Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden waaronder een voorzitter en een secretaris/plaatsvervangend voorzitter. Er wordt gestreefd naar een vertegenwoordiger per gemeente uit het werkgebied van de stichting.

Daarnaast beschikken de leden over één van de volgende profielen:

  • cultuur en maatschappij
  • sociaal domein en educatie
  • financiën, bedrijfsvoering en ondernemerschap
  • juridische zaken, governance, risicobeheer en kwaliteitszorg.

Leden van de Raad van Toezicht

Naam en rol Gemeente Profiel Aftredend; herkiesbaar
Dhr. H. Zijm, lid Raalte FB jan 2025; ja
Mevr. T. Hendriks, lid Olst-Wijhe CM, FB jan 2024, ja
Dhr. S. Rademaker, secretaris/plv. vz. Olst-Wijhe FB jan 2023; nee
Dhr. D. Webbink, voorzitter Olst-Wijhe JG, CM jan 2024; ja
Dhr. T. van Wijngaarden, lid Ommen JG jan 2024; ja

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.