BiebPanel

Uitkomsten van de recente onderzoeken

Resultaten 1 - 7 van 7

Gepubliceerd op: maandag 08 juli 2019

Volgens driekwart van de ouders vindt hun kind lezen leuk. Maar hoe ouder ze worden, hoe minder leuk kinderen het gaan vinden. Meer nog dan boeken lezen, zijn kinderen volgens hun ouders met hun telefoon in de weer.

Gepubliceerd op: vrijdag 19 oktober 2018

Goed nieuws. Klanten van de bibliotheken in Midden-Overijssel zijn heel tevreden over de dienstverlening: een NPS van 38.

Gepubliceerd op: donderdag 16 november 2017

BiebPanelleden zijn enthousiast over de Bibliotheek, zo blijkt uit het gemiddelde ‘enthousiasme’ rapportcijfer van 7,9. De belangrijkste redenen waarom panelleden enthousiast zijn over de Bibliotheek, zijn het ruime aanbod, de hulpvaardige medewerkers, de mogelijkheden om te reserveren en de prettige en gezellige sfeer in de Bibliotheek.

De belangrijkste verbeterpunten zijn de indeling van de boeken, de actualiteit en wisselingen van het aanbod en de omvang van het aanbod. Ook noemen sommige panelleden het reserveren als een verbeterpunt: zij moeten vaak lang wachten of boeken komen niet aan.

Hulp bij activiteiten of projecten
Iets meer dan één op de tien BiebPanelleden heeft interesse om in de toekomst te ondersteunen in de vorm van hulp bij activiteiten of projecten. Daarnaast geven vier op de tien leden aan dit misschien te willen doen. De meest genoemde gebieden waarop BiebPanelleden zich dan willen inzetten, zijn leesbevordering bij kinderen en het tegengaan van laaggeletterdheid. Maar ook activiteiten voor ouderen, lezen bij volwassenen en activiteiten voor kinderen zijn interessante onderwerpen voor panelleden om zich voor in te zetten voor de Bibliotheek.

Wij hebben regelmatig vrijwilligers nodig. Houd onze website in de gaten voor nieuwe vacatures!

Biebpanel
Elke kwartaal wordt er onderzoek gedaan onder een klantenpanel (Biebpanel). Mensen die zich hebben aangemeld vullen vragen in over de Bibliotheek. Biebpanel heeft dit keer 15.994 mensen landelijk om hun mening gevraagd. In Midden Overijssel (Kampen, Raalte, Ommen, Olst-Wijhe en Hardenberg) zijn 320 vragenlijsten ingevuld. Wil jij zelf ook graag je mening geven in ons online klantenpanel? Meld je dan aan via de website.

Gepubliceerd op: dinsdag 01 augustus 2017

Voor de eerste keer is landelijk een flitspeiling uitgevoerd onder onze Biebpanel-leden. Dit keer het onderwerp Belastingspreekuren. Echte spreekuren werden niet aangeboden tijdens deze flitspeiling in onze Bibliotheek, maar hieronder de resultaten van het onderzoek. Want wat blijkt? Een groot deel van de panelleden ziet hierin wel een rol voor de Bibliotheek. 

Passendheid bij de Bibliotheek

Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. 65 plussers en lager opgeleiden vinden dit vaker passen dan jongeren en hoger opgeleiden. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we meermaals terugkomen dat panelleden hulp bij belastingaangifte door de Bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden.

“Het lijkt me goed als de bibliotheek op deze manier haar dienstenaanbod verbreedt.”

“Belastinghulp vind ik niet passen bij de bieb, info over waar je deze hulp kunt krijgen d.m.v. folder of flyer of iets dergelijks zou ik wel passend vinden.”

“Bibliotheek hou je bij de essentie! Informatie over allerlei onderwerpen (dus ook over belasting): uitstekend. Maar ga niet verder dan dat.”

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de KoninklijkeBibliotheek en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid. Ten tijde van deze flitspeiling (maart 2017) boden veel bibliotheken dienstverlening aan op het gebied van belastingaangifte. Het aanbod verschilt per Bibliotheek en varieert van het aanbieden van computers om de belastingaangifte in de Bibliotheek in te vullen tot het doorverwijzen naar professionals bij moeite met het invullen van de belastingaangifte. Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten op totaal BiebPanelniveau weer.

