Direct naar de inhoud

Speciaal

Bibliotheek op School

bibliotheekopschoolVoor een groeiend aantal kinderen is lezen geen vanzelfsprekende bezigheid meer. Maar kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en worden aantoonbaar beter in taal.

De Bibliotheek op school is een meerjarige samenwerking tussen gemeente, school en bibliotheek, met als doel het bevorderen van het leesplezier, het stimuleren van de taalontwikkeling en het verbeteren van informatie- en mediavaardigheden van leerlingen. Kinderen leren lezen op de basisschool, maar ze leren het nog beter als ze ook thuis lezen en/of voorgelezen worden. De bibliotheek wil dit bevorderen, samen met de school.

samenlezenMet de Bibliotheek op school biedt de bibliotheek het basisonderwijs een compleet dienstenpakket. Collectie, lezen en mediawijsheid zijn hierbij de inhoudelijke pijlers. De bibliotheek stelt haar collectie boeken (fysiek en digitaal) beschikbaar, en helpt de kinderen bij het leren lezen en zoeken naar- en beoordelen van informatie. Het internet kan worden verkend via een digitaal portaal, waarin ook de catalogus is opgenomen. Er worden geen nieuwe producten ontwikkeld, maar we bundelen kennis,
ervaring en producten van beproefde projecten tot een samenhangend geheel.

Belangrijke voorwaarde is een strategisch gestructureerde aanpak met als kenmerken:

· werken vanuit een lees- en mediaplan
· met duidelijk doelen en controle op resultaten
· geborgd in de school en de bibliotheek
· werkend met professionals in onderwijs en bibliotheek (leescoördinator, leesconsulent, educatief specialist)

schoolbiebDe Bibliotheek op school biedt een compleet geïntegreerd dienstenpakket, waarbij alle diensten in samenhang aangeboden worden.

· Ondersteuning door een bibliotheekmedewerker voor een vast aantal uur per week.
· Advies voor het leesmediaplan, waarin het beleid en de uitvoering van leesbevordering in de school wordt vastgelegd.
· Een maatwerk boekencollectie met inname- en uitleenapparatuur in de school.
· Ondersteuning bij het opbouwen, inrichten en beheren van een schoolbibliotheek. De collectie wordt jaarlijks gesaneerd en aangevuld.
· Alle kinderen en leerkrachten een (jeugd)abonnement van de Bibliotheek Raalte.
· Cursus Open Boek over leesbevordering en –motivatie (voor leescoördinatoren).
· Deelname aan de Monitor van de Bibliotheek op school, een digitale vragenlijst die jaarlijks ingevuld wordt door leerkrachten én leerlingen (groep 4 t/m 8). Het leesbevorderend gedrag van de leerkrachten wordt hiermee gemeten, evenals het leen- en leesgedrag en –motivatie van leerlingen. De resultaten van deze Monitor kunnen gebruikt worden om het effect van de Bibliotheek op school te meten en om nieuwe doelen te stellen.
· De bibliotheek levert een programma van leesbevorderingsactiviteiten en producten om de gestelde leerdoelen te behalen.
· Ondersteuning van bij- en nascholing voor leescoördinatoren, leerkrachten, vrijwilligers en ouders. Momenten van inspiratie, bijscholing en kennisdeling.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Bibliotheek op school kunt u contact opnemen met projectleider Sabine Tielenius Kruythoff, telefoon 0572-363639 of email sabine.

Kijk ook eens op www.debibliotheekopschool.nl

BoekStart

babyBoekStart voor baby's

"Jong geleerd is oud gedaan"

Meedoen?

U maakt uw kindje lid van de Bibliotheek. Dit is geheel gratis. Bovendien krijgt u een Boekstart-koffertje met boekjes cadeau voor uw kindje. De Bibliotheek Salland organiseert regelmatig activiteiten of geeft tips aan Boekstart-ouders.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die al heel jong samen met hun ouders en op het kinderdagverblijf gewend raken aan boekjes, later een geweldige voorsprong hebben in hun taalontwikkeling. Ze spreken beter, kunnen verhalen navertellen, leren gemakkelijker lezen en schrijven. Voor boekentips, trics, doetips, weetjes en actuele nieuwtjes en activiteiten download hier de nieuwsbrief

BoekStartlogo boekstart verticaal

Daarom is in Nederland het programma BoekStart opgezet. Dit is ontstaan naar voorbeeld van het landelijke programma Bookstart in Groot-Brittannië. Onderzoek naar dit programma laat zien dat Bookstart-kinderen met een voorsprong aan het lees- en taalonderwijs beginnen. En dat zij deze voorsprong ook gedurende hun hele schoolloopbaan weten te behouden. Ook in het Nederlandse programma worden boeken verspreid. Hierbij speelt de openbare bibliotheek een actieve rol. Meer op de website van Boekstart

Boekstart in de gemeente Raalte, Olst-Wijhe en Ommen

De Bibliotheek Salland werkt samen met gemeente en consultatiebureau om ouders en kinderen vanaf het allereerste begin met (het lezen van) boeken in aanraking te brengen. Wilt u er meer over weten kunt u contact opnemen met de Bibliotheek, Sabine Tielenius 0572-363639 

    

Kohahulp

Aanmelden probleem Koha op school:

Formulier niet-urgente melding

Formulier urgente melding

Bij problemen met Koha op school:
De school (leescoördinator of ict-er) probeert zelf het probleem op te lossen.
Lukt het niet om het probleem op te lossen, dan maakt de school melding van het probleem bij de Koha backoffice. De school vult hiervoor een meldingsformulier in. Hiervoor zijn 2 formulieren ontwikkeld; een formulier voor een urgente melding en een formulier voor een niet-urgente melding.

