Nieuws uit de Bibliotheek

Vacature programmamanager Jeugd&Onderwijs

Vacature programmamanager Jeugd&Onderwijs

Bibliotheek Salland zoekt een nieuwe programmamanager Jeugd&Onderwijs! Solliciteren tot 15 augustus.

 

Bibliotheek Salland is een laagdrempelige, publieke voorziening die mensen helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling teneinde hun de kans te bieden volwaardig en zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. De bibliotheek is ook een ontmoetingsplaats waar mensen terecht kunnen om te ontspannen, te leren, zich te informeren en kennis, ervaring en interesses met elkaar te delen. Lees- en (digi)taalvaardigheden zijn essentiële vaardigheden om mee te kunnen doen in de maatschappij. Bibliotheek Salland levert een bijdrage aan de taalontwikkeling, digitale geletterdheid en leesplezier van kinderen en jongeren. Dit doen we in samenwerking met (keten-)partners. We zijn op zoek naar een ervaren programmamanager die het netwerk verder verstevigt, samenwerkt en innovatie brengt.

De functie van programmamanager bij bibliotheek Salland is een uitdagende en maatschappelijk relevante functie. Je gaat samen met het team Jeugd en Onderwijs, een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan voor een inclusieve samenleving en een leven lang ontwikkelen. Je initieert en regisseert (nieuwe) diensten op het gebied van leesbevordering, leesplezier en digitale geletterdheid om taalachterstand te bestrijden, ontlezing tegen te gaan en de jeugd voor te bereiden op huidige en toekomstige vaardigheden om mee te kunnen doen in de maatschappij. Je bent een netwerker en zorgt voor optimale dienstverlening en klantenbinding, maar ook het aansturen en borgen van de werkprocessen in de staande organisatie, het samenwerken en functioneren van het team is onderdeel van je takenpakket.

Je werkt actief mee aan de doorgroei naar een brede, maatschappelijke en educatieve instelling. Immers de bibliotheek moet omgevingsbewust zijn en snel kunnen inspelen op actualiteit of ontwikkeling. In deze veelzijdige en uitdagende functie zoek je actief de verbinding en samenwerking met de eigen organisatie, de diverse partners en netwerken. Je gaat werken in een professionele, laagdrempelige organisatie. Je doet dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar verliest het zakelijke belang niet uit het oog. De programmamanager ontvangt leiding van de directeur-bestuurder, is onderdeel van het MT en geeft leiding aan de programmamedewerkers.

Naar de sollicitatiepagina