Vacature lid Raad van Toezicht

Gepubliceerd op: 21 september 2022 13:06

Stichting Bibliotheek Salland zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. In de Raad van Toezicht houd je het beleid en de gang van zaken in de Bibliotheek in de gaten. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies, vergadert vijfmaal per jaar en houdt daarbij altijd het maatschappelijk belang van de Bibliotheek in het oog.

Bibliotheek Salland is een laagdrempelige, publieke voorziening die mensen helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling, om hun de kans te bieden volwaardig en zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. De bibliotheek is daarnaast ook een ontmoetingsplaats waar mensen terecht kunnen om te ontspannen, te leren, zich te informeren en kennis, ervaring en interesses met elkaar te delen.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de Bibliotheek Salland en de maatschappelijke doelen die de Bibliotheek Salland zich stelt. Hij weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. Leidend zijn de statuten van de stichting en het bijbehorende eigen reglement.

Vacature

Vanwege het verlopen van de termijn is de stichting op zoek naar een nieuw lid Raad van Toezicht. Wij zijn op zoek naar kandidaten die bij voorkeur wonen in het werkgebied van Bibliotheek Salland of daarmee affiniteit hebben. Ook vragen wij kennis en ervaring met het netwerk binnen het culturele, maatschappelijke en/of educatieve domein. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 

  • Algemeen profiel
    Affiniteit met de aard, de cultuur en het inhoudelijke doel van de stichting;
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • Sparringpartner voor de directeur-bestuurder vanuit expertise en ervaring;
  • In staat om het juiste evenwicht te bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • Voldoende tijd om daadwerkelijk inzet te leveren.

Belasting en vergoeding

De tijdsinvestering bestaat uit het deelnemen aan en het voorbereiden van de ca. 5 vergaderingen per jaar en het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de markt. Het is een onbezoldigde functie. Onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Belangstelling?

Op de pagina Raad van Toezicht staat meer informatie over het functieprofiel. Voor meer informatie over de Bibliotheek Salland kunt u de website bekijken. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht Dick Webbink op 06-52312622.

Solliciteren: Motivatie en cv ontvangen wij graag voor 17 oktober 2022 op sabine.tielenius@bibliotheeksalland.nl. Gesprekken vinden plaats op woensdagavond 9 november.