Resultaten 1 - 10 van 23

De Raad van Toezicht van Bibliotheek Salland heeft per 1 september 2021 Sabine Tielenius Kruythoff benoemd tot directeur-bestuurder. De vacature is ontstaan door het vertrek per die datum van Frederique Westera.

Sabine is op dit moment Manager Jeugd en Onderwijs binnen Bibliotheek Salland. De Raad van Toezicht is dan ook verheugd met Sabine iemand te kunnen benoemen die uit de eigen organisatie voortkomt. Wij wensen haar veel succes in deze nieuwe functie.

Ga jij de challenges aan? Doe mee met Joran en Kees - de BiebBoys! In jouw bibliotheek vind je deze zomervakantie tien challenges. Voor 8-12 jaar.

Het is zomer en iedereen kan weer terecht in de Bibliotheek. Dat willen we met zoveel mogelijk mensen delen via #mijnbibliotheek. Help je mee?

Hoe gaat de bibliotheeksector de komende jaren invulling geven aan haar maatschappelijke taken? Dat staat beschreven in de Netwerkagenda 2021-2013, die op 16 juni online is gepresenteerd. Deze Netwerkagenda is de concrete uitwerking van het Bibliotheekconvenant 2020-2023, dat is ondertekend door de drie bibliotheekpartijen KB, VOB, SPN en de drie overheidslagen OCW, VNG en IPO.

Ga jij de laaggeletterdheid in onze regio aanpakken? De Bibliotheek Salland is op zoek naar een coördinator voor de Taalpunten.

wo 19 mei 2021  |  Alle vestigingen van de Bibliotheek Salland zijn weer geopend vanaf donderdag 20 mei

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het werk van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij de Bibliotheek Salland. Er is nu een vacature voor een lid. Geïnteresseerd? Lees verder.

Er zijn van die boeken waarvan je zou willen dat elk kind ze leest. De brief voor de koning van Tonke Dragt is een van die klassiekers die iedereen gewoon in huis wil hebben om telkens weer te lezen. Grijp nu je kans, want je kan 'm aan iemand cadeau geven voor bijna niks!