Binnen de samenwerkingsovereenkomst van de Bibliotheek op school, kunt u 2,5 uur per jaar gebruik maken van de Koha backoffice (gedurende de implementatiefase 5 uur per jaar). Alle extra uren die redelijkerwijs toe te schrijven zijn aan de school, worden aan de school gefactureerd op basis van het reguliere uurtarief á €50 per uur.

Sommige meldingen kunnen door de leesconsulent van uw school afgehandeld worden. De Koha backoffice zal de leesconsulent hier opdracht toe geven. Deze uren vallen binnen de 2 uur per week die de leesconsulent voor uw school beschikbaar heeft en dus niet binnen de 2,5 uur per jaar dat u gebruik mag maken van de Koha backoffice.

Digitaal burgerschap

Digitaal Burgerschap door de ogen van Marleen Stikker

Deze sessie terug kijken

 

Lezen kan altijd

Aangepast lezen of lezen kan altijd!

fotoaangepastlezen


Krijgt u problemen met het lezen van kleine letters? Misschien kost het u moeite een boek vast te houden? Als ‘gewoon’ lezen moeilijker gaat, zijn er passende oplossingen. 

 

logo passend lezen

Dit loket verzorgt de landelijke dienstverlening voor mensen met een visuele handicap of leesbeperking. Hier kunt u terecht voor het aanvragen van boeken, kranten en tijdschriften in een aangepaste leesvorm. Uw bestellingen worden gratis aan huis bezorgd. Sinds oktober 2008 is het ook mogelijk om via de telefoon 24 uur per dag en 7 dagen in de week boeken in aangepaste leesvorm te bestellen. U vindt alle informatie op de website van Passend Lezen

 

Groot Letter Boeken, luisterboeken en daisy-roms lenen in de bibliotheek

Aangepast Lezen is in eerste instantie bedoeld voor (volwassen) blinden en slechtzienden, maar ook mensen met dyslexie, reuma of afasiepatiënten kunnen gebruikmaken van de aangepaste leesmaterialen. Hieronder vallen Groot Letter Boeken, luisterboeken en daisy-roms.

grootletterboekenBij Groot Letter Boeken zijn de gebruikte letters bijna twee keer zo groot als de letters in een gewone roman. Een luisterboek is een gesproken versie van een boek op een compactdisc en is te beluisteren met een gewone cd-speler.
Een daisy-rom ziet er hetzelfde uit als een gewone compactdisc, maar kan naar keuze sneller of langzamer worden afgespeeld. Ook kan er - net als in een gewoon boek - in ‘gebladerd’ worden om te zoeken naar pagina’s of hoofdstukken. Bovendien onthoudt de speler precies waar u gebleven bent.

daisyspelerVoor het beluisteren van een daisy-rom heeft u een daisy-speler nodig. U kunt de daisyspelers gratis uitproberen in de bibliotheek. Ook is het mogelijk om een speler drie weken lang voor 3 euro te lenen. Daarnaast betaalt u 20 euro borg, welke u weer terug krijgt als u de speler weer ongeschonden inlevert.

Het uitlenen en uitproberen van de daisyspeler is alleen mogelijk door een volwassene of onder begeleiding van een volwassene, die een geldig legitimatiebewijs kan tonen.

Bent u slechtziend of heeft u dyslexie, dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor de aanschaf van een daisyspeler. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.

browse_aloudBrowseAloud

De bibliotheek heeft haar website geactiveerd met BrowseAloud. BrowseAloud leest de bibliotheek-website hardop voor en kan daarbij een groot leesvenster tonen.
ebookDe populaire E-Readers voor het elektronische boek (E-Book) bieden de lezer een boek in een modern jasje: het LCD leesscherm. Sommige E-Readers kunnen de letters in beperkte mate vergroten. De E-Readers zijn niet voorzien van tekst naar spraaksoftware en bieden op dit moment daarom geen extra ondersteuning voor mensen met een leesbeperking.
Het E-Book kan soms wel voorgelezen worden indien deze met een computer voorzien van spraaksoftware wordt gebruikt. E-Books richten zich voornamelijk op de lectuur, kranten en tijdschriftenmarkt, er zijn geen studieboeken.
U kunt als lid van de bibliotheek gratis een e-Reader lenen om uit te proberen.