Makkelijk Lezen Plein

Eén op de tien kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft problemen met lezen en spellen. Dit zijn meestal kinderen met dyslexie. Ook kinderen met een concentratiestoornis, zoals ADHD en (allochtone) kinderen met een taalachterstand kunnen een leesbeperking ontwikkelen.

In de bibliotheek is daarom een Makkelijk Lezen Plein (MLP) te vinden. Dit is een speciale voorziening voor kinderen die niet zo van lezen houden of daar moeite mee hebben. Door een – voor deze doelgroep - geschikte en aantrekkelijke collectie frontaal te presenteren op thema’s en onderwerpen, hebben kinderen beter overzicht en kunnen ze makkelijker een leuk boek zoeken en vinden.

Meer over makkelijk lezen >>