In 2017 is de Bibliotheek Salland toegetreden als deelnemer van het Platform Raalte Armoedevrij. Met de ondertekening van het Convenant Raalte Armoedevrij sluit onze organisatie zich aan bij ‘een gemeente-breed verbond tegen armoede en sociale uitsluiting’. Tal van maatschappelijke organisaties, groepen burgers en bedrijven slaan de handen ineen, want alleen door goede samenwerking en afstemming kan het lukken om van Raalte ‘een armoedevrije samenleving te maken, een gemeente waarin alle mensen meetellen en meedoen’. Met ingang van dit jaar is Frederique Westera, directeur van de Bibliotheek Salland, de voorzitter van het platform.

De volledige tekst van het Convenant Raalte Armoedevrij vindt u hier.