Nieuws uit de Bibliotheek

Laaggeletterdheid overwonnen

Hij is bedrijfsleider, maar tot voor kort kon hij zijn eigen mails niet beantwoorden. Nu wel! Het mooiste vindt Ricardo toch dat hij nu zijn dochtertje kan voorlezen.

Ricardo uit Raalte overwon zijn laaggeletterdheid, een groot maatschappelijk probleem en een stille bron van veel leed. Zijn verhaal is het verhaal van heel veel mensen in Nederland. Op dinsdag 4 september vertelde Ricardo zijn verhaal tijdens de culturele avond over laaggeletterdheid in Raalte.

De avond werd georganiseerd door Taalpunt Raalte. Taalpunt is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, de bibliotheek, Landstede MBO en Wijz Welzijn die inwoners helpt werken aan hun taalvaardigheid. Het werk van Taalpunt wordt georganiseerd vanuit de Bibliotheek en Landstede MBO. Met deze avond wil Taalpunt het menselijke en maatschappelijke probleem van laaggeletterdheid onder de aandacht brengen. Iedereen was welkom; politici en betrokkenen bij zorg- en welzijnsorganisaties waren met nadruk uitgenodigd.

Voorafgaand aan Ricardo’s verhaal opende Taalpunt-voorzitter Arnoud Wierdsma de avond. Taalcoach Marie-José Nijhuis zette uiteen hoe het Taalpunt mensen kan helpen leren en oefenen met basisvaardigheden: lezen, spreken, schrijven, computervaardigheid en internet.

Nadat Ricardo was geïnterviewd, keken de bezoekers vervolgens samen naar de film I, Daniel Blake. De film gaat over een timmerman die ziek wordt en een uitkering moet aanvragen. Als wanhopige werkzoekende wordt Daniel vermorzeld in een bureaucratisch systeem dat van hem digitale vaardigheden eist die hij mist.

Ricardo en Daniel lieten de zaal beduusd achter. Een beetje aangedaan nam de nieuwe wethouder Gerria Toeter na de film het woord. Ze sprak uit wat iedereen in de zaal moet hebben gedacht: gebrek aan basisvaardigheden zorgt voor schrijnende situaties. Meer begrip hiervoor en stevig inzetten op het terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid is het enige wat helpt.

Reportage RTV Oost

RTV Oost maakte een reportage over laaggeletterdheid, met medewerking van onder anderen Ricardo en de Taalpunt-coördinator Raalte, Corry Boone.