BoekStart voor professionals in de kinderopvang

BoekStart voor professionals in de kinderopvang

BoekStart in de Kinderopvang is een effectief programma van het ministerie van OCW, Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, waarmee we kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, ouders en pedagogisch medewerkers met boeken en voorlezen in aanraking brengen. Met BoekStart in de Kinderopvang creëert de Bibliotheek in samenwerking met de kinderopvanglocaties een rijke en stimulerende leesomgeving voor jonge kinderen. We ondersteunen bij een actuele boekencollectie, taalactiviteiten, themacollecties en ondersteunen medewerkers bij het taalplan en bij het ondersteunen van taalzwakke kinderen. 

Op dit moment nemen kinderopvanglocaties KDV De Rode Bank, Schanebroekkie, ’t Schoapie, de Bieënkorf, Kinderopvang De Kleine Kunst en Prokino deel aan het BoekStart-programma van de Bibliotheek Salland. Belangstelling? Neem dan contact op met