Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden waaronder een voorzitter en een secretaris/plaatsvervangend voorzitter. Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiger per gemeente uit het werkgebied van de stichting.

Daarnaast beschikken de leden over één van de volgende profielen:

  • cultuur en maatschappij
  • sociaal domein en educatie
  • financiën, bedrijfsvoering en ondernemerschap
  • juridische zaken, governance, risicobeheer en kwaliteitszorg.

Meer informatie over het profiel is hier te vinden

Leden van de Raad van Toezicht

Naam en rol Begin St. Bibliotheek Salland Aftredend in Herkiesbaar
Dhr. W.H.M. Zijm, lid 1 januari 2022 januari 2026 ja
Mevr. A. Logtenberg 1 januari 2023 januari 2027 ja
Dhr. T. van Wijngaarden 1 januari 2020 januari 2027 nee
Mevr. T. Hendriks 1 januari 2020 januari 2028 nee
Dhr. D. Webbink 1 januari 2020 januari 2028 nee

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.