Biebpanel
Elke kwartaal wordt er onderzoek gedaan onder een klantenpanel (Biebpanel). Mensen die zich hebben aangemeld vullen vragen in over de Bibliotheek. Biebpanel heeft dit keer 18.855 mensen landelijk om hun mening gevraagd. In Midden Overijssel (Kampen, Raalte, Ommen, Olst-Wijhe en Hardenberg) zijn 475 vragenlijsten ingevuld. Wil jij zelf ook graag je mening geven in ons online klantenpanel? Meld je dan aan via de website.

Gepubliceerd op: zondag 16 juli 2017

Biebpanel doelgroeponderzoek ouders met jonge kinderen

In het eerste doelgroeponderzoek van 2017 stonden ouders van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar centraal. Er is gekeken naar de interesses en leesgedrag, voorlezen, kennis over taalontwikkeling, kennis over het aanbod van de Bibliotheek en de voorkeuren en behoeftes met betrekking tot de Bibliotheek. Hieronder de belangrijkste uitkomsten op een rij:

BiebPanel Doelgroeponderzoek 2017 1 Digitaal

Voor het volledige onderzoek klik hier

Biebpanel

Elke kwartaal wordt er onderzoek gedaan onder een klantenpanel (Biebpanel). Mensen die zich hebben aangemeld vullen vragen in over de Bibliotheek. Biebpanel heeft dit keer 1.037 mensen landelijk om hun mening gevraagd. Wil jij zelf ook graag je mening geven in ons online klantenpanel? Meld je dan aan via de website.

Gepubliceerd op: donderdag 03 november 2016

Door het hele land hebben in juni dit jaar ruim 15.000 mensen vragen beantwoord over de collectie en de informatiefunctie van de Bibliotheek. In de regio Midden Overijssel waar Salland onderdeel van uitmaakt, hebben ruim 350 mensen hun mening gegeven. Iedereen die heeft meegedaan: bedankt voor de moeite!

Hieronder zijn enkele resultaten van dit onderzoek uitgelicht en een aantal punten die wij als Bibliotheek gaan oppakken.

Collectie

Onze collectie wordt goed beoordeeld. Er wordt veel waarde gehecht aan spannende en  informatieve boeken en literaire romans. Meer dan landelijk is de collectie romantische boeken een belangrijk onderdeel van onze collectie. (33% Midden Overijssel tov 21% landelijk)

 

Meer dan de helft (59%) geeft aan (zeer) tevreden te zijn over ons aanbod van actuele boeken. Over de tijdschriften en spannende boeken is boven de 70% tevreden over de actualiteit. Op alle collectie onderdelen scoort Midden Overijssel beter dan landelijk behalve Engelstalige boeken. Natuurlijk is er ook maar een beperkt deel van de mensen hierin geïnteresseerd maar het valt op dat maar 30% tevreden is over de actualiteit van dit aanbod.

Klassiekers hoeven wat jullie betreft niet altijd aanwezig te zijn, als er maar wel een mogelijkheid is om deze te reserveren (45%).

Uiteraard zijn wij altijd bezig om onze collectie zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor jullie. Wij zijn blij te lezen dat onze collectie door het merendeel van jullie goed beoordeeld wordt.

Reserveren

Meer dan landelijk reserveren jullie titels via de website. De meerderheid is bereid twee weken of meer te wachten tot het boek beschikbaar is. Bijna 60% reserveert online via de computer. Wel wordt door een grote groep aangegeven dat bij het online reserveren niet duidelijk wordt aangegeven hoe lang het ongeveer gaat duren.

Goed om te lezen dat de mogelijkheid om te reserveren goed gebruikt en gewaardeerd wordt. Wij gaan ermee aan de slag om te kijken hoe wij de wachttijd kunnen aangeven bij het reserveren.

Informatiefunctie

Bij het zoeken van informatie in de Bibliotheek hebben jongere panelleden (landelijk) de voorkeur veelal voor informatieve boeken, tijdschriften en digitale databanken. Ouderen vaker vragen een medewerker om informatie. Een online databron waar de meeste interesse in is, is de Consumentengids.

Wij gaan zorgen dat onze medewerkers en vrijwilligers blijvend goede service kunnen verlenen. Ook onze online databanken zoals de Consumentenbond gaan wij meer promoten.

Bekijk voor meer informatie het volledige onderzoek of neem contact met ons op via Marjolein Pruim, adviseur Marketing,  of T. 06 22 43 58 05.

