Eén op de tien kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft problemen met lezen en spellen. Dit zijn meestal kinderen met dyslexie. Ook kinderen met een concentratiestoornis, zoals ADHD en (allochtone) kinderen met een taalachterstand kunnen een leesbeperking ontwikkelen. In de bibliotheek is daarom een Makkelijk Lezen Plein (MLP) te vinden. In een speciale kast in de bibliotheek staat een selectie van makkelijk-lezen boeken, luisterboeken en daisyroms. Aan deze boeken worden eisen gesteld op het gebied van vormgeving, taalgebruik en inhoud.

Meer over makkelijk lezen >>