De Bibliotheek zoekt u!

Wel eens gedacht aan vrijwilligerswerk bij de Bibliotheek? De Bibliotheek Salland heeft altijd plek voor mensen die willen helpen bij de dienstverlening. Van werk op vaste momenten in de week of gedurende een zekere periode tot ondersteuning bij activiteiten. Van het bezorgen van boeken bij niet-mobiele leden en het opruimen in de bibliotheek tot het helpen van mensen bij het vergroten van hun taalvaardigheid of informatieve (digitale) vaardigheden en het assisteren bij activiteiten.

Hieronder treft u verschillende functieprofielen die meer informatie bieden over de mogelijke werkzaamheden. Onder het handboek treft u documenten aan die u meer inzicht geven in wat van u als vrijwilliger verwacht wordt en wat de bibliotheek u te bieden heeft.

Indien u interesse heeft vul dan het aanmeldingsformulier in en lever het in bij de Bibliotheek of mail het naar , dan wordt er met u contact opgenomen. Bij vragen kunt u ook gebruik maken van dit mailadres of u wenden tot een bibliotheekmedewerker.

Aanmelden als vrijwilliger

Open het aanmeldingsformulier

Vrijwilligersfuncties

Vrijwilliger Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Vrijwilliger activiteiten Ccoba

Vrijwilliger administratieve ondersteuning

Vrijwilliger begeleider cursus digitale vaardigheden

Vrijwilliger Bibliotheek Wijhe

Vrijwilliger Boek aan Huis

Vrijwilliger opruimhulp

Vrijwilliger promotie

Vrijwilliger servicepunt

Vrijwilliger taalcoach * Meteen aanmelden

Vrijwilliger voorlezer of coördinator VoorleesExpress

Vrijwilliger voorleesuurtje

Handboek vrijwilligers

Attentieregeling

Formulier jaargesprek

Rechten en plichten vrijwilligers

Samenwerkingsovereenkomst vrijwilligers

Selectie, introductieperiode en gesprekscyclus

Zichtbaarheid en gedragscode