cover samenvatting meerjarenplan 2021-2024

Bibliotheek Salland is een laagdrempelige, publieke voorziening die mensen helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling teneinde hun de kans te bieden volwaardig en zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. De bibliotheek is ook een ontmoetingsplaats waar mensen terecht kunnen om te ontspannen, te leren, zich te informeren en kennis, ervaring en interesses met elkaar te delen. 

De bibliotheek opereert vanuit een onafhankelijke positie, is toegankelijk voor iedereen en stelt in alles wat zij doet het ontwikkelingsperspectief van mensen centraal. Daarbij werkt zij samen met lokale partners, het bibliothekennetwerk en de gemeenschap. De bibliotheek draagt daarmee bij aan het welzijn van het individu en de (kennis)samenleving als collectief.

Lees Persoonlijke ontwikkeling voor iedereen, de samenvatting van het meerjarenplan.

Open het document

Alle details en achtergronden? Lees het volledige Meerjarenplan Bibliotheek Salland 2021-2024