De wereld staat niet stil, dus ook de Bibliotheek niet. Om haar functie te vervullen speelt de Bibliotheek in op maatschappelijke ontwikkelingen en past zij haar dienstverlening en bedrijfsvoering aan. De focus kan per beleidsperiode verschillen. Ter verantwoording werkt de Bibliotheek Salland met het Raad van Toezicht model met een eindverantwoordelijke directeur-bestuurder.

De huidige Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2016 uit:

  • Evert van den Broek – voorzitter
  • Annelies Andrien - secretaris
  • Simon Rademaker – penningmeester
  • Anneke Grit-Rodink
  • Anton Groot Koerkamp