Arbeidsvoorwaarden

Terug

Wat hebben wij te bieden?

Bij Bibliotheken en culturele organisaties maak je deel uit van een maatschappelijk betrokken en professioneel team. Naast een inspirerende werk- omgeving, enthousiaste collega’s en een uitdagende functie, bieden wij meer!

Algemeen

Salaris

We bieden je een marktconform salaris, passend bij de functie, je opleiding en je werkervaring, conform de Cao openbare bibliotheken.

Thuiswerken

is mogelijk. Bibliotheek Salland heeft een thuiswerkregeling.

Pensioen

Als werknemer van Bibliotheek Salland neem je deel aan het Pensioenfonds openbare bibliotheken. Het pensioen is een middelloonregeling. Meer info via: www.pob.eu.

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering bedraagt 4% van het bruto jaarsalaris.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld bedraagt 8% op basis van brutoloon.

Smartphone/laptop

Afhankelijk van de functie krijg je de beschikking over laptop en/of smartphone.

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Er is de de mogelijkheid om verlofuren te kopen.

Vergoedingen

Reiskostenvergoeding

  • Wanneer je incidenteel duurzaam reist met het openbaar vervoer dan kun je de volledige kosten declareren
  • Woon-werkverkeer: Als je met een voertuig met verbrandingsmotor reist, ontvang je een vergoeding voor de gemaakte reiskosten à € 0,21 per kilometer, als de enkele reisafstand groter is dan 10 kilometer
  • Zakelijke reiskosten: € 0,29 bruto per kilometer (volledig onbelast)

Vakantiedagen, overuren en verlof

Vakantiedagen

Per jaar heb je recht op 180 verlofuren op basis van een 36-urige werkweek.

Flexibele werktijden

Er is de mogelijkheid van een flexibel werkrooster. We werken met de jaarurennorm: op basis van voltijd werk je – na aftrek van vakantie- en feestdaguren –1.649 uur per jaar. Je hoeft die uren niet per se gelijkmatig over het jaar te verspreiden, maar kunt bepaalde periodes meer of juist minder werken.

Verlof

Wij ondersteunen de diverse wettelijke regelingen voor verlof.Denk hierbij aan ouderschaps- verlof, kortdurend en langdurend zorgverlof.

Studiefaciliteiten

Deskundigheidsbevordering

Onze medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie. We hebben 5% van je aanstellingsuren gereserveerd voor deskundigheidsbevordering.

Educatieaanbod

Je kunt gebruikmaken van een intern educatieaanbod. Daarnaast is er de mogelijkheid om (tegen vergoeding) gebruik te maken van externe studie- faciliteiten.

BHV

Al onze medewerkers zijn BHV-gecertificeerd. Dit certificaat haal je op kosten van Bibliotheek Salland.

GoodHabitz

Gratis gebruik van GoodHabitz; Samen met jouw 6.000 collega’s van openbare bibliotheken, POI’s en landelijke bibliotheekorganisaties krijg je onbeperkt toegang tot de ruim 120 online trainingen van GoodHabitz. Daarmee kun je aan de slag met trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, Excel, BHV, werkgeluk, klantgerichtheid, positieve psychologie en nog veel meer!

Uitdagend werkveld

Bibliotheken en culturele organisaties zijn volop aan het innoveren. Aan jou de uitdagende taak om hier een steentje aan bij te dragen en de klant hierbij teondersteunen. 

Vrijetijdsbesteding

Fiscaal voordeel

Bibliotheek Salland hecht aan betrokken, tevreden en blije medewerkers. Daarom bieden wij onze werknemers de mogelijkheid producten met fiscaal voordeel aan te schaffen

Volop keuze

Binnen het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden heb je mogelijkheden voor aanschaf van een fiets, een laptop/pc, deelname fitnessregeling en vergoeding vakbondscontributie.