Gepubliceerd op: maandag 18 juli 2016

In het eerste kwartaal van 2016 stond Klanttevredenheid centraal. Conclusies:  Bibliotheekleden bevelen de eigen Bibliotheek in hoge mate aan. Vooral over de medewerkers (klantvriendelijkheid en deskundigheid) en de prijs-/kwaliteitverhouding zijn ze zeer te spreken. Aandachtspunten zijn de horeca, de collectie CD’s/DVD’s en de ontspannende activiteiten. Belangrijkste verbeterpunten van de e-portal zijn de actualiteit en omvang van het aanbod en de overzichtelijkheid/het gebruiksgemak. 

Top drie hoge waardering de Bibliotheek Salland:
- Klantvriendelijkheid en deskundigheid medewerkers
- Collectie romans en leesboeken
- Prijs-Kwaliteitsverhouding abonnement

In deze Biebpanel was ook specifiek aandacht voor onze e-booksportal. Belangrijkste punten:

- Zeven op de 10 panelleden hebben device om e-books op te lezen. 25% heeft een e-reader.
- Bekendheid e-books Bibliotheek redelijk hoog, gebruik aan de lage kant (wel een flinke stijging in afgelopen jaar) 
- 1/3 van de panelleden lees nooit e-books, 1/3 alleen op vakantie
- 42% heeft weleens een e-book geleend bij de Bibliotheek afgelopen jaar (dit zijn vaker mannen dan vrouwen)
- Het aanbod mag actueler en groter worden
- Er is behoefte aan extra uitleg over downloaden en inlogprocedure

Biebpanel

Elke kwartaal wordt er onderzoek gedaan onder een klantenpanel (Biebpanel). Mensen die zich hebben aangemeld vullen vragen in over de Bibliotheek. Biebpanel heeft dit keer 17.301 mensen landelijk om hun mening gevraagd. In Midden Overijssel (Kampen, Raalte, Ommen, Olst-Wijhe en Hardenberg) zijn 417 vragenlijsten ingevuld. Wil jij zelf ook graag je mening geven in ons online klantenpanel? Meld je dan aan via de website.

 

Probiblio Infographic 2016 01 Totaal

Rapportages BiebPanel

 1. Ouders 6- tot 12-jarigen

  Volgens driekwart van de ouders vindt hun kind lezen leuk. Maar hoe ouder ze worden, hoe minder leuk kinderen het gaan vinden. Meer nog dan boeken lezen, zijn kinderen volgens hun ouders met hun telefoon in de weer.

  Publicatiedatum: 08 juli 2019

 2. Klanttevredenheid 2018

  Goed nieuws. Klanten van de bibliotheken in Midden-Overijssel zijn heel tevreden over de dienstverlening: een NPS van 38.

  Publicatiedatum: 19 oktober 2018

 3. Hoe betrokken bent u bij de Bibliotheek?

  BiebPanelleden zijn enthousiast over de Bibliotheek, zo blijkt uit het gemiddelde ‘enthousiasme’ rapportcijfer van 7,9. De belangrijkste redenen waarom panelleden enthousiast zijn over de Bibliotheek, zijn het ruime...

  Publicatiedatum: 16 november 2017

 4. Flitspeiling

  Voor de eerste keer is landelijk een flitspeiling uitgevoerd onder onze Biebpanel-leden. Dit keer het onderwerp Belastingspreekuren. Echte spreekuren werden niet aangeboden tijdens deze flitspeiling in onze...

  Publicatiedatum: 01 augustus 2017

 5. Doelgroeponderzoek ouders met jonge kinderen

  Biebpanel doelgroeponderzoek ouders met jonge kinderen In het eerste doelgroeponderzoek van 2017 stonden ouders van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar centraal. Er is gekeken naar de interesses en leesgedrag, voorlezen, kennis...

  Publicatiedatum: 16 juli 2017

 6. Collectie & informatiefunctie

  Door het hele land hebben in juni dit jaar ruim 15.000 mensen vragen beantwoord over de collectie en de informatiefunctie van de Bibliotheek. In de regio Midden Overijssel waar Salland onderdeel van uitmaakt, hebben...

  Publicatiedatum: 03 november 2016

 7. Klanttevredenheid 2016

  In het eerste kwartaal van 2016 stond Klanttevredenheid centraal. Conclusies:  Bibliotheekleden bevelen de eigen Bibliotheek in hoge mate aan. Vooral over de medewerkers (klantvriendelijkheid en deskundigheid) en de...

  Publicatiedatum: 18 juli 2016

Meer