e dr. 1ste dr.: 2004.
ISBN: 978-90-214-3465-0.
Het verhaal van een onmogelijke liefde tussen een getrouwde vrouw en een andere man op Curaçao in de jaren vijftig, geschreven door een auteur die de eerste vijf jaar van haar leven op het eiland doorbracht.

Myra Römer.

Het geheim van Gracia
Amsterdam : Atlas, 2008.
ISBN: 978-90-450-0066-4.
Als een 16-jarig meisje op Curaçao wordt verkracht, probeert ze met voodoo-praktijken haar verkrachter symbolisch te vermoorden. Dan wordt zijn lijk gevonden.

Myra Römer,

Verhalen van Fita
Amsterdam : Atlas, 2005.
ISBN: 90-450-0579-4.
Verhalen over kleurrijke figuren op Curaçao, met als middelpunt het meisje Fita dat met haar magische blik de werkelijkheid om haar heen kleurt.

Tomas Ross,

De man van Sint Maarten
Amsterdam : De Bezige Bij, 2004. 1e dr.: 1994.
ISBN: 90-234-1563-9.
Een ambtenaar van de BVD wordt naar Sint Maarten gestuurd om na te gaan waarom een nogal verdachte groep mensen zich vlak voor de onafhankelijkheidsverkiezingen op het eiland heeft gevestigd.

Jacques Thönissen,

Tranen om de ara
Haarlem : In de Knipscheer, 2016. 2de druk. 1ste druk: 1998.
ISBN: 978-90-6265-931-9.
Een oude, getergde Arubaan bindt de strijd aan tegen corruptie en uitbuiting om het oude, ware Aruba te behouden.

Hans Vaders,

Terug tot Tovar
Haarlem : In de Knipscheer, 2012.
ISBN: 978-90-6265-697-4.
Op Curaçao raken de levens van een voormalige danseres en een wetenschapper op zoek naar zijn roots met elkaar verweven.

Karel de Vey Mestdagh,

Ruwe olie
Haarlem : In de Knipscheer, 2010.
ISBN: 978-90-6265-651-6.
Verwikkelingen rond illegale oliehandel door Saddam Hoessein in 2001 nopen een aantal mensen op Curaçao tot moeilijke keuzes.

Dolf de Vries,

Een muur van blauw
Delft : Elmar, 2017. Herdruk. 1ste druk: 1973.
ISBN: 978-90-389-2578-3.
Een man en een vrouw worden uit hun vertrouwde omgeving losgeweekt en verblijven enige tijd op Aruba, waar ze zich bewust worden van de verwijdering die in veertien jaar huwelijk gegroeid is.

Erich Zielinski,

De engelenbron
Haarlem : In de Knipscheer, 2008. 3e dr. 1e dr.: 2003.
ISBN: 978-90-6265-561-8.
Een gepensioneerde politieagent en zijn huisgenoten raken op Curaçao betrokken bij de drugssmokkel.

Erich Zielinski,

De prijs van de zee
Haarlem : In de Knipscheer, 2008.
ISBN: 978-90-6265-595-3.
De vondst van een lijk in de kofferbak van de auto van een vrouw die met haar kind een val van de rotsen in zee heeft overleefd, doet een vissersgehucht aan de afgelegen noordkant van Bonaire opschrikken.

Aletta Beaujon,

De schoonheid van blauw = The beauty of blue : verzamelde gedichten
Haarlem : In de Knipscheer, 2009.
ISBN: 978-90-6265-646-2.

Verzameld dichtwerk van de Antilliaanse dichteres (1933-2001).

Aart G. Broek,

Het lichten van de jaren
Haarlem : In de Knipscheer, 2010.
ISBN: 978-90-6265-649-3.
Neerslag van de ervaringen van de dichter toen hij na een verblijf van twintig jaar op Curaçao was teruggekeerd in Nederland.

Klaas de Groot (samenstelling),

Vaar naar de vuurtoren : Eiland, Isla, Island, Eilân
Haarlem : In de Knipscheer, 2010.
ISBN: 978-90-6265-658-5.
Bloemlezing met gedichten en volksliederen over alle twaalf eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden, in het Caribisch gebied en Nederland zelf.

Elis Juliana,

Hé patu = Waggeleend : twintig-en-één gedichten gekozen en vertaald door Fred de Haas
Haarlem : In de Knipscheer, 2011.
ISBN: 978-90-6265-660-8.
Gedichten in het Papiaments met vertaling van de Curaçaose kunstenaar Elis Juliana die met Luis Daal en Pierre Lauffer tot de 'Grote Drie' van de Antilliaanse dichtkunst in het Papiaments behoort.

Hans Vaders,

Kate Moss in Mahaai
Haarlem : In de Knipscheer, 2011.
ISBN: 978-90-6265-691-2.
Dichtbundel, ontstaan uit de samenwerking tussen dichter Hans Vaders en beeldend kunstenaar Herman van Bergen, die beiden al decennialang wonen en werken op Curaçao.

Willem Mouissie (samenstelling en regie),

Tropisch koninkrijk = Tropical Kingdom
Leerdam : Art-S Home Entertainment, 2011. 1 dvd (150 min.)
Natuur en natuurbescherming op de zes Caribische eilanden die behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden.