De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden waaronder een voorzitter en een secretaris/plaatsvervangend voorzitter. Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiger per gemeente uit het werkgebied van de stichting.  Daarnaast beschikken de leden over één van de volgende profielen:

  • Cultuur, maatschappij, sociaal domein en educatie,
  • Financiën, bedrijfsvoering en ondernemerschap,
  • Juridische zaken, governance, risicobeheer en kwaliteitszorg.

Meer informatie over het profiel is hier te vinden.

De huidige samenstelling is:

                                                

rol                           

gemeente         

profiel         

aftredend      

herkiesbaar

de heer H. Zijm

lid

Raalte

FB

jan-25

j

mevrouw T. Hendriks

lid

Olst-Wijhe

CM, FB

jan-24

j

de heer S. Rademaker

secretaris, plv vz

Olst-Wijhe

FB

jan-23

n

de heer D. Webbink

voorzitter

Olst-Wijhe

JG, CM

jan-24

j

de heer T. van Wijngaarden

lid

Ommen

JG

jan-24

j

 

De Raad van Toezicht leden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.